Tussentijdse bestuursverklaring -- European Capital Limited-rapporten 2011 netto bedrijfsinkomen van 53 miljoen Euro en netto verlies van (2) miljoen Euro

27 Maa, 2012, 23:01 BST Van European Capital Limited

ST. PETER PORT, Guernsey, March 27, 2012 /PRNewswire/ --


European Capital Limited ("European Capital" of het "Bedrijf") publiceert vandaag een tussentijds bestuursverklaring waarin het een netto bedrijfsinkomen ("NBI") van respectievelijk 14 miljoen Euro en 53 miljoen Euro aankondigt voor het halve jaar en het jaar dat op 31 december 2011 eindigde. Voor het halve jaar en het hele jaar bedragen de netto verliezen respectievelijk (88) miljoen Euro en (2) miljoen Euro. Op 31 december 2011 was de intrinsieke waarde ("NAV") 627 miljoen Euro. Dit is 12% of 88 miljoen Euro minder dan de NAV van 30 juni 2011 van 715 miljoen Euro en 2 miljoen Euro minder dan de NAV van 31 december 2010 van 629 miljoen Euro.

H2 2011 FINANCIEEL OVERZICHT

 • NBI van 14 miljoen Euro
 • netto gerealiseerd verlies op investeringen van (13) miljoen Euro
 • netto ongerealiseerde afwaardering op investeringen van (102) miljoen Euro
 • netto verlies van (88) miljoen Euro
 • contante opbrengst van vereffeningen van 79 miljoen Euro

2011 FINANCIEEL OVERZICHT

 • NBI van 53 miljoen Euro
  • 5 miljoen Euro, of 11%, verhoging over 2010
 • netto gerealiseerd verlies op investeringen van (29) miljoen Euro
  • 23 miljoen verbetering over 2010
 • netto ongerealiseerde afwaardering op investeringen van (4) miljoen Euro
  • 93 miljoen afname over 2010
 • netto verlies van (2) miljoen Euro
  • 107 miljoen Euro afname over 2010
 • contante opbrengst van vereffeningen van 194 miljoen Euro
  • 89 miljoen Euro minder dan 2010
 • AAA gewaardeerde schuld van 288 miljoen Euro verhoogd
 • NAV aan einde van jaar 627 miljoen Euro
  • 2 miljoen Euro vermindering over K4 2010
 • 0.7:1 schuld/kapitaal-ratio aan einde jaar

"Als we gedurende dit afgelopen jaar de volatiliteit in de eurozone in beschouwing nemen, ben ik erg blij met onze prestatie," zegt Malon Wilkus, voorzitter en Chief Executive Officer. "Wij hebben onze balans kunnen aansterken door 194 miljoen Euro aan contante realisaties te genereren, onze schuldafbouw te verlagen terwijl onze intrinsieke waarde relatief ongewijzigd bleven. Ondanks deze uitdagende omgeving richtten wij ons erop om onze balans te verbeteren, bedrijven in ons portfolio te laten groeien en investeringskansen van hoge kwaliteit te scheppen."

PORTFOLIO-EVALUATIE

Voor het jaar dat op 31 december 2011 eindigde, kwam de ongerealiseerde afwaardering van investeringen uit op een totaal van (4) miljoen Euro. In het eerste half jaar werd ons portfolio voor privé-vermogen voor 98 miljoen Euro gewaardeerd, aangedreven door verbeteringen in de prestaties van de bedrijven van het portfolio. Deze eerste halve waardering is in de tweede helft van het jaar omgedraaid met een totale afwaardering van 102 miljoen Euro. Deze afwaardering kwam als resultaat van het negatieve effect op publieke markten wegens economische onzekerheden in de eurozone en de invloed daarvan op de prestatie bij bepaalde bedrijven van het portfolio.

"Gedurende het jaar zijn wij door gegaan onze balans te versterken," zegt Ira Wagner, President. "Wij hebben ons dekkingspercentage van onze activa tot 243% verbeterd. Wij bleven gedurende het jaar liquiditeit in het portfolio zien en zijn niet alleen erop gericht om de waarde van onze huidige investeringen te maximaliseren, maar ook om nieuwe kansen te creëren om aandeelhouderswaarde te genereren. Dit werd mogelijk gemaakt door de schuld opnieuw te financieren, wat we in juni van het afgelopen jaar hebben voltooid."

