Track Group, Inc. rapporteert kwartaalresultaten 1e kwartaal 2016

11 Feb, 2016, 13:07 GMT Van Track Group, Inc.

- Stijging opbrengsten van 37 %

- Aangepast EBITDA-marge verbetert

- Afname cash burn uit activiteiten van 82 %

- Vooruitzicht 2016-2017 opnieuw bevestigd

SALT LAKE CITY, 11 februari 2016 /PRNewswire/ --  Track Group, Inc. (OTCQX: TRCK), een bedrijf voor volledige, cloud-gebaseerde oplossingen in de wereldwijde markt voor beheer van gedetineerden, met eigen trackingapparaten, actuele monitoringsdienstverlening en geavanceerde data-analyse, die worden verkocht op een platform-as-a-services (PaaS)-basis, kondigde vandaag resultaten aan voor het 1e kwartaal van het belastingjaar 2016, dat eindigde op 31 december 2015, en haar vooruitzichten werden hiermee opnieuw bevestigd.

Hoogtepunten bedrijf:

  • Virginia Dept. of Corrections – op 1 oktober 2015 sloot het bedrijf een overeenkomst met de Virginia Department of Corrections om een oplossing te bieden op basis van GPS en biometrische stemherkenningstechnologie voor het monitoren van meer dan 16.000 gedetineerden en verdachten. De termijn van de overeenkomst bedraagt 6 jaar, met een minimale duur van 2 jaar, en de waarde is ongeveer 11 miljoen USD
  • Data-analyse voor het gevangeniswezen – In het eerste kwartaal van belastingjaar 2016 breidde het bedrijf de invoer van haar eigen data-analysedienst uit naar Detroit, Indianapolis en Philadelphia. Deze dienstverleningsprogramma's zijn bedoeld voor het automatiseren van het proces voor het onderzoeken van locatiegegevens, onthullen van verborgen correlaties, en bieden van een 'levenspatroon', waarmee justitie en gevangenispersoneel actuele taakgerichte gegevens hebben om beter beslissingen te kunnen nemen.

Financiële Hoogtepunten:

  • Toename totale inkomsten van 37% – Netto-inkomsten stegen in het eerste kwartaal van 2016 met 37% in vergelijking met dezelfde periode in 2015. De toename van inkomsten voor het kwartaal was het gevolg van een groei in monitoringsapparaten in Amerika, en in mindere mate in analyse en andere dienstverlening. "Ik ben erg tevreden met onze doorlopende groei en trends en onze huidige ontwikkeling loopt gelijk op met onze vooruitzichten voor inkomsten voor het hele jaar" zei Guy Dubois, Chairman van Track Group.
  • Bruto winstmarge gestegen naar 62% – "Wij anticiperen dat kosten van inkomsten, als percentage van de totale inkomsten zullen blijven dalen in het belastingjaar 2016", zei John Merrill, Chief Financial Officer. Hij vervolgt, "Uitbesteding van de supply chain, lagere dagelijkse kosten per apparaat, automatisering en analysedienstverlening met een hogere marge zullen zich uiten in lagere kosten van inkomsten waardoor de brutowinst wordt vergroot."
  • Toename bedrijfskosten met 26% - De toename van 26% in bedrijfskosten in het eerste kwartaal van belastingjaar 2016, in vergelijking met dezelfde periode in 2015 was grotendeels het resultaat van een toename in niet-cash uitgaven, zoals voorraadcompensatie en afschrijving. Andere toenames vormden de hogere loonkosten waaronder loontoeslagen en eningeeringskosten. "Als groeibedrijf moeten wij de allerbeste mensen aantrekken en vasthouden om het introductieproces van nieuwe medewerkers te versnellen en een vlekkeloze dienstverlening aan onze klanten te blijven leveren. Wij blijven ons inzetten voor investeringen in technologie en infrastructuur om de beste suite trackingsoplossingen voor de juiste prijs te leveren", zei Dhr. Dubois.
  • Verbetering nettoverlies met 4 %.  Nettoverlies voor het 1e kwartaal 2016 bedroeg $2,127 miljoen of ($0,21) per aandeel, vergeleken met een nettoverlies van $2,215 miljoen of ($0,22) per aandeel voor dezelfde periode in 2015, een verbetering van 4%.  
  • Cash burn uit activiteiten daalt met 82% - Het Bedrijf gebruikte $3,5 miljoen minder cash in het eerste kwartaal van 2016 in vergelijking met dezelfde periode in 2015. Netto-afname in kasmiddelen bedroeg ($ 2,4 miljoen) voor het eerste kwartaal van 2016 in vergelijking met ($ 5,9 miljoen) over dezelfde periode in 2015. Kasmiddelen die werden gebruikt voor bedrijfsactiviteiten daalde naar minder dan ($ 0,50 miljoen) in het eerste kwartaal van 2016, vergeleken met ($2,5 miljoen) in hetzelfde kwartaal 2015, een verbetering van 82 %. "Wij factureren meer abonnementen en innen sneller", zei Dhr. Merrill.
  • Aangepast EBITDA toegenomen naar $ 0,336 miljoen.  Het aangepaste EBITDA van het Bedrijf voor het 1e kwartaal van belastingjaar 2016 steeg tot $ 0,336 miljoen of 5,3 % van de totale inkomsten, van een verlies van ($ 0,394 miljoen) of (8,5 %) voor dezelfde periode in 2015. "Wij zijn een groeiend bedrijf dat een significante hoeveelheid niet-cash kosten kent, waaronder afschrijving en aflossing op $ 31 miljoen kapitaalgoederen. Wij menen dat aangepast EBITDA een complexer prestatieoverzicht geeft, naast het gebruik van GAAP, en de impact ervan op kasmiddelen", zei Dhr. Merrill. 

