Track Group, Inc. levert fiscaal verslag over 2015

15 Dec, 2015, 14:55 GMT Van Track Group, Inc.

-         Stijging opbrengsten met 70%,

-         Stijging met 56% op abonnementen monitoringstags,

-         2016-2017 Outlook

SALT LAKE CITY, 15 december 2015 /PRNewswire/ -- Track Group, Inc. (OTCQX: TRCK), een cloud-gebaseerd, volledig B2B- en B2G-bedrijf voor trackingsoplossingen, waarin actuele eigen trackingsapparaten en monitoringsdiensten worden gecombineerd met geavanceerde data-analyse voor de wereldwijde markt voor beheer van overtreders, kondigt resultaten aan voor het belastingjaar dat eindigde op 30 september 2014 en geeft plannen, doelen en een vooruitblik door het management weer voor 2016 en daarna.

Financiële hoogtepunten:

  • Totale netto-opbrengsten stegen 70% voor belastingjaar 2015 – "Gezien onze uitbreiding in Chili, organische groei in onze legacy-activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika inclusief die van onze recentelijk aangeschafte bedrijven, hebben wij een recordgroei van onze opbrengsten in het belastingjaar 2015 bereikt", zei Guy Dubois, Chairman en waarnemend CEO van Track Group.
  • Brutowinst steeg naar 60% in belastingjaar 2015 – "Gezien een vergroting van de algemene verkoopactiviteiten in Noord- en Zuid-Amerika, uitbesteding van onze toeleveringsketen-activiteiten, lagere kosten van apparatuur en automatisering van software, zijn wij er vast van overtuigd dat brutowinsten in 2016 en daarna zullen blijven groeien", zei Dhr. Dubois.
  • Abonnementen op tags namen toe, van 6400 eenheden in 2014 tot meer dan 10.000 in 2015 -  "Onze groei van 56% in abonnementen op tags laat duidelijke zien dat wij, samen met een pakket aan concurrerende diensten en een uitstekende verkoopmedewerkers, een effectief alternatief kunnen leveren voor opsluiting, voor een betaalbare prijs,"  zei Dhr. Cassell, Divisional President Americas.  Verder zei hij "voor 2016 zien wij een blijvende groei in het aantal abonnementen op tags."
  • Verlies in WA van (0,56) voor 2015 vergeleken met (0,88) voor 2014, een verbetering van 36%.  "In 2014 en 2015 hebben wij sterk geïnvesteerd in onze wereldwijde activiteiten bij de omschakeling van een op apparaten gericht productenpakket naar een cloud-gebaseerde Platform-As-A-Service oplossing ("PaaS") waarin apparaat-agnostische actuele GPS verzamelingsapparatuur ("Tag"), 24/7/365 monitoring, mobiele applicaties, en uitzonderlijke voorspellende data-analyse worden gecombineerd", zei Dhr. Dubois.
  • Aangepast EBITDA van $1,23M in 2015 vergeleken met ($2,05M) verlies in 2014.  "Gezien onze significante investeringen in 2014 en 2015, hadden wij te maken met een grote hoeveelheid niet-cash en eenmalige kosten voor de integratie van de door ons verworven bedrijven, zei John Merrill, Chief Financial Officer.  Op GAAP-basis hadden wij een nettoverlies van $5,569M voor 2015 vergeleken met een nettoverlies van $8,762M voor dezelfde periode in 2014.  Dhr. Merrill ging verder door te zeggen, "Wij zijn van mening dat aangepast EBITDA een betere weerspiegeling vormt van onze prestaties, in die zin dat de investeerder een completer beeld krijgt van onze prestaties door de ogen van het management en de relevante impact op kasmiddelen als PaaS-bedrijf." 