LIQUIDITEIT EN PRESTATIE VAN PORTFOLIO

In de tweede helft van 2011 werden over de realisaties van de portfolio-investeringen 79 miljoen Euro aan contante opbrengsten ontvangen. Het bedrijf maakte in de tweede helft van het jaar 3 miljoen Euro in nieuw gecontracteerde investeringen om het huidige portfolio te ondersteunen.

Sinds de inceptie heeft European Capital 3,3 miljard Euro in 91 portfoliobedrijven geïnvesteerd. European Capital h sinds de inceptie 1,9 miljard Euro van het portfolio gerealiseerd, inclusief syndicaatvorming van bevoorrechte schulden. Van de 1,9 miljard Euro hebben wij 41 portfoliobedrijven volledig afgewezen, waardoor we een totaal van 1,2 miljard Euro realiseerden die uit het volgende bestaan:

 • 789 miljoen Euro aan terugbetalingen van de hoofdsom;
 • 166 miljoen Euro van het syndiceren van leningen en verkoop;
 • 123 miljoen Euro miljoen aan verzameling van wissels voor betaling in natura en dividenden; en
 • 111 miljoen Euro van verkoop van equiteiten.

Deze afwijzingen bereikten een totaal intern rendement van 9,7%. De investeringen in equiteiten van deze afgewezen portfoliobedrijven hebben een intern rendement van 29,0% bereikt.

De reële martkwaarde van het portfolio van European Capital was op 31 december 2011 1,0 miljard Euro, met een gemiddelde investeringsomvang van 19 miljoen Euro per portfoliobedrijf. De grootste investering van European Capital vertegenwoordigt een reële waarde van 13,8% aan de totale investering in activa en de op tien na grootste investering vertegenwoordigt per 31 december 2011 een reële waarde van 54,3% aan de totale investering in activa.

Gedurende het jaar, tot 31 december 2011, heeft European Capital:

 • opbrengsten van 194 miljoen Euro gerealiseerd, in vergelijking met 283 miljoen Euro in 2010. De opbrengsten waren met een gemiddelde van 4,9% boven de waarderingen van de gerealiseerde investeringen van het voorgaande halve jaar. De opbrengsten van de realisaties omvatten voor het jaar:
  • 53 miljoen Euro aan aflossing van een schuldinvestering in Norma, wat in een jaarlijks secundair aflosbaar rendementsniveau van 13% resulteert;
  • 30 miljoen Euro aflossing van een schuldinvestering in Gondola, wat in een jaarlijks bevoorrecht en secundair aflosbaar rendementesniveau van 10% resulteert;
  • 25 miljoen Euro aflossing van een schuldinvestering in Integrated Dental Holdings, wat in een jaarlijks secundair aflosbaar rendementsniveau van 13% resulteert;
  • 23 miljoen Euro aflossing van een schuldinvestering in Flint Ink, wat in een jaarlijks bevoorrecht en secundair aflosbaar rendementsniveau van 10% resulteert.
 • voor het jaar 19,7 miljoen Euro geïnvesteerd in bestaande portfoliobedrijven, in vergelijking met 2,4 miljoen Euro in dezelfde periode van 2010.

Zoals op 31 december 2011 waren leningen een kostenprijs van 245 miljoen Euro en een reële waarde van 40 miljoen Euro niet-geboekte interesten die op reële waarde 5,6% van de totale leningen vertegenwoordigen in vergelijking met 301 miljoen Euro aan kosten en 77 miljoen Euro aan reële waarde van leningen met niet-geboekte interesten die op 31 december 2010 met een reële waarde 8,9% van de totale leningen vertegenwoordigde.

SCHULDAFBETALING

In de eerste helft van 2011 werd het geconsolideerde dochtermaatschappij ECAS 2011-1 Loan B.V. ("ECAS 2011-1") van European Capital verkocht en werden voor 288 miljoen Euro aan gedekte obligaties met zwevende rentevoet met AAA-waardering uitgegeven, met activa als onderpand die een waarde van 865 miljoen Euro hebben en oorspronkelijk van andere geconsolideerde dochtermaatschappijen van European Capital zijn.  De obligaties werden door Standard & Poor gewaardeerd en voldoen aan de recente reguleringen die securitisaties beïnvloeden. De obligaties hebben een couponbetaling van Euribor plus 320 basispunten, zijn halfjaarlijks betaalbaar en moeten in 2024 worden betaald. De opbrengsten van de verkoop werden gebruik om twee bestaande schuldverplichtingen van geconsolideerde dochtermaatschappijen van European Capital af te betalen, inclusief een gedekte leningsfaciliteiten voor meervoudige valuta en een uitgifte van gedekte bevoorrechte obligaties, evenals het maken van nieuwe investeringen.

