Tussentijds bericht DOCDATA N.V.

23 Apr, 2014, 07:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, April 23, 2014 /PRNewswire/ --


 

  • Uitkomsten van eerste kwartaal 2014 volgens verwachting 
  • Nieuwe en bestaande contracten geven vertrouwen voor de langere termijn 

De directie van DOCDATA N.V. (Waalwijk) maakt het volgende tussentijds bericht bekend.

Algemeen 

DOCDATA N.V. heeft het eerste kwartaal 2014 winstgevend afgesloten. De omzet en resultaten zijn zoals verwacht flink lager dan in het eerste kwartaal 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder activiteiten van Docdata in Duitsland als gevolg
van de geplande afbouw van onze dienstverlening aan Zalando en doordat IAI in het eerste kwartaal van dit jaar geen systemen heeft afgeleverd.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "2014 zal een jaar worden waarin voor Docdata voor het eerst sinds lange tijd de omzet en resultaten zullen dalen voornamelijk als gevolg van substantieel lagere activiteiten voor onze grootste klant in Duitsland. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij met onze strategie 'Visie 2020: "Smart Growth"' op termijn weer groei kunnen realiseren. Wij stellen alles in het werk om nieuwe klanten aan te sluiten en wij zijn er trots op met ASOS een strategische samenwerking te zijn aangegaan die veel potentie biedt, zowel voor ASOS als Docdata. De resultaten hiervan zullen naar verwachting in 2015 zichtbaar worden. Daarnaast verwachten wij dat ook ons bedrijf IAI unieke toepassingen heeft ontwikkeld waarmee substantiële groei gerealiseerd kan worden."

De financiële positie van DOCDATA N.V. is gedurende het eerste kwartaal 2014 solide gebleven met een goede liquiditeit en solvabiliteit. Per 31 maart 2014 bedroegen het netto kasoverschot € 4,3 miljoen (31 december 2013: € 6,7 miljoen) en de solvabiliteitsratio[1] 58,6% (31 december 2013: 56,9%). Het netto kasoverschot is voornamelijk gedaald als gevolg van investeringsuitgaven ten behoeve van de uitbreiding van magazijn- en verwerkingscapaciteit in Groβbeeren (Duitsland), investeringen door IAI in het kader van verhuizing van FEHA LaserTec GmbH van Halle naar Thalheim en uitbreiding van het pand in Veldhoven, alsmede de inkoop van 70.000 stuks eigen aandelen ten behoeve van het afdekken van het DOCDATA N.V. 'Performance Share Plan'.

De halfjaarcijfers 2014 van DOCDATA N.V. zullen op donderdag 17 juli 2014 voorbeurs bekend worden gemaakt.

Docdata 

De omzet van Docdata is in het eerste kwartaal 2014 gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal 2013. In het eerste kwartaal 2014 zijn 11,4 miljoen transacties verwerkt ten opzichte van 13,2 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lager transactievolume voor Zalando. Deze eerder aangekondigde afname zal gedurende 2014 verder doorzetten en ertoe leiden dat de omzet en het bedrijfsresultaat van Docdata, en daarmee ook van de Groep, over het jaar 2014 lager zullen uitkomen dan over het jaar 2013.

Docdata richt zich op de verdere ontwikkeling van e-commerce gerelateerde maatwerkoplossingen voor (inter)nationale partijen. Daarnaast zijn alle pijlen gericht op het binnenhalen van nieuwe klanten in de verschillende geografische markten in Europa. De investeringen in capaciteit, IT en efficiencyverbeteringen gaan daarbij onverminderd door.

IAI 

De omzetwaarde van de orderportefeuille van IAI is in het eerste kwartaal 2014 gestegen tot € 17,6 miljoen (31 december 2013: € 10,5 miljoen). Deze stijging wordt veroorzaakt doordat IAI in het eerste kwartaal 2014 enkele grote orders heeft binnengehaald en geen systemen heeft afgeleverd. In het eerste kwartaal 2014 zijn orders voor China (perforeersysteem voor bankbiljetten met MicroPerf®) en Algerije (2 Bookmaster One systemen) aangekondigd, welke naar verwachting nog in 2014 afgeleverd zullen gaan worden.

Als gevolg van de gegroeide orderportefeuille zullen de omzet en het bedrijfsresultaat van IAI in 2014 toenemen in vergelijking met 2013. IAI zal zich blijven richten op de productie en tijdige aflevering van de systemen en het binnenhalen van orders in nieuwe en bestaande markten. In 2014 zal verder worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de productiecapaciteit en organisatie van IAI, teneinde verdere groei te kunnen realiseren.

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van DOCDATA N.V. zal worden gehouden op 13 mei 2014 om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk te Sprang-Capelle. De agenda voor deze Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de vergaderstukken, inclusief het Jaarverslag 2013 en het Remuneratierapport 2013, zijn op 1 april jl. gepubliceerd. De wijze van registratie en aanmelding voor het bijwonen van deze vergadering, evenals de wijze van stemmen via internet of middels volmacht, staan beschreven in de op die datum geplaatste oproepadvertentie. Al deze documenten zijn beschikbaar via de corporate website van de onderneming, http://www.docdatanv.com.

Indien de Algemene Vergadering van Aandeelhouders het dividendvoorstel van € 0,70 per aandeel goedkeurt zal uit de winst over 2013 op 23 mei 2014 een dividend van in totaal € 4,9 miljoen betaalbaar worden gesteld. Dit bedrag zal voor het grootste gedeelte kunnen worden voldaan uit het beschikbare netto kasoverschot, dat daartoe tijdelijk zal worden aangevuld met een financiering middels de lopende bancaire kredietfaciliteit van DOCDATA N.V.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business": 

Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet. 

IAI  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten. 

------------------------------------------

Financiële agenda 

  • 13 mei 2014    Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
  • 15 mei 2014    Datum ex-dividend notering 
  • 23 mei 2014    Betaalbaarstelling dividend 
  • 17 juli 2014    Publicatie halfjaarcijfers 2014 
  • 15 oktober 2014 (*)    Tussentijds bericht derde kwartaal 2014 

(*)    voorlopige datum 

------------------------------------------

Waalwijk, Nederland, 23 april 2014

 

Corporate website:    http://www.docdatanv.com

1.     gecorrigeerd voor het effect van de opname in de consolidatie van Stichting foundation docdata payments


BRON DOCDATA N.V.