Tussentijds bericht DOCDATA N.V.

- Eerste kwartaal 2011 winstgevend afgesloten bij sterk verbeterde omzet

02 Mei, 2011, 07:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, May 2, 2011 /PRNewswire/ -- De directie van DOCDATA N.V. maakt het volgende tussentijds bericht bekend.

Algemeen

DOCDATA N.V. (Waalwijk) heeft het eerste kwartaal 2011 winstgevend afgesloten.

De omzet is ten opzichte van het eerste kwartaal 2010 sterk verbeterd, voornamelijk als gevolg van de groei van de activiteiten van het E-commerce service bedrijf Docdata in Duitsland en Nederland. Daarnaast is de omzetverbetering het gevolg van de activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep, welke per 16 april 2010 werden overgenomen. Het E-commerce service bedrijf Docdata heeft het eerste kwartaal 2011 zowel in omzet als resultaat beter afgesloten. De omzet van IAI industrial systems is ten opzichte van 2010 gedaald als gevolg van het feit dat IAI in het eerste kwartaal van 2010 enkele grote orders had afgeleverd. Hierdoor zijn het bedrijfs­resultaat en de winst van de Groep over het eerste kwartaal lager uitgekomen dan in 2010.

DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie gedurende het eerste kwartaal 2011 gehandhaafd. Per 31 maart 2011 bedroeg de solvabiliteitsratio 53,6% (31 december 2010: 49,3%) en resulteerde de liquiditeit van de onderneming in een netto kasoverschot van ruim EUR 3,3 miljoen (31 december 2010: EUR 5,8 miljoen). Het netto kasoverschot is gedurende het eerste kwartaal van 2011 gedaald, voornamelijk als gevolg van een veel hoger werkkapitaal per 31 maart 2011 ten opzichte van 31 december 2010.

Het management van DOCDATA N.V. maakt geen gekwantificeerde verwachting bekend ten aanzien van omzet en resultaten voor het hele jaar 2011. De halfjaarcijfers 2011 zal DOCDATA N.V. op donderdag 21 juli 2011 voorbeurs bekendmaken.

E-commerce service bedrijf Docdata

Omzet en resultaten van het E-commerce service bedrijf Docdata zijn in het eerste kwartaal 2011 gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2010, hoofdzakelijk als gevolg van een veel hoger transactievolume in 2011. Op basis van onze huidige klantenbasis verwachten wij ook voor de rest van 2011 een verdere groei, waarbij de winst over 2011 slechts in beperkte mate beïnvloed zal worden door incidentele ('non‑recurring') kosten zoals dat in de afgelopen jaren 2009 en 2010 wel het geval was.

De focus van het E-commerce service bedrijf Docdata zal in 2011 liggen op een verdere groei binnen de bestaande markten, waarbij mogelijk ook acquisities aan de orde zullen zijn om onze positie te versterken. In Waalwijk wordt inmiddels een extra logistiek centrum gebouwd van initieel 16.000 m2 om de verdere groei van de fulfilmentdienstverlening in de Benelux te kunnen accommoderen. Deze nieuwe locatie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2011 operationeel zijn. Verder hebben wij in Berlijn recent een extra hal van 8.000 m2 in gebruik genomen, waaraan in het derde kwartaal van 2011 10.000 m2 zal worden toegevoegd. Door aanhoudende concurrentie zien wij in de markt voor e‑commerce diensten een verdere druk op de prijzen, welke wij alleen kunnen weerstaan door elke dag weer de beste dienstverlening te bieden aan onze klanten.

Technologiebedrijf IAI industrial systems

In overeenstemming met de planning is door het technologiebedrijf IAI industrial systems in het eerste kwartaal 2011 slechts een enkel groot systeem afgeleverd. In het eerste kwartaal 2010 werd het tweede gedeelte van de order voor Bulgarije afgeleverd, hetgeen een substantiële invloed had op omzet en resultaten in 2010. De omzetwaarde van de orderportefeuille is gedaald tot EUR 6,6 miljoen per 31 maart 2011 (orderportefeuille per 31 december 2010: EUR 8,4 miljoen). De afleveringen van de systemen die op dit moment in portefeuille zitten, zijn voornamelijk gepland in 2011. De orderportefeuille loopt op dit moment nog achter, maar de pijplijn met prospects is goed gevuld. Het grootste gedeelte hiervan zal naar verwachting vanaf 2012 tot afleveringen leiden. In de markten waarin IAI opereert is de doorlooptijd om van prospect tot daadwerkelijke order te komen vaak lang, ondermeer als gevolg van bijvoorbeeld politieke besluitvormingsprocessen in de markt voor overheidsprojecten. IAI heeft hierop slechts een zeer geringe invloed.

De focus voor het technologiebedrijf IAI industrial systems ligt ook in 2011 op het wereldwijd binnen­halen van orders in bestaande en specifiek gedefinieerde markten door het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op basis van bewezen systemen. Met het oog op het niveau van de orderportefeuille van IAI op 31 maart 2011, in combinatie met de lange duur van de realisatieperiode vanaf het moment van het verkrijgen van een order tot het moment van daadwerkelijke aflevering en installatie van systemen bij de klant, worden voor het jaar 2011 lagere omzet en resultaten voor IAI dan in 2010 verwacht.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V. zal worden gehouden op 15 juni 2011 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk te Sprang-Capelle. De agenda voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de vergaderstukken, inclusief het Jaarverslag 2010, het Remuneratierapport 2010 en het voorstel tot wijziging van de statuten van DOCDATA N.V., zijn op 29 april j.l. gepubliceerd. De wijze van registratie en aanmelding voor het bijwonen van deze vergadering, evenals de wijze van stemmen via internet of middels volmacht, staan beschreven in de oproepadvertentie. Al deze documenten zijn beschikbaar via de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

Corporate website: http://www.docdatanv.com

BRON DOCDATA N.V.