"Onze balans blijft aansterken," zegt Juan Carlos Morales Cortes, directeur. "De afbetaling heeft voor onze opname van leningen een zekerheid voor lange termijn geboden. Het merendeel van opname van onze leningen hebben nu een looptijd tot na 2022. De afbetaling biedt ons ook liquiditeit om in nieuwe mogelijkheden te investeren en bieden ons de mogelijkheid om in bestaande portfoliobedrijven te investeren voor organische groei en toegevoegde overnames, evenals het maken van nieuwe secundaire aflosbare investeringen en One-Stop Buyouts® van werkende bedrijven."

Dankzij de voorwaarden van deze securitisatie is herinvestering van opbrengsten van de verkoop toe, of afbetaling van investeringen die door ECAS 2011-1 zijn uitgevoerd. Herinvestering moet in wettelijk geldige activa en overeenkomstig bepaalde criteria worden uitgevoerd. De herinvesteringsperiode duurt twee jaar vanaf de datum van de securitisatie in juni 2011; met de uiteindelijke toepassing van dergelijke opbrengsten die tot december 2013, in lijn met criteria voor herinvesteringen, opnieuw worden geïnvesteerd. Vanaf 31 december 2011 zijn er opbrengsten ter waarde van 108 miljoen Euro beschikbaar voor herinvestering, die vanaf de datum van deze vrijgave met 137 miljoen Euro zijn gestegen. Vanaf de datum van deze vrijgave is 11 miljoen Euro van de gerealiseerde opbrengsten aangegaan.

                     EUROPEAN CAPITAL LIMITED
                     GECONSOLIDEERDE BALANSEN
             Vanaf 31 december 2011, 30 juni 2011 en 31 december 2010
                        (in duizenden)

                 31 December    30 juni   31 december 2011 versus
                  2011       2011       30 juni 2011
                  euro       euro      euro     %
                (gecontroleerd) (ongecontroleerd)
  Activa
  Investeringen voor reële 
  waarde (kostenbasis van
  respectievelijk 1.555.191 
  euro, 1.638.416 euro en
  1.721.230 euro)         973.607    1.099.214   (125.607)   -11%
  Contanten en contante
  equivalenten            2.803      2.257     546    24%
  Beperkte contanten en
  contante equivalenten      142.056      69.653    72.403   104%
  Rentebaten             5.496      7.848    (2.352)   -30%
  Derivatenovereenkomsten 
  bij reële waarde           126      3.021    (2.895)   -96%
  Overige              4.529      6.522    (1.993)   -31%
     Totaal activa       1.128.617    1.188.515   (59.898)   -5%
  Aansprakelijkheden en
  equititeit
  aandeelhouder
  Schuld (binnen één jaar
  groeiend met
  respectievelijk 2.356
  Euro, 1.704 Euro en
  224.742 Euro)          439.017     429.685    9.332    2%
  Verschuldigd aan
  European Capital
  Financial Services
  (Guernsey) Limited         1.439      1.818     (379)   -21%
  Derivatenovereenkomsten 
  bij reële waarde         24.272       915    23.357    NM
  Overige              37.153      41.266    (4.113)   -10%
     Totaal aansprakelijkheden  501.881     473.684    28.197    6%
  Equititeit
  aandeelhouder:
     Aandeelvermogen       224.475     224.475      -    0%
     Ongedistribueerde netto
     geraliseerde inkomsten  1.078.718    1.087.988    (9.270)   -1%
     Netto afwaardering
     ongerealiseerd vreemde
     valuta           (110.079)    (133.373)   23.294    17%
     Netto ongerealiseerde
     afwaarderingen van
     investeringen       (566.378)    (464.259)  (102.119)   -22%
      Totaal equititeit
      aandeelhouder       626.736     714.831   (88.095)   -12%
      Totaal
      aansprakelijkheden en
      equititeit
      aandeelhouder      1.128.617    1.188.515   (59.898)   -5%