Fiscale 2015 GAAP-resultaten: Voor het fiscale jaar dat eindigde op 30 september 2015, gaf het bedrijf netto-opbrengsten door van $20,793M, vergeleken met netto-opbrengsten van $12,262M voor dezelfde periode in 2014, een stijging van 70%.  Tijdens het belastingjaar dat eindigde op 30 september 2015, bedroeg de totale brutowinst $12,511M, hetgeen resulteerde in een brutomarge van 60%, vergeleken met $6,763M, of een brutomarge van 55% over dezelfde periode in 2014, een stijging van $5,748M. De stijging in brutowinst en marge was het gevolg van (i) hogere algehele opbrengsten als gevolg van verkoopactiviteiten in Chili; (ii) groei van inkomsten die werden gegenereerd door legacy-activiteiten en aangekochte dochtenondernemingen; en (iii) lagere incrementele kosten als gevolg van efficiëntere toeleveringskanalen, uitbesteding en automatisering van software. Totale exploitatiekosten voor 2015 bedroegen $20,736M, een toename van 43% in vergelijking met $14,511M in 2014.  De toename in exploitatiekosten was het gevolg van toegenomen activiteiten als gevolg van onze activiteiten in Chili, hogere niet-cash kosten voor afschrijving, aflossing, compensatiekosten aandelen, en activiteiten die werden gegenereerd door bedrijven die wij in 2014 en 2015 hebben geacquireerd. Nettoverliezen voor 2015 bedroegen $5,669M of ($0,56) per gewoon aandeel, vergeleken met een nettoverlies van $8,762M of ($0,88) per gewoon aandeel voor dezelfde periode in 2014. Op aangepaste basis rapporteerde het bedrijf een EBITDA van $1,225M voor 2015 vergeleken met een verlies van ($2,045M) voor dezelfde periode in 2014, waarmee een marge in Aangepast EBITDA van 5,9% werd bereikt, versus een verlies van 16,7% in het voorgaande jaar.

Strategie en vooruitblik: 

Gedurende de afgelopen 12 maanden heeft het bedrijf zich getransformeerd tot dienstverlenend bedrijf. Ook al produceert het bedrijf nog steeds monitoringsapparatuur, toch zien wij de fysieke producten als een kleiner onderdeel van de "geïntegreerde justitiële oplossingen" in de toekomst. Wij menen dat ons vermogen om analysemogelijkheden aan te bieden onder een PaaS-model ons een uniek verkoopperspectief en concurrentievoordeel geeft. In plaats van het ontvangen van een vaste inkomstenstroom, alleen voor geproduceerde apparatuur, zal een groter aandeel van onze lopende inkomsten voortkomen uit apparaat-agnostische abonnementscontracten, die het toedienen van straffen beter, sneller en goedkoper voor de belastingbetaler moeten maken. Dit zorgt niet alleen voor een mogelijk blijvende groei van onze opbrengsten, deze groei vindt ook plaats tegen lagere kosten per dollar aan opbrengsten, hetgeen leidt tot grotere marges en betere kasstromen uit bedrijfsactiviteiten.

Ook zal het bedrijf onderzoek doen naar specifieke fusie- en overnametransacties en deze in de toekomst mogelijk uitvoeren voor een wereldwijde versnelling van groeimogelijkheden. Zoals wij in de afgelopen 24 maanden hebben laten zien, is het bedrijf in staat gebleken om op gunstige voorwaarden fondsen te werven, en wij zijn nog steeds optimistisch over een blijvende voortgang hiervan. Ook richt het bedrijf zich op een gereguleerde beursgang van haar aandelen. Wanneer dit eenmaal afgerond is, zou dit moeten zorgen voor aanvullende fondsen en gerichte IR-activiteiten die in de loop der tijd moeten leiden tot meer liquiditeit in onze aandelen. Ons seniormanagement zet zich in om deze doelen te bereiken door een stimuleringsplan voor aandelen waarmee waarde voor aandeelhouders wordt gecreëerd.

