Tussentijds bericht DOCDATA N.V.

25 Apr, 2012, 07:30 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, April 25, 2012 /PRNewswire/ --

Sterk eerste kwartaal 2012 met aanhoudende groei

De directie van DOCDATA N.V. maakt het volgende tussentijds bericht bekend.

Algemeen

DOCDATA N.V. (Waalwijk) heeft het eerste kwartaal 2012 winstgevend afgesloten.

De omzet is ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 verbeterd, voornamelijk als gevolg van de gecontinueerde groei van de activiteiten van het e-commerce service bedrijf Docdata in Duitsland en Nederland. Ook het bedrijfsresultaat en de nettowinst van de Groep zijn ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 verbeterd.

DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie gedurende het eerste kwartaal 2012 gehandhaafd. Per 31 maart 2012 resulteerde de liquiditeit van de onderneming in een netto kasoverschot van ruim €-4,5 miljoen (31 december 2011: €-7,8 miljoen). Het netto kasoverschot is voornamelijk gedaald als gevolg van investeringsuitgaven ten behoeve van de uitbreiding van de capaciteit van het nieuwe logistiek centrum in Waalwijk.

Het management van DOCDATA N.V. maakt geen gekwantificeerde verwachting bekend ten aanzien van omzet en resultaten voor het hele jaar 2012, maar ziet de ontwikkelingen voor 2012 en verder met vertrouwen tegemoet. De halfjaarcijfers 2012 zullen op donderdag 19 juli 2012 voorbeurs bekend worden gemaakt.

E-commerce service bedrijf Docdata

De omzet van het e-commerce service bedrijf Docdata is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2011, hoofdzakelijk als gevolg van een autonoom hoger transactievolume. De stijging van het aantal verwerkte unieke transacties heeft zich in het eerste kwartaal 2012 gecontinueerd. Het bedrijfsresultaat is fors gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 als gevolg van deze autonome omzetgroei, in combinatie met een hogere gerealiseerde efficiency, voornamelijk in Duitsland. Het effect van eenmalige kosten is in het eerste kwartaal 2012 gering.

De focus van het e-commerce service bedrijf Docdata ligt op de verdere ontwikkeling van onze positie in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en op het ontwikkelen van onze positie in nieuwe geografische markten binnen Europa. Daarnaast investeren wij in de opbouw van kennis en oplossingen voor nieuwe productcategorieën die online gaan zoals 'home & garden' en 'food'. Op basis van de huidige klantenbasis wordt ook voor het hele jaar 2012 een verdere groei verwacht. Deze groei zal naar verwachting wel lager uitvallen dan in 2011.

Internationale expansie: Docdata breidt uit naar Italië

Op 1 april jl. is Docdata gestart met e-fulfilment activiteiten in Italië, bestaand uit het verwerken van retouren voor bestaande klanten. Docdata zal zich in Italië ook gaan toeleggen op het aanbieden van een volledig dienstenpakket aan e-fulfilment activiteiten voor online winkels op de Italiaanse markt.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "De start van deze activiteiten past in ons expansiebeleid en onze cross border strategie. Webwinkels zien steeds vaker kansen over de eigen landsgrenzen. Docdata biedt webwinkels die internationaal willen opereren efficiënte cross border oplossingen aan middels haar Europese e-fulfilment & returns netwerk. Daarnaast is Italië als lokale markt een land dat nog aan het begin staat van een enorme groei van e-commerce activiteiten. We zien dat veel mensen de stap van breedbandinternet overslaan en direct overstappen op winkelen via de mobiele telefoon, terwijl ook blijkt dat Italianen gemakkelijk online kopen. Het land biedt daarom veel kansen voor ons, en wij willen ook in Italië een marktleiderspositie verwerven op het gebied van e-fulfilment."

Technologiebedrijf IAI industrial systems

Het technologiebedrijf IAI industrial systems heeft in het eerste kwartaal 2012 geen grote systemen afgeleverd, terwijl dit in het eerste kwartaal 2011 wel het geval was. De omzet is hierdoor ten opzichte van het eerste kwartaal 2011 gedaald. De omzetwaarde van de orderportefeuille van IAI industrial systems is in het eerste kwartaal 2012 door een combinatie van nieuw afgesloten orders en afleveringen per saldo licht gestegen tot €-3,6-miljoen per 31 maart 2012 (orderportefeuille per 31 december 2011: €-2,9-miljoen). De orderportefeuille loopt daarmee nog wel achter, maar de pijplijn met prospects is nog steeds goed gevuld en heeft betrekking op zowel de Document Security als de Aerospace Automotive markt.

De focus voor het technologiebedrijf IAI industrial systems blijft liggen op het binnenhalen van orders (wereldwijd) in bestaande en specifiek gedefinieerde markten. Met het oog op-het nog steeds te lage niveau van de orderportefeuille per 31 maart 2012, in combinatie met de lange duur van de realisatieperiode vanaf het moment van het verkrijgen van een order tot het moment van daadwerkelijke aflevering en installatie van systemen bij de klant, worden zoals eerder gemeld voor IAI voor het hele jaar 2012 een lagere omzet en lagere resultaten verwacht.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V. zal worden gehouden op 30 mei 2012 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk te Sprang-Capelle. De agenda voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de vergaderstukken, inclusief het Jaarverslag 2011 en het Remuneratierapport 2011, zijn op 18 april j.l. gepubliceerd. De wijze van registratie en aanmelding voor het bijwonen van deze vergadering, evenals de wijze van stemmen via internet of middels volmacht, staan beschreven in de oproepadvertentie.


Al deze documenten zijn beschikbaar via de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

------------------------------------------

Financiële agenda

  • 30 mei 2012         Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • 1 juni 2012         Datum ex-dividend notering
  • 8 juni 2012         Betaalbaarstelling dividend
  • 19 juli 2012        Publicatie halfjaarcijfers 2012
  • 17 oktober 2012 (*) Tussentijds bericht derde kwartaal 2012

(*)    voorlopige datum

 

Corporate website:    http://www.docdatanv.com


PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.