  NB = Niet belangrijk
 


 
                    31 december    31 december 2011 versus
                      2010        31 december 2010
                      euro        euro     %
                   (gecontroleerd)
  Activa
  Investeringen voor reële
  waarde (kostenbasis van
  respectievelijk 1.555.191
  euro, 1.638.416 euro en
  1.721.230 euro)            1.075.766     (102.159)    -9%
  Contanten en contante
  equivalenten               3.006       (203)    -7%
  Beperkte contanten en
  contante equivalenten          21.380     120.676    NB
  Rentebaten                5.282       214     4%
  Derivatenovereenkomsten
  bij reële waarde             10.290     (10.164)   -99%
  Overige                  8.316      (3.787)   -46%
     Totaal activa          1.124.040      4.577     0%
  Aansprakelijkheden en
  equititeit aandeelhouder
  Schuld (binnen één jaar
  groeiend met
  respectievelijk 2.356
  Euro, 1.704 Euro en
  224.742 Euro)              484.872     (45.855)    -9%
  Verschuldigd aan European
  Capital Financial
  Services (Guernsey) Limited        1.351        88     7%
  Derivatenovereenkomsten
  bij reële waarde             3.283      20.989    NB
  Overige                  5.458      31.695    NB
     Totaal aansprakelijkheden     494.964      6.917     1%
  Equititeit aandeelhouder:
     Aandeelvermogen          224.475        -     0%
     Ongedistribueerde netto
     geraliseerde inkomsten      1.064.903      13.815     1%
     Netto afwaardering
     ongerealiseerd vreemde
     valuta               (98.147)     (11.932)   -12%
     Netto ongerealiseerde
     afwaarderingen van
     investeringen           (562.155)     (4.223)    -1%
      Totaal equititeit
      aandeelhouder          629.076      (2.340)    0%
      Totaal aansprakelijkheden
      en equititeit
      aandeelhouder         1.124.040      4.577     0%

  NB = Niet belangrijk
 


                   EUROPEAN CAPITAL LIMITED
              GECONSOLIDEERDE VERKLARINGEN VAN TRANSACTIES
           Zes maanden en jaar eindigend op 31 december 2011 en 2010
                      (in duizenden)
                     (ongecontroleerd)

                       Zes maanden       Zes maanden
                       eindigend op       eindigend op
                       31 december       31 december
                      2011     2010    2011 versus 2010
                      euro     euro    euro     %
  BEDRIJFSINKOMEN:
  Inkomen van rente en dividenden    39.484    62.215   (22.731)   -37%
  Honoraria en ander inkomen        407     921    (514)   -56%
     Totaal bedrijfsinkomen      39.891    63.136   (23.245)   -37%
  BEDRIJFSUITGAVEN:
  Rente                 13.584    17.728   (4.144)   -23%
  Beheerskosten             11.686    8.101    3.585    44%
  Algemeen en administratief       1.015    3.006   (1.991)   -66%
  Herstructureringskosten
  onderneming                -     (162)    162    100%
      Totaal bedrijfsuitgaven    26.285    28.673   (2.388)    -8%
  BEDRIJFSINKOMEN VOOR
  INKOMSTENBELASTING          13.606    34.463   (20.857)   -61%
  Provisie voor inkomstenbelasting     (44)     (67)     23    34%
  NETTO BEDRIJFSINKOMEN         13.562    34.396   (20.834)   -61%
 
  Netto gerealiseerd verlies over 
  aflossing van schulden           -      -      -    NB

  Netto gerealiseerd verlies over
  investeringen
     Investeringen
     portfoliobedrijven       (13.208)   (60.071)   46.863    78%
     Omrekeningen vreemde valuta   (9.335)    5.756   (15.091)   -262%
     Derivate overeenkomsten      (289)    (180)    (109)   -61%
      Totaal netto gerealiseerd 
      verlies over investeringen  (22.832)   (54.495)   31.663    58%

