Tussentijds bericht DOCDATA N.V. Groei van eerste halfjaar 2012 zet door in derde kwartaal

30 Okt, 2012, 07:00 GMT Van DOCDATA N.V.

WAALWIJK, Nederland, October 30, 2012 /PRNewswire/ --

De directie van DOCDATA N.V. (Waalwijk) maakt het volgende tussentijds bericht bekend.

Algemeen

De omzet van DOCDATA N.V. is ten opzichte van het derde kwartaal 2011 sterk verbeterd, voornamelijk als gevolg van de gecontinueerde groei van de activiteiten van het e-commerce service bedrijf Docdata in Duitsland en Nederland. Ook het bedrijfsresultaat en de nettowinst van de Groep in het derde kwartaal 2012 zijn ten opzichte van het derde kwartaal 2011 verbeterd.

DOCDATA N.V. heeft haar financiële positie gedurende het derde kwartaal 2012 versterkt. Per 30 september 2012 bedroeg de solvabiliteitsratio 51,0% (30 juni 2012: 48,5%) en resulteerde de liquiditeit van de onderneming in een netto kasoverschot van ter vrije beschikking van de Groep staande geldmiddelen van ruim € 1,9 miljoen (30 juni 2012: kastekort € 0,4 miljoen). Tot en met het derde kwartaal heeft de onderneming voor ongeveer € 11,7 miljoen (bruto) geïnvesteerd (heel 2011: € 9,8 miljoen bruto), voornamelijk in capaciteitsuitbreiding van de logistieke centra in Waalwijk (Nederland) en Groβbeeren (Duitsland). Deze investeringen zijn volledig uit eigen middelen gefinancierd.

Het management van DOCDATA N.V. verwacht dat de omzet van de onderneming ook in het vierde kwartaal 2012 verder zal groeien ten opzichte van vorig jaar, voornamelijk dankzij de groei van de klanten van het e-commerce service bedrijf Docdata. Hierdoor zal de reeds eerder voor het jaar 2012 aangekondigde teruggang in omzet van IAI industrial systems ten opzichte van het jaar 2011 ruimschoots kunnen worden gecompenseerd.

Het management van DOCDATA N.V. maakt geen gekwantificeerde verwachting bekend ten aanzien van omzet en resultaten voor het hele jaar 2012. DOCDATA N.V. zal de jaarcijfers 2012, inclusief een strategische update, op donderdag 21 februari 2013 voorbeurs bekendmaken.

E-commerce service bedrijf Docdata

De omzet van het e-commerce service bedrijf Docdata is sterk gestegen ten opzichte van het derde kwartaal 2011, voornamelijk als gevolg van een hoger transactievolume. De stijging van het aantal verwerkte unieke transacties over het eerste halfjaar 2012 heeft zich in het derde kwartaal 2012 gecontinueerd. Dit aantal is over de eerste drie kwartalen van het jaar bezien gestegen van 26 miljoen in 2011 naar 29 miljoen in 2012. Ook het bedrijfsresultaat is gestegen ten opzichte van het derde kwartaal 2011 als gevolg van deze autonome omzetgroei, in combinatie met een hogere gerealiseerde efficiency.

De focus van het e-commerce service bedrijf Docdata ligt op de verdere ontwikkeling van onze positie in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en op het ontwikkelen van onze positie in nieuwe geografische markten binnen Europa. In 2012 is Docdata ook actief geworden in Italië. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan het uitbreiden van de e-fulfilment dienstverlening naar meerdere andere Europese landen. Verder wordt geïnvesteerd in de opbouw van kennis en oplossingen voor nieuwe productcategorieën die online gaan, zoals bijvoorbeeld 'home & garden' en 'food'.

Zoals eerder gemeld zal Zalando, de grootste klant van het e-commerce service bedrijf, de komende jaren de opslag en uitlevering van haar producten zelf gaan uitvoeren vanuit een drietal nieuwe logistieke centra in Duitsland. Daardoor zal met ingang van het jaar 2013 de dienstverlening aan Zalando substantieel gaan afnemen. Naast het reeds sinds het eerste kwartaal 2012 operationele logistiek centrum in Brieselang, realiseert Zalando logistieke centra in Erfurt (volledig operationeel naar verwachting in de zomer van 2013) en in Mönchengladbach (naar verwachting eind 2013 op te leveren). Het management van DOCDATA N.V. verwacht dat de overgang naar de eigen distributiecentra van Zalando eind 2015 zal zijn afgerond. Het management van DOCDATA N.V. ziet het vervangen van deze dienstenomzet als één van haar belangrijkste prioriteiten in de komende jaren.