GAAP-resultaten 1e kwartaal belastingjaar 2016 vs. 1e kwartaal belastingjaar 2015: Voor het kwartaal dat eindigde op 31 december 2015 rapporteerde het Bedrijf netto-inkomsten van $ 6,3 miljoen in vergelijking met netto-inkomsten van $ 4,6 miljoen voor dezelfde periode in 2014, een toename van 37 %. Over het kwartaal dat eindigde op 31 december 2015 bedroeg de brutowinst $ 3,9 miljoen, hetgeen resulteerde in een brutomarge van 62 %, vergeleken met $ 2,6 miljoen of een brutomarge van 56 % in dezelfde periode in 2014, een toename van $ 1,3 miljoen. Totale bedrijfskosten voor het eerste kwartaal van belastingjaar 2016 bedroegen $ 5,28 miljoen, in vergelijking met $ 4,20 miljoen gedurende dezelfde periode in 2015, een toename van 26 %. Nettoverlies voor het 1e kwartaal 2016 bedroeg $2,13 miljoen of ($0,21) per aandeel, vergeleken met een nettoverlies van $2,22 miljoen of ($0,22) per aandeel voor dezelfde periode in 2015, een verbetering van 4 %. Op een aangepaste basis rapporteerde het Bedrijf EBITDA van $ 0,336 miljoen of 5,3 % nettomarge voor het eerste kwartaal van 2016, vergeleken met ($ 0,394 miljoen) of (8,5 %) voor dezelfde periode in 2015.

Bedrijf bevestigt vooruitzicht:


Daadwerkelijk

Vooruitzicht


1e kwartaal belastingjaar 2016

1e kwartaal belastingjaar 2015

Belastingjaar 2016

Belastingjaar 2017


Netto inkomsten (USD$)

$ 6,318 miljoen

$ 4,621 miljoen

$ 28 - 31 miljoen

$ 42 - 47 miljoen


- Aangepaste EBITDA-marge (%)

5.3 %

(8,5 %)

15 - 20 %

25 - 30 %


Niet-GAAP financiële maatstaven

Dit persbericht bevat financiële maatstaven die worden gedefinieerd als "niet-GAAP financiële maatstaven" door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, waaronder niet-GAAP EBITDA. Deze maatstaven kunnen afwijken van niet-GAAP financiële maatstaven die door andere bedrijven worden gebruikt. De presentatie van deze financiële gegevens, die niet is opgesteld volgens een uitgebreide set boekhoudkundige regels of principes, dient niet op zichzelf beschouwd te worden of worden gezien als vervanging voor de financiële gegevens die volgens algemeen geaccepteerde boekhoudkundige gegevens zijn voorbereid. Harmonisaties van deze niet-GAAP financiële maatstaven zijn gebaseerd op de financiële gegevens voor de respectievelijke periode.

Niet-GAAP aangepast EBITDA sluit de volgende items uit - dit overzicht is niet perse volledig: rente, belasting, afschrijving, aflossing, waardeverminderingen, dividenden, winsten en verliezen, eenmalige kosten of baten die niet kenmerkend zijn voor bedrijfsactiviteiten, consolideringskosten, integreren of in overweging nemen van recentelijk verworven bedrijven, kosten van het sluiten van faciliteiten, op aandelen gebaseerde compensatie of andere aangegeven cash of niet-cash kosten (de "Aanpassingen").