Op basis van onze huidige organische prestaties ziet onze vooruitblik voor 2016 en 2017 er als volgt uit:  


Daadwerkelijk

Vooruitblik


2014

2015

2016

2017


Netto-opbrengsten (USD$)

$ 12.3 M

$ 20.8 M

$ 28 - 31 M

$ 42 - 47 M


Aangepaste EBITDA Marge (%)

-16.70%

5.90%

15-20%

25-30%


 

Niet-GAAP financiële maatstaven

Dit persbericht bevat financiële maatstaven die worden gedefinieerd als "niet-GAAP financiële maatstaven" door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waaronder niet-GAAP EBITDA en niet-GAAP EPS. Deze maatstaven kunnen afwijken van niet-GAAP financiële maatstaven die door andere bedrijven worden gebruikt. De presentatie van deze financiële gegevens, niet voorbereid volgens enige volledige set boekhoudkundige regels of principes, is niet bedoeld om afzonderlijk te worden bezien, of als een vervanging voor de financiële gegevens die worden voorbereid en gepresenteerd overeenkomstig algemeen geaccepteerde boekhoudkundige principes. Aansluitingen voor deze niet-GAAP financiële maatstaven, op jaarbasis, worden gegeven met behulp van geauditeerde financiële cijfers voor de respectievelijke perioden.

Niet-GAAP Aangepast EBITDA sluit, onder andere, maar niet exclusief, de volgende onderdelen uit: belastingen, dividenden, afschrijving, aflossing, kosten voor probleemactiva, kosten voor het consolideren, integreren of overwegen van recentelijk aangekochte bedrijven, kosten voor het sluiten van faciliteiten, niet-cash op aandelen gebaseerde compensatie en andere opgegeven eenmalige cash en niet-cash kosten ("de Aanpassingen").  Niet-GAAP EPS sluit de Aanpassingen uit bij het overwegen van netto-inkomsten of verliezen die kunnen worden toegewezen aan normale aandeelhouders.    

Het bedrijf meent dat niet-GAAP maatstaven nuttige informatie kunnen geven voor zowel het management als investeerders door bepaalde cash en niet-cash kosten, winsten en verliezen uit te sluiten, samen met eenmalige kosten of voordelen, en acquisitiekosten, die mogelijk niet indicatief zijn voor resultaten en een zakelijke vooruitblik aangaande de kernactiviteiten. Specifieke onthullingen aangaande acquisities, waaronder een resultatenanalyse door het management van activiteiten en financiële omstandigheden staan in het jaarrapport van het bedrijf op Formulier10-K voor het belastingjaar dat eindigt op 30 september 2015 en andere rapporten die zijn ondergebracht bij de Securities and Exchange Commission. Investeerders wordt aangeraden dergelijke onthullingen en analyse in Formulier 10-K en andere rapporten van het bedrijf, waaronder de risicofactoren in een dergelijk Formulier 10-K, zorgvuldig te lezen en overwegen.

Over Track Group, Inc.

Track Group ontwikkelt, produceert en levert trackingoplossingen waarin actuele GPS trackingapparaten en 24/7/365 monitoringdiensten worden gecombineerd met geavanceerde data-analyse voor de wereldwijde markt voor detentiebeheer, waaronder gevangenissen, militairen en wetshandhaving. Ga voor meer informatie naar www.trackgrp.com.

Toekomstgerichte verklaring

Verklaringen in dit document die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen, volgens de definitie in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Termen zoals "anticiperen," "menen," "schatten," "verwachten," "voorspellen," "bedoelen," "mogelijk" "plannen," "vooruitzien," "voorspellen," "als", "zou" en "zal" en vergelijkbare uitdrukkingen gerelateerd aan de Track Group, Inc. & dochterondernemingen ("Track Group") zijn bedoeld voor de identificatie van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen en weerspiegelen de huidige meningen en verwachtingen van Track Group aangaande toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op aannames en onderhevig aan risico's en onzekerheden en onderhevig aan veranderingen op enig moment. Track Group kan van tijd tot tijd deze publiekelijk aangekondigde voorspellingen wijzigen, maar is hiertoe niet verplicht. Vooruitblikken op toekomstige bedrijfsactiviteiten dienen niet geïnterpreteerd te worden als een garantie dat dergelijke resultaten daadwerkelijk zullen optreden. Deze voorspellingen zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen materieel afwijken van uiteindelijke gerapporteerde resultaten. Voor een discussie van dergelijk risico's en onzekerheden, zie "Risicofactoren" in het jaarrapport van Track Group op Formulier 10-K, haar kwartaalrapport op Formulier 10-Q, en haar andere rapporten die zijn ondergebracht bij de Securities and Exchange Commission onder de Securities Exchange Act van 1934, volgens wijzigingen. Nieuwe risico's doen zich van tijd tot tijd voor. Lezers worden gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen refereren aan de data waarop deze gedaan zijn.