Technologiebedrijf IAI industrial systems

De omzet van het technologiebedrijf IAI industrial systems was in het derde kwartaal, evenals in het derde kwartaal 2011, bescheiden. Volgens de planning zullen gedurende het vierde kwartaal slechts enkele systemen worden afgeleverd. Omzet en resultaten van IAI zullen daarom over het hele jaar 2012, zoals eerder aangekondigd, fors lager uitkomen dan in 2011.

Wel is de omzetwaarde van de orderportefeuille van IAI industrial systems in het derde kwartaal gestegen tot € 9,4 miljoen per 30 september 2012 (orderportefeuille per 30 juni 2012: € 3,6 miljoen). De orderportefeuille heeft daarmee het niveau per eind 2010 reeds overschreden. De pijplijn met prospects blijft daarnaast goed gevuld en heeft voornamelijk betrekking op de Document Security markt. De aflevering van de systemen die per eind september 2012 in orderportefeuille zitten, is voor het overgrote deel van de omzetwaarde gepland in het jaar 2013. De focus voor het technologiebedrijf IAI industrial systems blijft daarbij liggen op het wereldwijd binnenhalen van orders in bestaande en specifiek gedefinieerde markten.

Strategie

Het management van DOCDATA N.V. zal bij de presentatie van de jaarcijfers 2012 in februari 2013 een update van de strategie 'Visie 2015: "Growth through Quality"' geven.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De huidige benoemingstermijn van twee van de vier leden van de Raad van Commissarissen van DOCDATA N.V., de heer De Vreeze (voorzitter) en de heer Schouwenaar (vicevoorzitter en tevens voorzitter van de Audit Commissie), eindigt in mei 2013 tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 30 mei 2012 heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen toegezegd tijdig aandacht te zullen schenken aan de toekomstige samenstelling van de Raad van Commissarissen en de invulling van het voorzitterschap.

Ingevolge deze toezegging maakt de vennootschap bekend dat de Raad van Commissarissen het voornemen heeft om de heer H.M. (Harry) Koorstra (voormalig CEO van PostNL N.V.) tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2013 te zullen voordragen als commissaris van de vennootschap. De heer Koorstra is tevens de beoogd nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen heeft de heer Koorstra gevraagd gedurende de periode van 1 november 2012 tot en met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2013 op te treden als adviseur van de Raad van Commissarissen, eveneens ter voorbereiding op diens voorzitterschap. De heer Koorstra zal hiervoor een zakelijke vergoeding ontvangen, welke in lijn ligt met een pro rato gedeelte van de jaarlijkse vergoeding voor een lid van de Raad van Commissarissen van de vennootschap. In een later stadium zal een besluit worden genomen omtrent de overige samenstelling van de Raad van Commissarissen. Hierover zal op een later tijdstip worden gecommuniceerd.

------------------------------------------

Het beursgenoteerde DOCDATA N.V. bestaat uit twee "lines of business":

E-commerce service bedrijf Docdata  (http://www.docdata.com) is een Europese marktleider met een sterke basis in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Docdata biedt een volledige e-commerce dienstverlening aan klanten zodat deze succesvol kunnen zijn op het internet.

Technologiebedrijf IAI industrial systems  (http://www.iai-industrial-systems.com) is een hightech systeembouwer gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van systemen voor het zeer nauwkeurig en met hoge snelheid bewerken van verschillende soorten producten en materialen. Klanten bevinden zich wereldwijd in de volgende sectoren: het beveiligen en personaliseren van waardedocumenten, het bewerken van zonnecellen en -modules en het bewerken van andere materialen en producten.

------------------------------------------

Belangrijke data

  • 21 februari 2013    Publicatie jaarcijfers 2012
  • 27 maart 2013 (*)    Publicatie jaarverslag 2012
  • 24 april 2013 (*)    Tussentijds bericht eerste kwartaal 2013
  • 14 mei 2013 (*)    Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
  • 18 juli 2013    Publicatie halfjaarcijfers 2013

(*)    voorlopige datum

Waalwijk, Nederland, 30 oktober 2012

Corporate website:    http://www.docdatanv.com


BRON DOCDATA N.V.