Tussentijds bericht DOCDATA N.V.: Derde kwartaal 2013 volgens verwachting

23 Okt, 2013, 07:00 BST Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, October 23, 2013 /PRNewswire/ --

De directie van DOCDATA N.V. (Waalwijk) maakt het volgende tussentijds bericht bekend.

Algemeen

DOCDATA N.V. heeft het derde kwartaal 2013 winstgevend afgesloten. De totale omzet van de Groep is ongeveer gelijk aan de omzet van het derde kwartaal 2012. Dit is het gevolg van enerzijds de verwachte omzetteruggang van onze dienstverlening aan onze grootste klant in Duitsland (-24%) en anderzijds de omzetgroei van het E-commerce service bedrijf in Nederland en het Technologiebedrijf IAI industrial systems (samen +25%). Het bedrijfsresultaat en de nettowinst van de Groep zijn in het derde kwartaal 2013 lager uitgekomen dan in 2012. Over de eerste drie kwartalen van 2013 heeft de Groep echter wel een stijging van omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst gerealiseerd.

DOCDATA N.V. heeft haar financiële positie gedurende het derde kwartaal 2013 gehandhaafd. Per 30 september 2013 bedroeg de solvabiliteitsratio 51,9% (30 juni 2013: 50,3%) en resulteerde de liquiditeit van de onderneming in een netto kasoverschot van ter vrije beschikking staande geldmiddelen van € 2,0 miljoen (30 juni 2013: € 2,4 miljoen).

Tot en met het derde kwartaal heeft de onderneming voor ongeveer € 6,9 miljoen (bruto) geïnvesteerd (vergelijkbare periode 2012: € 11,7 miljoen bruto), voornamelijk in de inrichting van de logistieke centra in Waalwijk (Nederland) en Groβbeeren (Duitsland). De onderneming heeft deze investeringen volledig uit eigen middelen gefinancierd. De investeringen in de opstart van de nieuwe bedrijfsactiviteiten in Italië en Polen zijn tot en met het derde kwartaal 2013 beperkt.

Vooruitzichten

Het management van DOCDATA N.V. verwacht dat de totale omzet van de Groep in het vierde kwartaal 2013 zal dalen ten opzichte van vorig jaar, als gevolg van de reeds eerder aangekondigde teruggang van de bedrijfsactiviteiten ten behoeve van de grootste klant van het E-commerce service bedrijf Docdata in Duitsland. Over het gehele jaar 2013 zal de Groep naar verwachting toch een omzetstijging realiseren. Ook voor bedrijfsresultaat en nettowinst verwacht het management over het gehele jaar 2013 een verbetering ten opzichte van 2012 als gevolg van de flink betere resultaten van het bedrijfsonderdeel IAI industrial systems in 2013. DOCDATA N.V. zal de jaarcijfers 2013 op donderdag 20 februari 2014 voorbeurs publiceren.

E-commerce service bedrijf Docdata

De omzet en het bedrijfsresultaat van het E-commerce service bedrijf Docdata zijn in het derde kwartaal van 2013 gedaald ten opzichte van 2012. Het aantal verwerkte unieke transacties is over de eerste drie kwartalen van het jaar gestegen van 32 miljoen in 2012 naar 38 miljoen; voor het derde kwartaal 2013 is sprake van een geringe stijging tot bijna 12 miljoen. De omzet in het vierde kwartaal zal naar verwachting verder dalen ten opzichte van 2012, als rechtstreeks gevolg van de aangekondigde teruggang in onze dienstverlening aan onze grootste klant in Duitsland. Het aandeel in de totale omzet van de Groep van onze grootste klant in Duitsland is in lijn met onze verwachting gedaald van 37% over het eerste halfjaar 2013 naar 30% over de eerste drie kwartalen van 2013.

De omzet over het gehele jaar 2013 zal naar verwachting wel hoger uitkomen dan in 2012, omdat onze dienstverlening aan vrijwel alle andere belangrijke klanten in Nederland en Duitsland in 2013 omzetgroei laat zien.

