Tussentijds bericht DOCDATA N.V.

24 Apr, 2013, 07:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, April 24, 2013 /PRNewswire/ --

Eerste kwartaal biedt solide basis voor 2013

De directie van DOCDATA N.V. (Waalwijk) maakt het volgende tussentijds bericht bekend.

Algemeen

DOCDATA N.V. (Waalwijk) heeft het eerste kwartaal 2013 winstgevend afgesloten. De omzet van de Groep is ten opzichte van het eerste kwartaal 2012 sterk toegenomen als gevolg van de verdere groei van de activiteiten van het E-commerce service bedrijf Docdata in Duitsland en Nederland. Daarnaast heeft het Technologiebedrijf IAI industrial systems in het eerste kwartaal 2013 diverse grote systemen afgeleverd. Als gevolg van de ontwikkeling van beide bedrijfsonderdelen in het eerste kwartaal 2013 zijn ook het bedrijfsresultaat en de nettowinst van de Groep ten opzichte van het eerste kwartaal 2012 sterk verbeterd.

DOCDATA N.V. heeft haar solide financiële positie gedurende het eerste kwartaal 2013 gehandhaafd. Per 31 maart 2013 resulteerde de liquiditeit van de onderneming in een netto kasoverschot van ruim € 5,8 miljoen (31 december 2012: € 8,8 miljoen), bij een solvabiliteitsratio van 50,3% (31 december 2012: 45,5%). Het netto kasoverschot is voornamelijk gedaald als gevolg van investeringsuitgaven ten behoeve van een verdere uitbreiding van de capaciteit van het logistiek centrum in Waalwijk. De solvabiliteitsratio is verbeterd door de nettowinst in het eerste kwartaal 2013, in combinatie met een gedaald balanstotaal als gevolg van een lager werkkapitaal per 31 maart 2013.

Het management van DOCDATA N.V. maakt geen gekwantificeerde verwachting bekend ten aanzien van omzet en resultaten voor het hele jaar 2013. De halfjaarcijfers 2013 zullen op donderdag 18 juli 2013 voorbeurs bekend worden gemaakt.

E-commerce service bedrijf Docdata

De omzet van het E-commerce service bedrijf Docdata is gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal 2012, hoofdzakelijk als gevolg van een autonoom hoger transactievolume in zowel Nederland als Duitsland. Het aantal per kwartaal verwerkte transacties is gestegen tot ruim 13 miljoen (eerste kwartaal 2012: 10 miljoen). Als gevolg van het hogere transactievolume is ook het bedrijfsresultaat ten opzichte van het eerste kwartaal 2012 gestegen. Het effect van eenmalige kosten was in het eerste kwartaal 2013 zeer gering; dit geldt eveneens voor het eerste kwartaal 2012.

De verwachting is dat de omzetgroei in de komende maanden zal afnemen. Richting het vierde kwartaal 2013 zal de omzet naar verwachting gaan dalen als rechtstreeks gevolg van de aangekondigde daling van onze diensten aan onze grootste klant in Duitsland. Het totale effect van deze omzetdaling zal vooral in 2014 zichtbaar worden.

Het E-commerce service bedrijf Docdata richt zich op de verdere ontwikkeling van haar positie in verschillende geografische markten in Europa. In 2013 zal verder geïnvesteerd worden in capaciteit, IT, nieuwe diensten en oplossingen die de efficiency verbeteren.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Wij richten ons op de ontwikkeling in nieuwe geografische markten in Europa. Inmiddels zijn wij succesvol actief in Italië en Zwitserland in samenwerking met partners. Wij zijn één van de belangrijkste spelers in Europa die een 'cross border' netwerk kunnen aanbieden en wij zullenblijven investeren om deze positie te behouden. De komende tijd zullen wij vooral verder investeren inde ontwikkeling van unieke IT technologieom onze klanten nog beter te kunnen bedienen en het platform ook als separate dienst aan te kunnen bieden."

Technologiebedrijf IAI industrial systems

Het Technologiebedrijf IAI industrial systems heeft in het eerste kwartaal 2013 diverse grote systemen afgeleverd, terwijl dit in het eerste kwartaal 2012 niet het geval was. De omzetwaarde van de orderportefeuille van IAI industrial systems is in het eerste kwartaal 2013 gestegen tot € 9,6 miljoen (orderportefeuille ultimo 2012: € 6,7 miljoen) door een combinatie van nieuw afgesloten orders en afleveringen. Zoals eerder aangekondigd, heeft IAI industrial systems in januari 2013 de order van Morpho B.V. in Haarlem gekregen voor het leveren van twee BookMaster One systemen en drie CardMaster One systemen voor het personaliseren van paspoorten en identiteitskaarten. Deze systemen zijn in staat om een ingevoerd blanco document volledig te personaliseren. Deze systemen zullen naar verwachting in 2013 uitgeleverd gaan worden.

Als gevolg van de toegenomen orderportefeuille zal de omzet en het bedrijfsresultaat van het Technologiebedrijf IAI industrial systems in 2013 naar verwachting fors hoger zijn dan in 2012. Het Technologiebedrijf IAI industrial systems blijft zich richten op het binnenhalen van orders in nieuwe en bestaande markten.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V. zal worden gehouden op 14 mei 2013 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk te Sprang-Capelle. De agenda voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de vergaderstukken, inclusief het Jaarverslag 2012 en het Remuneratierapport 2012, zijn op 2 april j.l. gepubliceerd. De wijze van registratie en aanmelding voor het bijwonen van deze vergadering, evenals de wijze van stemmen via internet of middels volmacht, staan beschreven in de op die datum geplaatste oproepadvertentie.

Al deze documenten zijn beschikbaar via de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

 

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

 

Financiële agenda

  • 14 mei 2013            Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • 16 mei 2013            Datum ex-dividend notering
  • 24 mei 2013            Betaalbaarstelling dividend
  • 18 juli 2013           Publicatie halfjaarcijfers 2013
  • 16 oktober 2013 (*)    Tussentijds bericht derde kwartaal 2013

(*)    voorlopige datum

 

Corporate website:    http://www.docdatanv.com


PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.