Tussentijds bericht DOCDATA N.V.

17 Okt, 2011, 15:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, October 17, 2011 /PRNewswire/ --

Goed derde kwartaal 2011 met aanhoudende groei

De directie van DOCDATA N.V. maakt het volgende tussentijds bericht bekend.

Algemeen

DOCDATA N.V. (Waalwijk) heeft ook het derde kwartaal 2011 winstgevend afgesloten.

De omzet is ten opzichte van het derde kwartaal 2010 sterk verbeterd, voornamelijk als gevolg van de gecontinueerde groei van de activiteiten van het e-commerce service bedrijf Docdata in Duitsland en Nederland. Het bedrijfsresultaat en de nettowinst van de Groep in het derde kwartaal 2011 zijn ten opzichte van het derde kwartaal 2010 zeer sterk verbeterd.

DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie gedurende het derde kwartaal 2011 gehandhaafd. Per 30 september 2011 bedroeg de solvabiliteitsratio 59,2% (30 juni 2011: 58,2%) en resulteerde de liquiditeit van de onderneming in een netto kasoverschot van ruim € 3,7 miljoen (30 juni 2011: € 4,5 miljoen). Het netto kasoverschot is voornamelijk gedaald gedurende het derde kwartaal van 2011 als gevolg van investeringsuitgaven.

Het management van DOCDATA N.V. maakt geen gekwantificeerde verwachting bekend ten aanzien van omzet en resultaten voor het hele jaar 2011. Het management verwacht echter dat de onderneming ook in het vierde kwartaal 2011 verder zal groeien dankzij de groei van de klanten van Docdata en de aflevering van orders door IAI industrial systems. DOCDATA N.V. zal de jaarcijfers 2011 op woensdag 29 februari 2012 voorbeurs bekendmaken.

E-commerce service bedrijf Docdata

De omzet van het e-commerce service bedrijf Docdata is in het derde kwartaal 2011 gestegen ten opzichte van het derde kwartaal 2010, hoofdzakelijk als gevolg van een autonoom hoger transactievolume in 2011. De stijging van 30% van het aantal verwerkte unieke transacties over het eerste halfjaar 2011 heeft zich in het derde kwartaal 2011 gecontinueerd. Dit aantal is over de eerste drie kwartalen van het jaar bezien gestegen van 20 miljoen in 2010 naar 26 miljoen in 2011.

Het bedrijfsresultaat van het e-commerce service bedrijf Docdata is in het derde kwartaal 2011 fors gestegen ten opzichte van het derde kwartaal 2010. Hierbij dient het effect van de eenmalige kosten in 2010 in beschouwing te worden genomen. Het wegvallen van deze eenmalige kosten in 2011 heeft de verbetering van het bedrijfsresultaat versterkt.

Technologiebedrijf IAI industrial systems

De omzet van IAI industrial systems was in het derde kwartaal 2011, evenals in het derde kwartaal 2010, bescheiden maar volgens de planning zal in het vierde kwartaal een aantal hoogwaardige systemen worden afgeleverd. IAI verwacht hierdoor in het vierde kwartaal een fors hogere omzet en bedrijfsresultaat te zullen realiseren dan in het derde kwartaal; ook ten opzichte van het vierde kwartaal 2010 verwacht IAI een verbetering. Daarbij is IAI wel afhankelijk van haar klanten die ook hun voorbereidingen getroffen moeten hebben om de systemen daadwerkelijk te kunnen installeren en testen.

De omzetwaarde van de orderportefeuille van IAI industrial systems is door nieuw afgesloten orders in combinatie met de afleveringen gedurende het derde kwartaal 2011 per saldo gestegen tot € 9,6 miljoen per 30 september 2011 (orderportefeuille per 30 juni 2011: € 9,1 miljoen). De systemen die per eind september 2011 in orderportefeuille zitten, zijn voor het grootste deel van de omzetwaarde gepland in het vierde kwartaal van 2011. De orderportefeuille van IAI loopt op dit moment achter, maar de pijplijn met prospects is goed gevuld. Het management van DOCDATA N.V. schat de kans reëel dat gedurende het vierde kwartaal 2011 en het eerste kwartaal 2012 enkele van deze prospects kunnen leiden tot orders voor IAI met afleveringen in 2012 en daarna.

Strategie

Aangezien de huidige strategie 'Visie 2012: "Flywheel to Growth"' tot 2012 loopt, heeft het management van DOCDATA N.V. de afgelopen maanden, zoals aangekondigd, een strategische studie uitgevoerd. Het management heeft deze strategische studie in samenwerking met NIBC uitgevoerd en alle strategische opties zijn daarin meegenomen en uitgebreid besproken. De uitkomst van deze studie heeft als input gediend voor de strategische koers van de onderneming voor de komende jaren. De belangrijkste uitkomst van de strategische studie is dat de directie en de Raad van Commissarissen van de onderneming voor de komende strategische periode van 2012 tot 2015 voldoende mogelijkheden zien om elk van de beide bedrijfsonderdelen van DOCDATA N.V. verder te ontwikkelen en winstgevende groei te realiseren. Vanuit financieel strategische optiek zorgt de combinatie ervoor, ondanks het feit dat de beide bedrijfsonderdelen Docdata en IAI industrial systems twee totaal verschillende bedrijven zijn en er geen sprake is van synergie, dat DOCDATA N.V. kan opklimmen naar een hogere 'league' op de aandelenbeurs bezien naar omzetniveau en marktkapitalisatie ('market cap'). Naar de mening van het management komt dit de liquiditeit en de waardering van het aandeel ten goede, met als gevolg een hogere 'shareholder value'.

Aan de verdere uitwerking van de operationele strategieën voor de komende jaren van enerzijds het e-commerce service bedrijf Docdata en anderzijds het technologie bedrijf IAI industrial systems, zal bij de presentatie van de jaarcijfers 2011 in februari 2012 uitgebreid aandacht worden besteed. Deze uitwerking zal tevens worden opgenomen in het jaarverslag over 2011 dat in april 2012 zal worden gepubliceerd.

De focus van Docdata zal liggen op het aanbieden van een e-fulfilment dienstenpakket, waarbij de geografische uitbreiding binnen Europa een belangrijke rol zal spelen. Docdata zal tevens de internationale expansie van haar klanten volgen. Docdata wil in de markt voor uitbestede e-fulfilment diensten in Europa een Top-5 positie veroveren.

Voor IAI industrial systems ligt de focus op innovatieve toepassingen van lasertechnologie waarbij het bewerken van producten en materialen een belangrijk gegeven is. In specifieke niche markten wil IAI een Top-3 positie bereiken waarbij de gehele wereld haar marktterrein is. Op de markt voor "Document security for government issued documents" is IAI op dit moment reeds een Top-3 speler.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

------------------------------------------

Financiële agenda

  • 29 februari 2012 (**)    Publicatie jaarcijfers 2011
  • 2 mei 2012 (*)    Tussentijds bericht eerste kwartaal 2012
  • 30 mei 2012 (*) / (**)    Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders
  • 19 juli 2012    Publicatie halfjaarcijfers 2012
  • 17 oktober 2012 (*)    Tussentijds bericht derde kwartaal 2012

(*)    voorlopige datum

(**)    gewijzigde datum

 

Corporate website: http://www.docdatanv.com

    PRN NLD


BRON DOCDATA N.V.