  NETTO GEREALISEERD (VERLIES) 
  ARBEIDSINKOMEN            (9.270)   (20.099)   10.829    54%

  Netto ongerealiseerde
  (afwaardering)
  opwaardering over investeringen
     Investeringen
     portfoliobedrijven       (101.955)   93.393  (195.348)   -209%
     Omrekening vreemde valuta    23.294   (29.377)   52.671    179%
     Derivate overeenkomsten      (164)    1.252   (1.416)   -113%
      Totaal netto ongerealiseerde
      (afweerding) opwaardering 
      over investeringen      (78.825)   65.268  (144.093)   -221%

  NETTO (VERLAGING) VERHOGING IN 
  NETTO ACTIVA ALS RESULTAAT VAN 
  TRANSACTIES ("NETTO ARBEIDSINKOMEN") (88.095)   45.169  (133.264)   -295%

  NB = Niet belangrijk
 


 
                      Jaar eindigend op    Jaar eindigend op
                       31 december       31 december
                      2011     2010    2011 versus 2010
                      euro     euro    euro     %
  BEDRIJFSINKOMEN:
  Inkomen van rente en dividenden   105.724   118.457   (12.733)   -11%
  Honoraria en ander inkomen        915    1.385    (470)   -34%
      Totaal bedrijfsinkomen    106.639   119.842   (13.203)   -11%
  BEDRIJFSUITGAVEN:
  Rente                 26.471    46.492   (20.021)   -43%
  Beheerskosten             22.666    17.313    5.353    31%
  Algemeen en administratief       4.718    6.370   (1.652)   -26%
  Herstructureringskosten
  onderneming                -    1.858   (1.858)   -100%
      Totaal bedrijfsuitgaven    53.855    72.033   (18.178)   -25%
  BEDRIJFSINKOMEN VOOR
  INKOMSTENBELASTING          52.784    47.809    4.975    10%
  Provisie voor inkomstenbelasting     (88)    (146)     58    40%
  NETTO BEDRIJFSINKOMEN         52.696    47.663    5.033    11%

  Netto gerealiseerd
  verlies over aflossing
  van schulden             (8.240)      -   (8.240)   100%

  Netto gerealiseerd verlies over
  investeringen
     Investeringen
     portfoliobedrijven       (28.826)  (52.225)   23.399    45%
     Omrekeningen vreemde valuta   (5.307)   22.786   (28.093)   -123%
     Derivate overeenkomsten      3.492    (435)    3.927    NM
      Totaal netto gerealiseerd 
      verlies over investeringen  (30.641)  (29.874)    (767)    -3%

  NETTO GEREALISEERD (VERLIES) 
  ARBEIDSINKOMEN            13.815   17.789    (3.974)   -22%

  Netto ongerealiseerde
  (afwaardering)
  opwaardering over investeringen
     Investeringen
     portfoliobedrijven        (3.624)   89.354   (92.978)   -104%
     Omrekening vreemde valuta    (11.932)   (4.965)   (6.967)   -140%
     Derivate overeenkomsten      (599)   2.400    (2.999)   -125%
      Totaal netto ongerealiseerde
      (afweerding) opwaardering 
      over investeringen      (16.155)   86.789   (102.944)   -119%

  NETTO (VERLAGING) VERHOGING IN 
  NETTO ACTIVA ALS RESULTAATVAN 
  TRANSACTIES ("NETTO ARBEIDSINKOMEN") (2.340)  104.578   (106.918)   -102%

  NB = Niet belangrijk
 


                EUROPEAN CAPITAL LIMITED
               OVERIGE FINANCIËLE INFORMATIE
       Zes maanden eindigend op 31 december 2011, 30 juni 2011 en 31
                   december 2010
                   (in duizenden)


                       Zes maanden       Zes maanden
                       eindigend op      eindigend op
                    31 december  30 juni  31 december 2011 versus
                      2011     2011     30 juni 2011
                      Euro     Euro     Euro     %

  Nieuwe investeringen:
      Achtergestelde schuld       212      -     212    100%
      Converteerbare obligatie     223    6.300    (6.077)   -96%
      Voorkeursbillijkheid        -    10.053   (10.053)   -100%
      Algemene billijkheid      2.874      -    2.874    100%
       Totaal            3.309    16.353   (13.044)   -80%

      Toegevoegde financiering 
      voor overnamen          297      -     297    100%
      Toegevoegde financiering 
      voor herkapitalisaties     3.012    16.353   (13.341)   -82%
       Totaal            3.309    16.353   (13.044)   -80%