Het Bedrijf meent dat niet-GAAP maatstaven betekenisvolle informatie voor zowel het management als investeerders kunnen leveren bij het incalculeren van de Aanpassingen. Specifieke onthulling aangaande de financiële resultaten van het Bedrijf inclusief een analyse door het management van bedrijfsresultaten en de financiële toestand, staan in het kwartaalrapport van het Bedrijf op formulier 10-Q voor het kwartaal dat eindigde op 31 december 2015 en andere rapporten die zijn ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Investeerders wordt aangeraden dergelijke onthullingen en analyses in formulier 10-Q en andere rapporten van het Bedrijf zorgvuldig te lezen en in overweging te nemen, inclusief de risicofactoren in het jaarrapport van het Bedrijf op Formulier 10-K voor het jaar dat eindigde op 30 september 2015.      

Over Track Group, Inc.

Track Group ontwikkelt, produceert en levert trackingoplossingen waarin actuele GPS trackingapparaten en 24/7/365 monitoringdiensten worden gecombineerd met geavanceerde data-analyse voor de wereldwijde markt voor detentiebeheer, waaronder gevangenissen, militairen en wetshandhaving. Ga voor meer informatie naar www.trackgrp.com.

Toekomstgerichte verklaring

Verklaringen in dit document die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen, volgens de definitie in de Amerikaanse Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Termen zoals "anticiperen," "menen," "schatten," "verwachten," "voorspellen," "bedoelen," "mogelijk" "plannen," "vooruitzien," "voorspellen," "als", "zou" en "zal" en vergelijkbare uitdrukkingen gerelateerd aan de Track Group, Inc. & dochterondernemingen ("Track Group") zijn bedoeld voor de identificatie van dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Deze verklaringen zijn slechts voorspellingen en weerspiegelen de huidige meningen en verwachtingen van Track Group aangaande toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op aannames en onderhevig aan risico's en onzekerheden en onderhevig aan veranderingen op enig moment. Track Group kan van tijd tot tijd deze publiekelijk aangekondigde voorspellingen wijzigen, maar is hiertoe niet verplicht. Vooruitblikken op toekomstige bedrijfsactiviteiten dienen niet geïnterpreteerd te worden als een garantie dat dergelijke resultaten daadwerkelijk zullen optreden. Deze voorspellingen zijn onderhevig aan veranderingen en kunnen materieel afwijken van uiteindelijke gerapporteerde resultaten. Voor een discussie van dergelijk risico's en onzekerheden, zie "Risicofactoren" in het jaarrapport van Track Group op Formulier 10-K, haar kwartaalrapport op Formulier 10-Q, en haar andere rapporten die zijn ondergebracht bij de Securities and Exchange Commission onder de Securities Exchange Act van 1934, volgens wijzigingen. Nieuwe risico's doen zich van tijd tot tijd voor. Lezers wordt gewaarschuwd niet onnodig veel vertrouwen te hechten aan deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen refereren aan de data waarop deze gedaan zijn.

 

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENINGEN31 december,


30 september,


Activa


2015


2015


Huidige activa:


(Niet gecontroleerd)
Kasmiddelen


$ 2.473.025


$ 4.903.045


Vorderingen, netto met inbegrip van dubieuze vorderingen van $4.356.817 en $4.150.000 respectievelijk


6.700.733


6.044.931


Te innen wissel, huidige aandeel


315.533


306.434


Vooruitbetaalde kosten en overige  


1.397.023


1.266.277


Inventaris, netto voorzieningen van $173.145 en $225.900, respectievelijk


610.190


741.514


                 Totaal huidige activa


11.496.504


13.262.201


Eigendom en apparatuur, netto van geaccumuleerde afschrijving van $2.966.034 en $2.822.166, respectievelijk


1.538.395


1.697.630


Monitoringsapparatuur, netto gecumuleerde aflossing van $ 2.553.113 en $ 2.225.480, respectievelijk


3.358.424


2.784.595


Immateriële activa, netto van gecumuleerde aflossing van $ 6.253.294 en $ 5.628.308, respectievelijk


25.663.766


25.884.087


Overige activa


2.545.571


2.619.035


Goodwill


7.753.269


7.782.903


                 Totaal activa


$ 52.355.929


$ 54.030.451
Passiva en aandelenkapitaal


Lopende verplichtingen:


Crediteuren 


2.511.156


2.363.441


Voorzieningen 


3.245.008


2.705.403


Huidige aandeel van langlopende schulden, netto van korting van $222.973 en $222.973, respectievelijk


224.506


796.225


         Totaal lopende verplichtingen


5.980.670


5.865.069


Te betalen voorraad – aanverwante partij


3.501.410


3.501.410


Langetermijn schuld, netto van huidige aandeel en korting van $ 353.041 en $ 408.784, respectievelijk


30.221.765


30.189.188


Overige langlopende verplichtingen


-


106.671


            Totaal verplichtingen


39.703.845


39.662.338
Aandelenkapitaal:


Gewoon aandeel, $0.0001 nominale waarde: 15.000.000 aandelen toegestaan; 10.261.288 uitstaand


1.026


1.026


Aanvullend gestort kapitaal


297.787.148


297.591.034


Gecumuleerd tekort


(282.973.120)


(280.845.882)


Gecumuleerde overige verzamelde verliezen


(2.162.970)


(2.378.065)


         Totaal eigen middelen


12.652.084


14.368.113


               Totaal passiva en aandelenkapitaal


$ 52.355.929


$ 54.030.451


 

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN ACTIVITEITEN
 EN GLOBAAL VERLIES
(Niet gecontroleerd)


Drie maanden eindigende op31 december,2015


2014

Inkomsten:
   Producten


$ 90.918


$ 91.589

   Monitoringdiensten


5.957.426


4.501.680

    Overige


269.260


27.350

               Totaal inkomsten


6.317.604


4.620.619


Kosten van opbrengsten:

   Producten


95.261


21.357

   Monitoring en andere verwante diensten


1.784.951


1.628.180

Afschrijving & aflossing inbegrepen in kosten van opbrengsten


488.967


340.550

    Degradatie van monitoringapparatuur en onderdelen


60.000


55.080

               Totale kosten van opbrengsten


2.429.179


2.045.167


Brutowinst

3.888.425


2.575.452


Bedrijfskosten 

Algemeen & administratief


3.411.643


2.674.992

Verkoop marketing


620.029


422.789

Onderzoek & ontwikkeling


547.159


464.178

Afschrijving & aflossing


700.035


641.900

Verlies uit bedrijfskosten

(1.390.441)


(1.628.407)


Overige inkomsten (kosten)

Verlies bij verwijdering apparatuur


(33.805)


-

Netto rentekosten


(694.508)


(672.491)

Winst door wisselkoersen (verlies)


(18.149)


80.562

Overige inkomsten, netto


9.665


5.121

Nettoverlies toe te kennen aan normale aandeelhouders


(2.127.238)


(2.215.215)

Aanpassingen omwisseling vreemde valuta


215.095


(626.878)

Globaal verlies

$(1.912.143)


$(2.842.093)

Nettoverlies per gewoon aandeel, basaal en verwaterd


$(0,21)


$(0,22)

Gewogen gemiddelde gewone aandelen uitstaand, basaal en verwaterd


10.261.288


10.108.000

 

TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
SAMENGEVATTE GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VOOR KASSTROMEN
Voor de periode eindigend op 31 december 2015 en 2014
(Niet gecontroleerd)
2015


2014

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten:
   Nettoverlies

$(2.127.238)


$(2.215.215)


   Aanpassingen om netto-inkomsten te vereffenen met netto kasmiddelen in bedrijfsactiviteiten:

Afschrijving en aflossing

1.189.003


982.450Degradatie van monitoringapparatuur en onderdelen

60.000


55.080Kosten oninbare vorderingen

199.854


-Aflossing schuldenkorting 

55.743


89.821Compensatie op aandelen gebaseerd

159.469


-Verwerving en prijsverandering van aandelenopties

196.114


75.082Verlies bij verwijdering van eigendom en apparatuur

33.805


-Verlies op verwijdering van monitoringapparatuur inbegrepen bij verkoopkosten

-


12.575


Veranderingen in activa en passiva:


  Debiteuren, netto

(836.330)


(2.041.899)  Te innen wissels

(9.099)


(7.667)  Inventarissen

131.348


(403.794)  Vooruitbetaalde kosten en overige activa

(76.313)


(182.680)  Crediteuren

146.921


694.958  Te betalen last

418.593


450.615  Over te dragen opbrengsten

-


(10.792)
Netto kasmiddelen gebruikt in bedrijfsactiviteiten

(458.130)