 

 

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

GECONSOLIDEERDE WINST-EN VERLIESREKENING

MET INGANG VAN 30 SEPTEMBER 2015 EN 2014


Activa


20152014


     Huidige activa:          Kasmiddelen


$

4,903,045$

11,101,822


          Vorderingen, netto met inbegrip van dubieuze vorderingen van $4.150.000 en $4.070.000, 
          respectievelijk6,044,931
3,788,207


          Te innen wissel, huidige aandeel306,434
273,964


          Vooruitbetaalde kosten en overige1,266,277
1,226,054


          Inventaris, netto voorzieningen van $225,900 en $223,500, respectievelijk741,514
1,248,264


          Totaal huidige activa13,262,201
17,638,311


     Eigendom en apparatuur, netto van geaccumuleerde afschrijving van $2.822.166 en $2.292.521, respectievelijk1,697,630
1,860,247


     Monitoringsapparatuur, netto gecumuleerde aflossing van $2.225.480 en $1.251.551, respectievelijk2,784,595
1,914,666


Immateriële activa, netto van gecumuleerde aflossing van $5.628.308 en $2.818.894, respectievelijk25,884,087
26,743,626


Overige activa2,619,035
3,150,428


Goodwill7,782,903
6,577,609


          Totaal activa


$

54,030,451$

57,884,887Passiva en aandelenkapitaal

     Lopende verplichtingen :

          Crediteuren2,363,441
1,995,607


          Voorzieningen2,705,403
2,413,557


          Huidige aandeel van langlopende schulden, netto van korting van $222.973 en $375.370, respectievelijk796,225
1,906,040


          Totaal lopende verplichtingen5,865,069
6,315,204


     Te betalen voorraad – aanverwante partij3,501,410
3,000,000


     Langetermijn schuld aanverwante partij, netto van huidige aandeel-
2,700,000


     Langetermijn schuld, netto van huidige aandeel en korting van $408.784 en $93.750, respectievelijk30,189,188
25,868,361


     Andere langlopende verplichtingen106,671
85,275


          Totaal verplichtingen39,662,338
37,968,840Aandelenkapitaal:

     Preferent aandelenkapitaal:

          Series D 8% dividend, convertibel, stemmend, $0,0001 nominale waarde: 85.000 aandelen toegewezen; nul aandelen uitstaand, respectievelijk-
-


          Gewoon aandeel,  $0,0001 nominale waarde: 15.000.000 aandelen toegestaan; 10.261.288 en 10.093.130 aandelen uitstaand, respectievelijk1,026
1,009


     Emissiepremie297,591,034
295,364,173


     Gecumuleerd tekort(280,845,882)
(275,177,181)


     Gecumuleerd overig globaal inkomen(2,378,065)
(271,954)


     Totaal eigen middelen14,368,113
19,916,047


          Totaal passiva en aandelenkapitaal


$

54,030,451$

57,884,887


 

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN ACTIVITEITEN EN GLOBAAL VERLIES  VOOR DE BELASTINGJAREN EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2015 AND 2014

20152014


Opbrengsten:     Producten


$

666,536$

599,017


     Monitoringsdiensten20,067,966
11,663,181


     Overige58,213
-


          Totaal opbrengsten20,792,715
12,262,198Kosten van opbrengsten:

     Producten518,155
251,385


     Monitoring en andere gerelateerde diensten6,071,018
3,935,306


     Afschrijving en aflossing inbegrepen in kosten van opbrengsten1,467,410
938,451


     Degradatie van monitoringapparatuur en onderdelen (Opmerking 2)225,523
373,951


          Totale kosten van opbrengsten8,282,106
5,499,093Bruto winst12,510,609
6,763,105Bedrijfskosten: 