  Vereffeningen:
      Kapitaal
      vooruitbetalingen       47.688    75.824   (28.136)   -37%
      Betaling van lopende
      rente in natura en
      dividenden en
      oorspronkelijke emissie    14.338    17.614    (3.276)   -19%
      Verkoop van
      aandelenfinancieringen     1.293      -    1.293    100%
      Verkoop van leningen      15.992    21.046    (5.054)   -24%
       Totaal           79.311   114.484   (35.173)   -31%

  Opwaardering, afwaardering, 
  winst en verlies:
      Bruto gerealiseerde winst     419      -     419    100%
      Bruto gerealiseerd verlies  (13.627)   (15.618)    1.991    13%
       Netto (verliezen)
       winsten portfolio     (13.208)   (15.618)    2.410    15%
      Vreemde valuta         (9.335)    4.028   (13.363)   -332%
      Derivate overeenkomsten     (289)    3.781    (4.070)   -108%
      Aflossing van schuld        -    (8.240)    8.240    100%
       Netto gerealiseerd
       verlies          (22.832)   (16.049)   (6.783)   -42%

      Bruto ongerealiseerde
      opwaardering van
      portfolio-investeringen    40.142   133.965   (93.823)   -70%
      Bruto ongerealiseerde
      afwaardering van
      portfolio-investeringen   (158.510)   (53.870)  (104.640)   -194%
       Ommekeer van vorige
       periode ongerealiseerde
       (afwaardering)
       opwaardering bij
       realisatie         16.413    18.236    (1.823)   -10%
       Netto ongerealiseerde
       afweerdering van
       portfolio-investeringen  (101.955)   98.331   (200.286)   -204%
      Vreemde valuta         23.294   (35.226)   58.520    166%
      Derivate overeenkomsten     (164)    (435)     271    62%
       Netto ongerealiseerde
       afwaardering van
       investeringen       (78.825)   62.670   (141.495)   -226%

      Netto winst, verlies,
      opwaardering en
      afwaardering         (101.657)   46.621   (148.278)   -318%

  Overige financiële gegevens:
      Netto waarde activa      626.736   714.831   (88.095)   -12%
      Financiële
      aansprakelijkheden      439.017   429.685    9.332     2%
      Dekkingspercentage activa     243%     266%
      Debt/equity-ratio         0,7 x    0,6 x
  Kredietkwaliteit:
      Gewogen gemiddelde effectief
      rentepercentage over
      schuldinvesteringen        6,5%     8,9%    -2,4%   -27%
      Leningen over niet-geboekte 
      intresten over kosten     244.947   199.985    44.962    22%
      Leningen over niet-geboekte 
      intresten voor reële waarde  39.940    65.190   (25.250)   -39%
      Niet-geboekte leningen voor
      kosten als percentage van 
      totaal van leningen       23,0%    17,3%
      Niet-geboekte leningen voor
      reële waarde als percentage 
      van totaal van leningen      5,6%     7,8%
  Opbrengst over aandelen:
      LTM netto bedrijfsinkomen 
      retour over gemiddelde
      billijkheid bij kosten      4,2%     5,8%
      LTM gerealiseerde
      arbeidsinkomen retour over
      gemiddelde billijkheid bij 
      kosten              1,1%     0,2%
      LTM arbeidsinkomen retour 
      over gemiddelde billijkheid   -0,4%    20,4%
      Netto bedrijfsinkomen retour 
      over gemiddelde billijkheid 
      over jaarlijkse kosten van
      huidige halve jaar        2,2%     6,2%
      Gerealiseerde arbeidsinkomen 
      over gemiddelde billijkheid
      bij jaarlijkse kosten van 
      huidig halve jaar        -1,5%     3,6%
      Arbeidsinkomen retour over
      jaarlijkse gemiddelde 
      billijkheid van huidig halve 
      jaar              -26,2%    25,2%

  NB = Niet belangrijk
 


 
                               Zes maanden eindigend op
                               31 december 2011 versus
                     31 december 2010    31 december 2010
                        Euro        Euro     %


  Nieuwe investeringen:
      Achtergestelde schuld          -        212    100%
      Converteerbare obligatie         -        223    100%
      Voorkeursbillijkheid          555        (555)   -100%
      Algemene billijkheid         1.000       1.874    187%
       Totaal              1.555       1.754    113%

