Tussentijds bericht DOCDATA N.V.

19 Okt, 2010, 08:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, October 19, 2010 /PRNewswire/ --

- De directie van DOCDATA N.V. maakt het volgende tussentijds bericht bekend

Algemeen

DOCDATA N.V. uit Waalwijk heeft het derde kwartaal 2010 verliesgevend afgesloten. De omzet is in het derde kwartaal 2010, ten opzichte van zowel het tweede kwartaal 2010 als het derde kwartaal 2009, echter flink gestegen als gevolg van de forse autonome groei van het e-commerce service bedrijf, in combinatie met de omzet van de verworven activiteiten van het voormalige Dohmen Solutions. Het verlies is het gevolg van geplande kosten die gerelateerd zijn aan de overname van de activiteiten van Dohmen Solutions en van aanzienlijke extra kosten die in Duitsland gemaakt zijn in verband met de uitzonder­lijke omzetgroei. Daarnaast zijn er in het derde kwartaal 2010 enige substantiële eenmalige kostenposten verantwoord. Inmiddels zijn alle noodzakelijke maatregelen genomen waardoor het effect van de extra kosten op het resultaat gedurende het vierde kwartaal 2010 veel kleiner zal zijn. De integratie van de activiteiten van het voormalige Dohmen Solutions verloopt volgens plan en de integratie- en herstructureringskosten liggen in lijn met de bij de publicatie van de halfjaarcijfers 2010 aangegeven verwachting met een effect op het bedrijfsresultaat van ongeveer EUR 2,6 miljoen voor het gehele jaar 2010. Hierbij dient in beschouwing te worden genomen dat de acquisitie van deze activiteiten voor een relatief lage investeringswaarde is gerealiseerd met het oog op de verwachte integratie- en herstructureringskosten. De omzet van IAI industrial systems was in het derde kwartaal bescheiden maar wel volgens planning. Als gevolg van de geplande aflevering van systemen verwacht IAI in het vierde kwartaal 2010 een duidelijk hogere omzet en resultaat te zullen realiseren dan in het derde kwartaal 2010. Daarbij is IAI echter afhankelijk van haar klanten die ook hun voorbereidingen getroffen moeten hebben om de systemen inderdaad te kunnen installeren en testen. Dit is niet altijd het geval, waardoor geen zekerheid aan deze verwachting kan worden ontleend.

DOCDATA N.V. heeft haar sterke financiële positie gedurende het derde kwartaal 2010 gehandhaafd. De solvabiliteit is als gevolg van het verlies van het derde kwartaal 2010 weliswaar gedaald ten opzichte van het einde van het eerste halfjaar per 30 juni 2010, maar de solvabiliteitsratio bevindt zich per 30 september 2010 nog steeds boven de 50%. In combinatie met de verdere investeringen in bedrijfsmiddelen in het derde kwartaal 2010, voornamelijk ten behoeve van de fulfilment activiteiten in Duitsland, heeft dit geresulteerd in een daling van het kasoverschot van EUR 3,3 miljoen per 30 juni 2010 tot EUR 1,4 miljoen per 30 september 2010.

Het management van DOCDATA N.V. maakt geen verwachting bekend ten aanzien van omzet en resultaten voor het hele jaar 2010. De jaarcijfers 2010 zal DOCDATA N.V. op donderdag 24 februari 2011 voorbeurs bekendmaken.

E-commerce service bedrijf Docdata

De commerce, payments en fulfilment activiteiten laten in het derde kwartaal 2010 een verdere groei zien voor wat betreft omzet en gerealiseerde transactieaantallen. Het groeipercentage is in het derde kwartaal 2010 duidelijk toegenomen. Het omzetniveau van de media-activiteiten loopt in 2010 zoals verwacht verder terug ten opzichte van vorig jaar, mede ook als gevolg van de verkoop van de Duitse replicatieactiviteiten in juli 2010.

Technologiebedrijf IAI industrial systems

IAI industrial systems heeft gedurende het derde kwartaal 2010, in overeenstemming met de planning, slechts enkele systemen afgeleverd ten opzichte van één systeem gedurende het derde kwartaal 2009. De omzetwaarde van de orderportefeuille van IAI industrial systems is door nieuw afgesloten orders in combinatie met de afleveringen gedurende het derde kwartaal 2010 gestegen tot EUR 11,3 miljoen per 30 september 2010 (orderportefeuille per 30 juni 2010: EUR 8,6 miljoen). De afleveringen van de systemen voor orders die per eind september 2010 in portefeuille zitten, zijn voor ongeveer de helft van de omzetwaarde gepland in het vierde kwartaal van 2010.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Als gevolg van de inwerkingtreding van de wet ter implementatie van de richtlijn aandeelhoudersrechten op 1 juli 2010 dienen alle beursgenoteerde ondernemingen de agenda voor een Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) en de geagendeerde vergaderstukken (zoals ondermeer het jaarverslag) tenminste 42 dagen voorafgaand aan de dag van de AVA te publiceren. Dit heeft tot gevolg dat de directie van DOCDATA N.V. heeft besloten om de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke oorspronkelijk gepland stond voor 18 mei 2011, te verplaatsen naar 15 juni 2011. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat dit nog een voorlopige datum betreft. De definitieve datum zal worden gecommuniceerd bij de publicatie van de jaarcijfers over 2010 in februari 2011.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

- Docdata commerce

- Docdata payments

- Docdata fulfilment

- Docdata media

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

- beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

- bewerken van zonnecellen en -modules

- bewerken van andere materialen en producten

------------------------------------------

Financiële agenda

- 24 februari 2011 Publicatie jaarcijfers 2010

- 18 mei 2011 (*) Tussentijds bericht eerste kwartaal 2011

- 15 juni 2011 (*) /(**) Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

- 21 juli 2011 Publicatie halfjaarcijfers 2011

- 19 oktober 2011 (*) Tussentijds bericht derde kwartaal 2011

(*) voorlopige datum

(**) gewijzigde datum

Corporate website: http://www.docdatanv.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.