Transactie met Openbaar Ministerie

21 Dec, 2012, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, December 21, 2012 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam en het Openbaar Ministerie zijn een transactie overeengekomen. Deze heeft betrekking op betalingen aan buitenlandse agenten in de periode 1996 tot en met 2003. De transactie bestaat uit een betaling aan het Openbaar Ministerie van € 5 miljoen door de dochtervennootschappen waarbinnen de voormalige buitenlandse activiteiten plaatsvonden en het onherroepelijk opgeven van een vordering van het concern op de belastingdienst van € 12,5 miljoen.

Eind 2009 heeft de belastingdienst om informatie verzocht over de administratie van 1998 tot en met 2001 van een buitenlandse entiteit die in 2001 was opgeheven. Ballast Nedam heeft in januari 2011 de uit intern onderzoek verkregen administratie overgedragen aan het Openbaar Ministerie, aangifte gedaan en vervolgens medewerking verleend aan het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD en het Openbaar Ministerie. In dit doorlopende onderzoek tegen derden wordt deze medewerking voortgezet.

Ballast Nedam keurt de gang van zaken binnen de voormalige buitenlandse activiteiten met betrekking tot betalingen aan buitenlandse agenten, waaronder onjuiste vastleggingen en niet transparante betalingen, af.

De zaak in verband met een betaling aan een Nederlandse ambtsdrager is hiermee ook beëindigd.

Het compliance beleid is verder aangescherpt en vastgelegd in nieuwe compliance richtlijnen om de integriteit van de organisatie te waarborgen. Het strikt naleven van de compliance richtlijnen zal gecontroleerd worden, waarbij Ballast Nedam een nultolerantiebeleid hanteert.  

De financiële consequenties van deze transactie vallen binnen de resultaatsprognose voor geheel 2012 zoals die bij de trading update derde kwartaal 2012 is gegeven. De Raad van Bestuur handhaaft dan ook die prognose. Het opgeven van de vordering op de belastingdienst heeft géén effecten op het resultaat en op de balansverhoudingen eind 2012.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

PRNNLD


BRON Ballast Nedam NV