Trading update derde kwartaal 2015, CFO Peter van Zwieten verlaat Ballast Nedam eind 2015

30 Okt, 2015, 06:30 GMT Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, October 30, 2015 /PRNewswire/ --

Peter van Zwieten (54) zal de Raad van Bestuur van Ballast Nedam per 31 december 2015 verlaten. De Raad van Commissarissen is gestart met het zoeken naar een opvolger.

De voorzitter van de Raad van Commissarissen Leo van Doorne: "Peter heeft zich de afgelopen 26 jaar met enorme gedrevenheid ingezet voor de onderneming. Dat is vooral de laatste vier jaar in zijn rol als CFO van groot belang geweest voor Ballast Nedam. We zijn hem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage."

Trading update 

De marktomstandigheden zijn in het derde kwartaal licht verbeterd. Dat uit zich vooral in een toenemende vraag op de woningmarkt. Omdat de concurrentie onverminderd groot is, blijft het prijsniveau nog onder druk staan. In vergelijking met het derde kwartaal van 2014 daalde de omzet met circa 23 procent. Dat wordt met name veroorzaakt door de gecontroleerd teruglopende omzet van de divisie Infrastructuur en het selectieve tenderbeleid. In het derde kwartaal zijn er weinig nieuwe opdrachten aangenomen. De orderportefeuille daalde dan ook van € 789 miljoen in het eerste halfjaar tot € 683 miljoen in het derde kwartaal.

Op 9 september heeft Ballast Nedam materiële additionele verliezen gerapporteerd van circa € 20 miljoen in de divisie Bouw & Ontwikkeling. Die verliezen zijn veroorzaakt door de effecten van drie faillissementen van toeleveranciers en partners en verdere verslechtering van resultaten op verschillende projecten. De resultaten van de divisies Infrastructuur en Specialismen & Toelevering ontwikkelen zich conform het ondernemingsplan. Ballast Nedam heeft voor 2015 geen concrete resultaatsverwachting uitgesproken.

De financieringspositie inclusief de non-recourse leningen is in het derde kwartaal verslechterd met € 11 miljoen tot een netto schuld van € 63 miljoen. De daarin begrepen liquide middelen bedroegen € 71 miljoen.

Modulair bouwen 

De belangstelling voor de industrieel geproduceerde iQwoning® neemt toe. Het aantal woningen in de orderportefeuille is ten opzichte van eind 2014 verdubbeld naar 170 woningen aan het einde van het derde kwartaal. Voor het eerst worden bij wijze van proef 6 iQwoningen® naar het Verenigd Koninkrijk geëxporteerd. De ruime twee-onder-een-kap-woningen maken deel uit van een nieuwbouwproject van 64 woningen en zullen begin 2016 worden geleverd. Voor een project van Timpaan in Heiloo worden begin volgend jaar 19 iQwoningen® geleverd. Daarmee investeert ook een projectontwikkelaar in deze hoogwaardige en innovatieve manier van woningbouw, in navolging van corporaties en beleggers.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders: openbaar bod Renaissance Construction 

Renaissance Construction heeft op 17 september een aanbevolen openbaar bod in contanten uitgebracht. De biedingsperiode loopt tot 13 november 2015. Voor de details van het Openbaar Bod verwijzen we naar het Offer Memorandum en het Position Statement op de website http://www.ballast-nedam.nl

Ter bespreking van het uitgebrachte openbaar bod, overeenkomstig artikel 18 lid 1 Besluit openbare biedingen (Bob), vindt vandaag een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam plaats.


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Daarnaast werken we aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

 

 


BRON Ballast Nedam