(2.501.466)
Kasstromen uit investeringsactiviteiten:


Aankoop van eigendom en apparatuur

(46.970)


(2.317)Gekapitaliseerde software 

(442.578)


-Aankoop van monitoringapparatuur en onderdelen

(898.500)


(837.014)Betaling gerelateerd aan acquisitie

-


(1.937.902)
Netto kasmiddelen gebruikt in investeringsactiviteiten

(1.388.048)


(2.777.233)
Kasstromen uit financieringsactiviteiten:


Hoofdbetalingen op te betalen wissels

(587.608)


(598.251)
Netto kasmiddelen gebruikt in financieringsactiviteiten

(587.608)


(598.251)
Effecten van wisselkoerswijzingen op kasmiddelen

3.766


(36.290)
Netto toename (afname) in kasmiddelen

(2.430.020)


(5.913.240)

Kasmiddelen, begin van periode

4.903.045


11.101.822

Kasmiddelen, einde van periode

$ 2.473.025


$ 5.188.582
 


TRACK GROUP, INC. EN DOCHTERONDERNEMINGEN
AFSTEMMING VAN GAAP EN NIET-GAAP FINANCIËLE MAATSTAVEN
Voor de periodes eindigend op 31 december 31 2015 en 2014
31 dec


31 dec

Niet-GAAP Aangepast EBITDA (In $000'en USD)


2015


2014

Nettoverlies toe te kennen aan normale aandeelhouders

$

(2.127)

$

(2.215)

  Netto rentekosten


695


673

  Inkomstenbelastingen (5)


5


-

  Afschrijving, aflossing en degradatie


1.249


1.141

  Compensatie op aandelen gebaseerd


356


75

Kosten fusie & acquisitie (1)


-


-

  Andere niet-cash kosten (2)


159


(68)

  Eenmalige kosten (3)


-


-

  Eenmalige baten (4)


-


-

Niet-GAAP Aangepast EBITDA

$

336

$

(394)

Niet-GAAP Aangepast EBITDA, percentage van inkomsten


5.3 %


-8.5%
31 dec


31 dec

Niet-GAAP WA (In $000'en, behalve per aandeel)


2015


2014

Nettoverlies toe te kennen aan normale aandeelhouders

$

(2.127)

$

(2.215)

  Netto rentekosten


695


673

  Inkomstenbelastingen (5)


5


-

  Afschrijving, aflossing en degradatie


1.249


1.141

  Compensatie op aandelen gebaseerd


356


75

Kosten fusie & acquisitie (1)


-


-

  Andere niet-cash kosten (2)


159


(68)

  Eenmalige kosten (3)


-


-

  Eenmalige (baten) (4)


-


-

Niet-GAAP netto-inkomsten voor normale aandeelhouders

$

336

$

(394)

Gewogen gemiddelde normale aandelen uitstaand


10.261


10.108

Niet-GAAP inkomsten (verlies) per aandeel

$

0,03

$

(0,04)

 

(1)

Het bedrijf rondde twee acquisities af in 2014 en een in 2015. Kosten voor fusie & acquisitie zijn onder andere ontslagvergoeding, vestigingskosten, reis- en advieskosten en juridische kosten die niet inbegrepen zijn in de boeking van de aankoopprijs. Deze kosten zijn opgenomen in overeenstemming met Amerikaanse GAAP 

(2)

Andere niet-cash kosten zijn onder andere reserves voor waardedaling door veroudering van voorraad, winsten of verliezen en niet-cash koersimpact.

(3)

Eenmalig kosten zijn onder andere, maar niet beperkt tot: het proforma effect van EBITDA van verworven bedrijf G2 Analytics, uitbesteding van toeleveringsketen / uitvoering en degradatie van bepaalde acquisitie-activa.

(4)

Eenmalige voordelen zijn onder andere terugbetalingen ontvangen door een aandeelhouder netto van gerelateerde kosten.

(5)

Momenteel heeft het bedrijf significante Amerikaanse belastingverliescompensaties die gebruikt kunnen worden om toekomstig belastbaar inkomen te vereffenen, behoudens beperkingen opgelegd door de Amerikaanse belastingdienst. Echter, het bedrijf is nog steeds onderhevig aan belastingen van de Amerikaanse staat en bepaalde niet-Amerikaanse belastingen.

 

BRON Track Group, Inc.Gerelateerde links

http://www.trackgrp.com