De omzet en het bedrijfsresultaat in het Verenigd Koninkrijk lopen sterk achter op onze verwachtingen voor 2013, doordat zowel bestaande als nieuwe klanten ver beneden hun eigen prognoses presteren. Dit heeft een beperkte invloed, aangezien de omzet in het Verenigd Koninkrijk minder dan 5% van de totale omzet van de Groep bedraagt. Het management zal in het vierde kwartaal alle mogelijke scenario's uitwerken en een besluit nemen omtrent de wijze waarop de activiteiten in het Verenigd Koninkrijk ge(re)organiseerd zullen gaan worden.

Het E-commerce service bedrijf Docdata richt zich volledig op de verdere ontwikkeling van haar positie in Europa. In het derde kwartaal 2013 zijn in dat kader bedrijfsactiviteiten opgestart in Polen en zijn de activiteiten die in Italië voorheen via een partnership met een externe partner werden uitgevoerd onder rechtstreekse verantwoordelijkheid gekomen van de nieuwe vennootschap Docdata Italy Srl., gevestigd te Milaan. De organisatie in Polen is inmiddels gestart en sinds half september 2013 operationeel door middel van de nieuwe vennootschap Docdata Fulfilment Sp. z o.o., gevestigd te Swiebodzin. Een belangrijke doelstelling voor de komende jaren is om vanuit deze nieuwe bedrijfslocaties een positie op lokale e-fulfilment markten te verwerven, naast het uitbreiden van het 'cross border' netwerk van Docdata.

Technologiebedrijf IAI industrial systems

Het Technologiebedrijf IAI industrial systems heeft in het derde kwartaal 2013 diverse systemen afgeleverd, terwijl in het derde kwartaal 2012 geen systemen werden afgeleverd. De omzetwaarde van de orderportefeuille van IAI industrial systems is gestegen tot € 10,9 miljoen per 30 september 2013 (orderportefeuille per 30 juni 2013: € 9,5 miljoen). De aflevering van systemen die in orderportefeuille zitten, is voor meer dan de helft van de omzetwaarde gepland in het jaar 2013. Omzet en resultaten van IAI zullen daarom over het hele jaar 2013, zoals eerder aangekondigd, fors hoger uitkomen dan in 2012. De focus voor het Technologiebedrijf IAI industrial systems blijft liggen op het wereldwijd binnenhalen van orders in bestaande en specifiek gedefinieerde markten.

Managementwijziging

Per 1 september 2013 is de eindverantwoordelijkheid voor het Technologiebedrijf IAI industrial systems overgenomen door de heer Henk Roelofs. De heer Roelofs (1957) is op 1 maart 2013 bij IAI in dienst getreden en is per 1 juni 2013 benoemd als bestuurder en directielid van IAI. De heer Roelofs was voorheen CEO van Solland Solar en heeft daarvoor gewerkt bij Philips en NXP Semiconductors in diverse (inter)nationale managementfuncties. Hij heeft werktuigbouwkunde aan de HTS Eindhoven en bedrijfseconomie aan de Universiteit van Tilburg gestudeerd.

Op 1 oktober 2013 is de heer Jan Cobben, de voormalige Managing Director van IAI industrial systems, uit dienst getreden en met pensioen gegaan na het bereiken van de 65-jarige leeftijd. De onderneming is de heer Cobben, die sinds 1997 leiding heeft gegeven aan dit bedrijfsonderdeel, veel dank verschuldigd. De heer Cobben zal voor enkele grote en langlopende projecten, die in de toekomst tot orders voor IAI kunnen leiden, nog bij de onderneming betrokken blijven als zelfstandig adviseur.

Strategie

Het management van DOCDATA N.V. zal bij de presentatie van de jaarcijfers 2013 in februari 2014 een update van de strategie geven.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

------------------------------------------

Financiële agenda

  • 20 februari 2014    Publicatie jaarcijfers 2013
  • 1 april 2014 (*)    Publicatie jaarverslag 2013
  • 23 april 2014       Tussentijds bericht eerste kwartaal 2014
  • 13 mei 2014 (*)     Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • 17 juli 2014        Publicatie halfjaarcijfers 2014

(*)    voorlopige datum

 

BRON DOCDATA N.V.