Tussentijds bericht DOCDATA N.V.

11 Mei, 2010, 08:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, May 11, 2010 /PRNewswire/ -- Voorafgaand aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, welke op 12 mei 2010 zal worden gehouden om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk te Sprang-Capelle, maakt de Directie van DOCDATA N.V. het volgende bekend.

Algemeen

DOCDATA N.V. uit Waalwijk heeft het eerste kwartaal 2010 met uitstekende resultaten afgesloten. Zowel omzet, bedrijfsresultaat en winst zijn ten opzichte van het eerste kwartaal 2009 fors verbeterd. DOCDATA N.V. heeft daardoor haar sterke financiële positie gedurende het eerste kwartaal 2010 gehandhaafd. Het kasoverschot per 21 mei 2010 zal ruimschoots voldoende zijn om het dividend van EUR 0,55 in contanten per uitstaand aandeel (in totaal ten bedrage van EUR 3,7 miljoen) na goedkeuring van het dividendvoorstel door de Algemene Vergadering van Aandeel­houders, onder inhouding van dividendbelasting, te voldoen uit de beschikbare geldmiddelen.

Het management van DOCDATA N.V. maakt geen verwachting bekend ten aanzien van omzet en resultaten voor het hele jaar 2010. De halfjaarcijfers 2010 zal DOCDATA N.V. op donderdag 22 juli 2010 voorbeurs bekendmaken.

Technologiebedrijf IAI industrial systems

De forse verbetering van omzet, bedrijfsresultaat en winst van DOCDATA N.V. is voornamelijk het gevolg van de afleveringen, in overeenstemming met de planning, van enkele grotere orders gedurende het eerste kwartaal 2010 door het technologiebedrijf IAI industrial systems. In het eerste kwartaal 2009 werden door IAI industrial systems nog geen systemen afgeleverd. In het eerste kwartaal 2010 is onder andere het tweede gedeelte van de aflevering van de order voor Bulgarije geheel afgerond; dit heeft een substantiële invloed op omzet en resultaten gehad.

De orderportefeuille van IAI industrial systems is door de afleveringen in het eerste kwartaal 2010 gedaald tot EUR 6,4 miljoen per 31 maart 2010, inclusief nieuw afgesloten orders (orderportefeuille per 31 december 2009: EUR 13,7 miljoen). De afleveringen van de systemen voor orders die op dit moment in portefeuille zitten, zijn voornamelijk gepland in 2010.

E-commerce service bedrijf Docdata

Omzet en resultaten van het e-commerce service bedrijf Docdata zijn in het eerste kwartaal 2010 gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2009, hoofdzakelijk als gevolg van een hoger transactievolume in 2010 voor de commerce, payments en fulfilment services. Maandelijks worden nu gemiddeld in totaal meer dan 2 miljoen transacties voor klanten verwerkt. De omzet van de replicatieactiviteiten is echter sterk gedaald, vooral als gevolg van de verdere teruggang van deze bedrijfsactiviteiten in Duitsland. De gevolgen hiervan op bedrijfsresultaat en winst zijn echter gering, omdat de Duitse replicatieactiviteiten al in 2009 zijn afgewaardeerd naar de reële waarde. In totaal is de omzet van het e-commerce service bedrijf Docdata over het eerste kwartaal in 2010 daardoor iets lager dan in 2009.

DOCDATA N.V. heeft via haar dochteronderneming docdata germany GmbH op 16 april 2010 alle activiteiten, personeel en bepaalde activa overgenomen van Dohmen Solutions Groep in Duitsland, waarbij de koopprijs is voldaan in contanten. Zoals eerder aangegeven, verwacht het management van DOCDATA N.V. dat deze activiteiten op jaarbasis minimaal EUR 10 miljoen aan de omzet van het e-commerce service bedrijf Docdata zullen bijdragen, maar dat de overgenomen activiteiten pas in 2011 zullen bijdragen aan de winst. De reden hiervoor is dat er in 2010 aanzienlijke extra kosten gemaakt zullen worden om de verworven activiteiten te herstructureren teneinde de efficiency te verbeteren, de kostenbasis te verkleinen en deze activiteiten in de bestaande organisatie te integreren.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

- Docdata commerce

- Docdata payments

- Docdata fulfilment

- Docdata media

Technologiebedrijf IAI industrial systems ( http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

- beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

- bewerken van zonnecellen en -modules

- bewerken van andere materialen en producten

Corporate website: http://www.docdatanv.com

BRON DOCDATA N.V.