     Algemeen & administratief14,057,657
9,366,121


     Verkoop & marketing2,183,688
1,934,978


     Onderzoek & ontwikkeling1,562,566
1,605,662


     Afschrijving & aflossing2,932,172
1,590,052


     Vestigingskosten-
14,291


Verliezen uit bedrijfskosten(8,225,474)
(7,747,999)Overige inkomsten (kosten):

     Winst/verlies bij verwijdering van apparatuur339,858
(36,533)


     Rente-inkomsten148,795
368,434


     Rentekosten(2,690,404)
(1,290,289)


     Verlies door wisselkoersen(214,402)
(609,914)


     Ontvangen terugbetalingen (opmerking 5)4,915,236
-


     Overige inkomsten/kosten, netto78,046
624,001


Nettoverlies vóór belasting(5,648,345)
(8,692,300)


     Inkomstenbelasting(20,356)
(55,544)


Nettoverlies – Bedrijf(5,668,701)
(8,747,844)


     Dividenden op Voorkeursaandeel-
(14,585)


Nettoverlies toe te kennen aan normale aandeelhouders(5,668,701)
(8,762,429)


     Aanpassingen omwisseling vreemde valuta(2,106,111)
(271,954)


Globaal verlies


$

(7,774,812)$

(9,034,383)


     Netto verlies per gewoon aandeel, basaal en verwaterd


$

(0.56)$

(0.88)


     Gewogen gemiddelde gewone aandelen uitstaand, basaal en verwaterd10,159,000
9,951,000


 

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VOOR KASSTROMEN VOOR DE BELASTINGJAREN

EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2014 EN 2015

20152014


Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten:     Nettoverlies


$

(5,668,701)$

(8,747,844)


     Aanpassingen om netto-inkomsten te vereffenen met netto kasmiddelen in bedrijfsactiviteiten:

     Afschrijving en aflossing4,399,582
2,457,991


     Degradatie van monitoringapparatuur en onderdelen225,523
373,951


     Kosten oninbare vorderingen504,451
125,961


     Appreciatie schuldenkorting346,257
286,399


     Compensatie op aandelen gebaseerd1,662,883
801,820


     Verwerving en prijsverandering van aandelenopties39,929
-


     Winst/verlies op verwijdering van eigendom en apparatuur(339,858)
3,710


     Verlies op verwijdering van monitoringapparatuur inbegrepen bij verkoopkosten112,177
-


     Veranderingen in activa en passiva:

          Debiteuren, netto(2,751,598)
(193,030)


          Te innen wissels(32,470)
(25,244)


          Inventarissen(300,865)
(1,727,400)


          Vooruitbetaalde kosten en andere activa170,094
604,506


          Crediteuren442,107
1,466,905


          Te betalen last275,264
(1,339)


          Over te dragen opbrengsten-
(8,674)


                    Netto kasmiddelen gebruikt in bedrijfsactiviteiten(915,225)
(4,582,288)Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

     Aankoop van eigendom en apparatuur(265,065)
(544,126)


     Gekapitaliseerde software(567,287)
-


     Aankoop van monitoringsapparatuur en onderdelen(1,201,200)
-


     Investeringen in gehuurde activa(422,544)
(1,330,068)


     Investering in internationale obligaties-
(3,163,802)


     Kasmiddelen verworven door acquisitie-
195,058


     Betaling gerelateerd aan acquisitie(1,782,849)
(8,050,167)


     Inkomsten uit te innen wissels-
55,984


                     Netto kasmiddelen gebruikt in investeringsactiviteiten(4,238,945)
(12,837,121)Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

     Opnames uit te betalen wissels aanverwante partijen-
1,200,000


     Hoofdbetalingen op te betalen wissels aanverwante partijen(2,700,000)
(60,000)


     Opbrengsten uit te betalen wissels4,077,778
25,750,000


     Hoofdbetalingen op te betalen wissels(2,353,989)
(1,407,524)


