Tussentijds bericht DOCDATA N.V.

26 Okt, 2009, 17:00 GMT Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, October 26 /PRNewswire/ --

- De Directie van DOCDATA N.V. maakt vandaag het volgende tussentijds bericht bekend

Algemeen

DOCDATA N.V. uit Waalwijk heeft het derde kwartaal 2009 winstgevend afgesloten. De omzet is in het derde kwartaal 2009, zoals verwacht, gedaald ten opzichte van het derde kwartaal 2008, voornamelijk als gevolg van de verkoop van de replicatieactiviteiten van docdata media Ltd. (Verenigd Koninkrijk) per eind januari 2009 en de verdere afname van de omzet van de media bedrijven. Daarnaast speelt een rol dat IAI industrial systems gedurende het derde kwartaal 2009 slechts één systeem heeft afgeleverd.

DOCDATA N.V. heeft de sterke financiële positie en solvabiliteit gedurende het derde kwartaal 2009 gehandhaafd. Er zijn in het derde kwartaal 2009 geen belangrijke gebeurtenissen geweest en er hebben geen bijzondere transacties plaatsgevonden die de financiële positie, de liquiditeit en de solvabiliteit van DOCDATA N.V. in belangrijke mate hebben beïnvloed in vergelijking met de halfjaarcijfers 2009.

De activiteiten van beide "lines of business" van DOCDATA N.V. hebben in het derde kwartaal 2009, met uitzondering van de media-activiteiten, relatief weinig last gehad van de moeilijke economische omstandigheden omdat de bedrijven van deze beide "lines of business" goed gepositioneerd zijn in hun markt. De mate waarin deze omstandigheden mogelijk toch invloed zullen hebben op de consumentenaankopen in het traditioneel voor de retail en e-tail markt belangrijke vierde kwartaal, kan op dit moment nog niet goed worden ingeschat. Het effect hiervan op de omzet en het bedrijfsresultaat van het internet service bedrijf Docdata voor het vierde kwartaal 2009 is daardoor moeilijk te bepalen, doch is beperkt. Belangrijker is de op dit moment bestaande onzekerheid omtrent de mogelijkheid voor IAI industrial systems om een aantal systemen voor enkele belangrijke orders nog in 2009 te kunnen afleveren. De definitieve planning van deze afleveringen vindt plaats in nauw onderling overleg tussen IAI industrial systems, haar opdrachtgevers en de uiteindelijke gebruikers. De Directie van DOCDATA N.V. onthoudt zich daarom van een concrete voorspelling van de jaarresultaten over 2009. DOCDATA N.V. zal de jaarcijfers 2009 op donderdag 18 februari 2010 bekendmaken.

Strategie

De Directie is voornemens bij de publicatie van de jaarcijfers 2009 een update te presenteren van de strategie 'Visie 2010: "Gear to Growth"'. De Directie beoogt hiermee voor de jaren 2010 tot 2012 een vervolg en een verdere verdieping te geven aan de huidige strategie.

Internet service bedrijf Docdata

De commerce, payments en fulfilment activiteiten laten in het derde kwartaal 2009 een verdere groei zien voor wat betreft omzet, gerealiseerde transactieaantallen en winst ten opzichte van het derde kwartaal 2008. Het groeipercentage is in het derde kwartaal 2009 wel afgenomen ten opzichte van het groeipercentage in het eerste halfjaar 2009. Het omzetniveau van de media-activiteiten loopt in 2009 zoals verwacht verder terug ten opzichte van vorig jaar. De gevolgen hiervan op het bedrijfsresultaat zijn vooralsnog echter beperkt.

Technologiebedrijf IAI industrial systems

IAI industrial systems heeft gedurende het derde kwartaal 2009 slechts één systeem afgeleverd. De orderportefeuille van IAI industrial systems omvat op dit moment voor EUR 25,5 miljoen aan geboekte orders. De afleveringen van de systemen voor orders die op dit moment in portefeuille zitten, zijn voor een gedeelte gepland in het vierde kwartaal 2009; het grootste deel van deze orders zal pas in 2010 kunnen worden afgeleverd. De onderhanden werk positie is in het derde kwartaal 2009 flink gestegen en zal naar verwachting ook gedurende het vierde kwartaal 2009 hoger blijven dan het niveau per eind van het halfjaar 2009.

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

Internet service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, en bestaat uit vier services:

- Docdata commerce

- Docdata payments

- Docdata fulfilment

- Docdata media

Technologiebedrijf IAI industrial systems (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren:

- beveiligen en personaliseren van waardedocumenten

- bewerken van zonnecellen en -modules

- bewerken van andere materialen en producten

Financiële agenda

- 18 februari 2010 Publicatie jaarcijfers 2009

- 11 mei 2010 (*) Tussentijds bericht eerste kwartaal 2010

- 12 mei 2010 Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

- 22 juli 2010 Publicatie halfjaarcijfers 2010

- 28 oktober 2010 (*) Tussentijds bericht derde kwartaal 2010

(*) voorlopige datum

Corporate website: http://www.docdatanv.com

PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.