Tussentijds bericht DOCDATA N.V.

15 Okt, 2014, 07:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, October 15, 2014 /PRNewswire/ --

  • Resultaten derde kwartaal 2014 beperkt lager dan vorig jaar bij gelijk omzetniveau 
  • Omzet en bedrijfsresultaat van de Groep voor het hele jaar 2014 zullen boven verwachting nagenoeg op niveau van vorig jaar uitkomen 

De directie van DOCDATA N.V. (Waalwijk) maakt het volgende tussentijds bericht bekend.

Algemeen 

DOCDATA N.V. heeft het derde kwartaal 2014 winstgevend afgesloten bij een gelijkblijvend omzetniveau ten opzichte van vorig jaar. De resultaten zijn beperkt lager uitgekomen dan in het derde kwartaal 2013. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de brutowinst.

Michiel Alting von Geusau, CEO van DOCDATA N.V.: "Ondanks devoorziene lagere activiteiten voor onze grootste klant in Duitsland zal de omzet in 2014 toch in de buurt van het niveau van 2013 uitkomen. Dit is vooral dankzij de sterke groei van onze overige klanten en de groei van ons bedrijf IAI. Voor 2015 zien wij enkele grote uitdagingen, maar wij blijven ervan overtuigd dat wij met onze strategie 'Visie 2020: "Smart Growth"' op termijn weer groei kunnen realiseren."

De financiële positie van DOCDATA N.V. is gedurende het derde kwartaal 2014 solide gebleven. De liquiditeit is in het derde kwartaal 2014 gedaald als gevolg van de gestegen onderhanden werk posities van IAI en haar dochteronderneming FEHA, de toegenomen voorraadpositie bedrijfskleding van Docdata Fashion in Duitsland en de aanvullende investeringen in materiële vaste activa (vnl. capaciteitsuitbreiding in Nederland) en immateriële activa (vnl. ontwikkelkosten IAI). Per 30 september 2014 bedroeg de netto schuldpositie van de Groep (exclusief de niet ter vrije beschikking van de Groep staande geldmiddelen van Stichting foundation docdata payments) € 2,9 miljoen (30 juni 2014: netto kasoverschot € 0,7 miljoen) en de solvabiliteitsratio 46,0% (30 juni 2014: 47,6%) bij een balanstotaal dat is gestegen tot € 90,3 miljoen per 30 september 2014 (30 juni 2014: € 84,9 miljoen).

Docdata 

De omzet van Docdata is in het derde kwartaal 2014 licht gestegen ten opzichte van het derde kwartaal 2013. Dit wordt voornamelijk verklaard door een hogere omzet per transactie. De daling in gerealiseerde transacties gedurende het derde kwartaal van 11,9 miljoen in 2013 naar 11,5 miljoen in 2014 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een lager transactievolume voor onze grootste klant in Duitsland. De winstgevendheid van Docdata in het derde kwartaal 2014 is, zoals verwacht, ten opzichte van vorig jaar gedaald. Dit is voornamelijk het gevolg van een veranderde mix van dienstverlening en een druk op de prijzen die wij aan onze klanten in rekening kunnen brengen. Recentelijk hebben een drietal grotere klanten in Duitsland aangegeven hun fulfilment in de loop van 2015 te gaan insourcen. De redenen hiervoor zijn enerzijds van strategische aard en hebben anderzijds te maken met de gedachte van enkele klanten dat zij het zelf goedkoper kunnen. Bij het formuleren van onze strategie 'Visie 2020: "Smart Growth"' hadden wij deze markttrend van insourcing reeds gesignaleerd voor bepaalde marktsegmenten.

Docdata richt zich op de verdere ontwikkeling van e-commerce gerelateerde maatwerkoplossingen voor (inter)nationale partijen. Daarnaast zijn alle pijlen gericht op het binnenhalen van nieuwe klanten in de verschillende geografische markten in Europa. De investeringen in capaciteit, IT en efficiencyverbeteringen gaan daarbij waar nodig door.

IAI 

De omzetwaarde van de orderportefeuille van IAI is in het derde kwartaal 2014 als gevolg van de aflevering van enkele orders uitgekomen op € 15,2 miljoen. Naar verwachting zullen in het vierde kwartaal 2014 systemen met een omzetwaarde van meer dan € 10 miljoen worden afgeleverd, waardoor het overgrote deel van deze orderportefeuille nog dit jaar wordt gerealiseerd. Het orderboek voor 2015 blijft op dit moment enigszins achter op het niveau van 2014, maar inmiddels zijn wel reeds enkele veelbelovende offertetrajecten in onderhandeling.

IAI zal zich blijven richten op de productie en tijdige aflevering van de systemen en het binnenhalen van orders in nieuwe en bestaande markten. In 2014 is fors geïnvesteerd in de uitbreiding van de productiecapaciteit en de organisatie van IAI, zowel in Veldhoven als bij dochteronderneming FEHA in Thalheim (Duitsland), teneinde verdere groei te kunnen realiseren. Voor 2015 zal de focus worden gelegd op het verhogen van de brutomarge en daarmee ook van de winstgevendheid.

Vooruitzichten 

Naar verwachting zullen zowel omzet als bedrijfsresultaat van de Groep voor het gehele jaar 2014 ongeveer op eenzelfde niveau uitkomen als vorig jaar. Ondanks de sterke afname dit jaar van de omzet voor onze grootste klant in Duitsland zal de omzet van Docdata minder dalen door een sterke omzetgroei bij onze overige klanten. Het bedrijfsresultaat van Docdata zal lager uitkomen in 2014. De verwachte teruggang in omzet en resultaten van Docdata voor het hele jaar 2014 zal echter wel geringer zijn dan eerder verwacht. Daarnaast geldt voor IAI dat het jaar 2014 zeer waarschijnlijk een nieuw recordjaar zal worden, met hogere omzet en resultaten dan in 2013. Cruciaal hiervoor is wel dat alle geplande afleveringen van de inmiddels geproduceerde systemen ook daadwerkelijk in het vierde kwartaal 2014 worden gerealiseerd.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee volledig autonome "lines of business": 

Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider en speelt een belangrijke rol achter de schermen van vele A-merken, retailers en e-tailers. Docdata is actief in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen, Zwitserland en Spanje. Klanten van Docdata zijn onder meer bol.com, de Bijenkorf, Brands4Friends, ASOS, Toys"R"Us, Wine in Black, V&D, HP en Zalando. Ondersteund door diensten van Docdata worden dagelijks meer dan honderdduizend transacties gerealiseerd. De wereld van e-commerce verandert snel. Daarom investeert Docdata continu in mensen, apparatuur, de ontwikkeling van IT-systemen en in diensten. Hierdoor kan Docdata haar klanten zowel operationeel als op strategisch niveau proactief bijstaan. 

IAI  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten. 

------------------------------------------

Financiële agenda 

  • 24 februari 2015 - Publicatie jaarcijfers 2014 
  • 31 maart 2015 - Publicatie online jaarverslag 2014 
  • 22 april 2015 - Publicatie tussentijds bericht eerste kwartaal 2015 
  • 12 mei 2015 - Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
  • 16 juli 2015 - Publicatie halfjaarcijfers 2015 
  • 14 oktober 2015 - Publicatie tussentijds bericht derde kwartaal 2015 

------------------------------------------

Verdere informatie: DOCDATA N.V., M.F.P.M. Alting von Geusau , CEO, Tel. +31(0)416-631-100

Corporate website: http://www.docdatanv.com


PRN NLD

BRON DOCDATA N.V.