     Inkomsten uit uitgiften gewoon aandeel-
8,000


     Terugkoop van Serie D Omzetbare voorkeursaandelen en -opties(10,500)
(312,008)


     Kosten schuldaanbieding-
(34,735)


                        Netto kasmiddelen (gebruikt bij) verstrekt door financieringsactiviteiten(986,711)
25,143,733Effect van wisselkoerswijzigingen op kasmiddelen(57,896)
(4,930)Netto toename (afname) in kasmiddelen(6,198,777)
7,719,394


Kasmiddelen, begin van het jaar11,101,822
3,382,428


Kasmiddelen einde van het jaar


$

4,903,045$

11,101,822


 

 

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN

Afstemming van GAAP en Niet-GAAP Financiële maatstaven

Voor de belastingjaren die eindigen op 30 september 2015 en 2014

Niet-GAAP Aangepast Operationeel EBITDA (In $000'en USD)

2015

2014

Netto verlies toepasbaar op gewone aandeelhouders

$ (5,669)

$ (8,762)

     Rentekosten, netto

2,541

922

     Dividenden

-

15

     Inkomstenbelastingen (5)

20

55

     Afschrijving, aflossing en degradatie

4,625

2,801

     Op aandelen gebaseerde compensatie

1,702

1,488

     Kosten fusie & acquisitie (1)

434

1,182

     Andere niet-cash kosten (2)

423

254

     Eenmalige kosten (3)

1,849

-

     Eenmalige (voordelen) (4)

(4,700)

-

Niet-GAAP Aangepast operationeel EBITDA

$   1,225

$ (2,045)Niet-GAAP WA (In $000'en, behalve per aandeel)

2015

2014

Nettoverlies van toepassing op gewone aandeelhouders

$ (5,669)

$ (8,762)

     Rentekosten, netto

2,541

922

     Dividenden

-

15

     Inkomstenbelastingen (5)

20

55

     Afschrijving, aflossing en degradatie

4,625

2,801

     Op aandelen gebaseerde compensatie

1,702

1,488

     Kosten fusie & acquisitie (1)

434

1,182

     Andere niet-cash kosten (2)

423

254

     Eenmalige kosten (3)

1,849

-

     Eenmalige (voordelen) (4)

(4,700)

-

Niet-GAAP netto inkomsten voor gewone aandeelhouders

$    1,225

$ (2,045)

Gewogen gemiddelde gewone aandelen uitstaand, basaal en verwaterd

10,159

9,951

Niet-GAAP WA, basaal en verwaterd

$      0.12

$   (0.21)(1)

Het bedrijf rondde twee acquisities af in 2014 en een in 2015. Kosten zijn onder andere ontslagvergoeding, vestigingskosten, reis- en advieskosten die overeenkomstig de Amerikaanse GAAP niet inbegrepen zijn in de boeking van de aankoopprijs. Het Bedrijf ging ook een derde acquisitie aan in 2015, maar voltooide deze acquisitie niet; die kosten werden ondergebracht in overeenstemming met de Amerikaanse GAAP.

(2)

Andere niet-cash kosten zijn onder andere reserves voor waardedaling door veroudering van voorraad, winsten of verliezen en niet-cash koersimpact.

(3)

Eenmalig kosten zijn onder andere, maar niet beperkt tot: het proforma effect van EBITDA van verworven bedrijf G2 Analytics, uitbesteding van toeleveringsketen / uitvoering en degradatie van het handelsmerk GPS Global.

(4)

Eenmalige voordelen zijn onder andere terugbetalingen ontvangen door een aandeelhouder netto van gerelateerde kosten.

(5)

Momenteel heeft het bedrijf significante Amerikaanse belastingverliescompensaties die gebruikt kunnen worden om toekomstig belastbaar inkomen te vereffenen, behoudens beperkingen opgelegd door de Amerikaanse belastingdienst. Echter, het bedrijf is nog steeds onderhevig aan belastingen van de Amerikaanse staat en bepaalde niet-Amerikaanse belastingen.

BRON Track Group, Inc.Gerelateerde links

http://www.trackgrp.com