      Toegevoegde financiering
      voor overnamen              -        297    100%
      Toegevoegde financiering
      voor herkapitalisaties        1.555       1.457    94%
       Totaal              1.555       1.754    113%

  Vereffeningen:
      Kapitaal vooruitbetalingen     90.888      (43.200)   -48%
      Betaling van lopende rente
      in natura en dividenden en
      oorspronkelijke emissie       23.814       (9.476)   -40%
      Verkoop van
      aandelenfinancieringen       17.138      (15.845)   -92%
      Verkoop van leningen         1.558       14.434    NM
       Totaal             133.398      (54.087)   -41%

  Opwaardering, afwaardering,
  winst en verlies:
      Bruto gerealiseerde winst      7.677       (7.258)   -95%
      Bruto gerealiseerd verlies     (67.749)      54.122    80%
      Netto (verliezen) winsten
      portfolio             (60.072)      46.864    78%
      Vreemde valuta            5.756      (15.091)   -262%
      Derivate overeenkomsten        (179)       (110)   -61%
      Aflossing van schuld           -         -    100%
       Netto gerealiseerd verlies   (54.495)      31.663    58%

      Bruto ongerealiseerde
      opwaardering van
      portfolio-investeringen       95.928      (55.786)   -58%
      Bruto ongerealiseerde
      afwaardering van
      portfolio-investeringen      (63.491)      (95.019)   -150%
       Ommekeer van vorige periode
       ongerealiseerde
       (afwaardering) opwaardering
       bij realisatie          60.957      (44.544)   -73%
       Netto ongerealiseerde
       afweerdering van
       portfolio-investeringen     93.394      (195.349)   -209%
      Vreemde valuta           (29.377)      52.671    179%
      Derivate overeenkomsten       1.252       (1.416)   -113%
       Netto ongerealiseerde
       afwaardering van investeringen  65.269      (144.094)   -221%
       Netto winst, verlies,
       opwaardering en afwaardering   10.774      (112.431)  -1044%

  Overige financiële gegevens:
      Netto waarde activa        629.076       (2.340)    0%
      Financiële aansprakelijkheden   484.872      (45.855)    -9%
      Dekkingspercentage activa       230%
      Debt/equity-ratio           0,8 x
  Kredietkwaliteit:
      Gewogen gemiddelde effectief
      rentepercentage over
      schuldinvesteringen          8,8%       -2,3%  -25,9%
      Leningen over niet-geboekte
      intresten over kosten       300.669      (55.722)   -19%
      Leningen over niet-geboekte
      intresten voor reële waarde     77.180      (37.240)   -48%
      Niet-geboekte leningen voor
      kosten als percentage van
      totaal van leningen          23,8%
      Niet-geboekte leningen voor
      reële waarde als percentage
      van totaal van leningen        8,9%
  Opbrengst over aandelen:
      LTM netto bedrijfsinkomen
      retour over gemiddelde
      billijkheid bij kosten         3,7%
      LTM gerealiseerde arbeidsinkomen 
      retour over gemiddelde 
      billijkheid bij kosten         1,4%
      LTM arbeidsinkomen retour
      over gemiddelde billijkheid      18,0%
      Netto bedrijfsinkomen retour
      over gemiddelde billijkheid
      over jaarlijkse kosten van
      huidige halve jaar           5,4%
      Gerealiseerde arbeidsinkomen
      over gemiddelde billijkheid
      bij jaarlijkse kosten van
      huidig halve jaar           -3,2%
      Arbeidsinkomen retour over
      jaarlijkse gemiddelde
      billijkheid van huidig halve jaar   15,1%

  NB = Niet belangrijk
 


                   EUROPEAN CAPITAL LIMITED
                  STATISCHE POOL INFORMATIE
     Portfolio-statistieken voor investeringen die in elk van de volgende jaren zijn
                       gemaakt
         (alle getallen in duizenden Euro's, tenzij anders aangegeven)

