Top 100 concernhoofdkantoren in Nederland van strategisch belang voor ons land?

25 Nov, 2009, 11:31 GMT Van RSM Erasmus University

ROTTERDAM, Nederland, November 25 /PRNewswire/ -- In opdracht van het VNO-NCW heeft Rotterdam School of Management, Erasmus University medio 2008 de Top 100 concern- hoofdkantoren in Nederland onderzocht. Het eindrapport, getiteld "Wederzijds Profijt: de strategische waarde van de Top 100 concernhoofdkantoren voor Nederland en van Nederland voor deze Top 100" is vandaag aangeboden aan de Minister-president.

Op basis van een nieuwe en in de wereld unieke onderzoeksmethode komen verrassende resultaten naar voren. Die resultaten beantwoorden een tweetal actuele hoofdvragen. Ten eerste, wat is de strategische waarde van de Top 100 voor Nederland? Ten tweede, wat is de strategische waarde van het Nederlands vestigingsklimaat voor de Top 100? Ook is onderzocht hoe vanzelfsprekend in de komende 5 jaar de vestiging van (onderdelen van) concernhoofdkantoren in Nederland nog is.

De Top 100 concernhoofdkantoren in Nederland genereren gezamenlijk een wereldwijde omzet van ca. 900 miljard euro en coördineren zo'n 2 miljoen werknemers. Het aandeel van deze Top 100 in de AEX bedraagt 80%. 70% van de ingediende patenten in Nederland is van deze concerns afkomstig. Naast deze kwantitatieve bijdrage levert de Top 100 een viertal strategische bijdragen aan Nederland: (1) kweekvijver voor Nederlands toptalent en essentiële rol in hoger onderwijs, (2) zeer belangrijke katalysator voor Nederlandse clusters, (3) sleutelrol in kennisoverdracht naar bedrijven en regio's en in versterking van de sociaal-maatschappelijke context en (4) aanjaagfunctie van bedrijven, clusters en onderwijs en van internationaal concurrerende wet- en regelgeving. Op grond van de kwantitatieve en kwalitatieve analyses in het rapport wordt de strategische waarde van hoofdkantoren als hoog gekwalificeerd.

De strategische waarde van Nederland voor de Top 100 als vestigingsplaats voor concernhoofdkantoren wordt in dit rapport bepaald door de waardering van het belang èn de attractiviteit van locatiefactoren. De 23 locatiefactoren die volgens de Top 100 het belangrijkste zijn worden qua attractiviteit door de topmanagers van de Top 100 voor ca. 65% als voldoende of hoger beoordeeld en voor ca. 35% onder de maat. De belangrijkste locatiefactoren waar Nederland qua attractiviteit "niet bijster hoog" op scoort zijn gerelateerd aan 'tax en talent'. Van de Top 100 geeft het overgrote deel aan niet van plan te zijn het concernhoofdkantoor dan wel een substantieel deel ervan binnen vijf jaar naar het buitenland te zullen verplaatsen. De groep die aangeeft naar verwachting de komende 5 jaar wel een substantieel deel van hun hoofdkantoor te gaan verplaatsen bedraagt 15%. Slechts 2% van de Top 100 verwacht de komende 5 jaar het complete concernhoofdkantoor te zullen verplaatsen.

Nederland beschikt over concernhoofdkantoren waarvan de strategische waarde voor Nederland als innovatiegedreven economie als hoog valt te kwalificeren. Omgekeerd beoordelen de topmanagers van de Top 100 de geboden attractiviteit van Nederland als locatieland gemiddeld als voldoende maar niet als hoog. De strategische waarden die de Top 100 en Nederland elkaar bieden zijn daarmee niet in balans. Adequaat overheidsbeleid gericht op met name de belangrijkste locatiefactoren om hierin verandering te brengen met het oog op wederzijds profijt is dan ook vereist.

Een samenvatting van het rapport vindt u hier: http://www.rsm.nl/portal/page/portal/home/content_pages/news/RSM%20News/News%20Current/RSM%20top%20100%20samenvatting.pdf

Het volledige rapport vindt u hier: http://www.rsm.nl/portal/page/portal/home/content_pages/news/RSM%20News/News%20Current/Top%20100%20concernhoofdkantoren%20-%20finale%20versie%20(8%20juni%20200.pdf

(Vanwege de lengte van deze URL kan het nodig zijn om deze hyperlink te knippen en plakken in het adresveld van uw internetbrowser. Verwijder zonodig de spatie.)

Rotterdam School of Management, Erasmus University is een internationaal zeer hoog aangeschreven business school die bekend staat om zijn baanbrekend onderzoek naar duurzaam ondernemen en de ontwikkeling van internationale zakelijk leiders. RSM biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma's en staat in de top 10 van Europese business schools. http://www.rsm.nl

BRON RSM Erasmus University