  Portfolio-statistieken (1) (15) 2005    2006    2007    2008   Aggregate

  IRR bij reële waarde van alle 
  investeringen (2) (14)      11,7%    5,1%    (2,3)%    2,0%    1,7%
  IRR van afgeloste
  investeringen (3) (14)      14,4%    8,3%    (0,5)%   (0,5)%    5,6%
  IRR bij reële waarde
  van investeringen in
  aandelen alleen (2) (4)
  (5) (14)             4,9%    8,5%   (16,1)%   (60,1)%   (1,4)%
  IRR van afgeloste investeringen 
  in aandelen alleen (3) (4)
  (5) (14)             21,1%    18,8%   (45,1)%    0,0%   (16,4)%
  IRR bij reële waare van alle 
  One Stop 
  Buyout(R)-investeringen
  (2) (14)            (24,7)%   10,0%   (21,6)%         (1,0)%
  IRR bij reële waarde van 
  huidge One Stop
  Buyout(R)-investeringen
  (2) (14)            (27,8)%    7,6%   (10,0)%          2,3%
  IRR bij afgelosten One Stop
  Buyout(R)-investeringen
  (3) (14)             6,9%    16,9%   (100,0)%         (22,5)%
  Gecontracteerde
  investeringen (14)      240.673  1.236.637  1.511.315   333.927  3.322.552
  Totaal afgeloste en vooruit 
  betaalde gecontracteerde
  investeringen (14)      223.645   899.917   643.314   83.041  1.849.917
  Totaal vergaarde rente,
  dividenden en honoraria (14)  81.216   179.371   307.136   72.244   639.967
  Totaal netto gerealiseerde 
  winst (verlies) over
  investeringen         11.750   (55.611)  (65.397)  (27.797)  (137.055)
  Huidige kosten van
  investeringen         17.111   405.847   877.308   254.925  1.555.191
  Huidige reële waarde van 
  investeringen           539   304.438   457.237   211.393   973.607
  Huidige reële waarde van
  investeringen als een % van 
  totaal van investeringen bij 
  reële waarde           0,1%    31,3%    47,0%    21,7%   100,0%
  Netto ongerealiseerde
  afwaardering (16)       (16.550)  (58.184)  (391.345)  (61.496)  (527.575)
  Niet-groeiende leningen
  voor kostenprijs        9.212   13.860   210.323   11.552   244.947
  Niet-groeiende leningen
  voor reële waarde          -    2.127   31.435    6.378   39.940
  Rente op aandelen voor
  reële waarde (4)         257   167.832   78.035  1.826.00   247.950
  Schuld over aangepaste
  EBITDA (4) (7) (8) (9) (12)    5,6     4,1     6,1     5,3     5,3
  Rentedekking (4) (9) (12)     0,0     5,8     6,2     3,2     5,4
  Dekking
  schuldendiensten (4) (9) (12)   0,0     3,0     5,0     2,2     3,8
  Gemiddelde leeftijd van
  bedrijfven (4) (12)        20     63     46     39     50
  Percentage verwaterd
  eigendom (4) (13)         0,2%    61,9%    13,5%    0,3%    25,8%
  Gemiddelde opbrengsten 
  (4) (10) (12)         733.870   261.365   251.552   199.837   243.670
  Gemiddelde aangepaste
  EBITDA (4) (7) (12)      134.266   32.112   45.383   37.802   39.635
  Totaal opbrengsten (4) (10) 1.202.092  5.850.669 13.271.151  1.325.965 21.649.877
  Totaal aangepaste
  EBITDA (4) (7)        205.301   626.848  2.318.982   241.752  3.392.883
  % bevoorrechte leningen
  (4) (9) (11)           0,0%    25,4%    35,5%    0,0%    25,2%
  % leningen met
  retentierecht (4) (9) (11)   100,0%    100,0%   100,0%   100,0%   100,0%


                                2005-2008
                              Statische pools
  Merendeel portfoliobedrijven in bezit ("MOPC") (6)     Globaal
   Aantal MOPC                           8
   Totaal opbrengsten (10)                  633.966
   Totaal bruto winst (10)                  320.068
   Totaal aangepaste EBITDA (7)                83.988
   Totaal kapitaaluitgaven (10)                12.284
   Totaal huidige investering europees kapitaal in MOPC 
   voor reële waarde                     294.035
   Percentage verwaterd eigendom van Europees
   kapitaal in MOPC (13)                    74,6%
   Totaal contant geld                    64.377
   Totaal activa                       752.800
   Totaal schulden                      504.680
   Totaal schuld derden voor kostenprijs           368.323
   Totaal billijkheid aandeelhouders voor reële waarde    256.754
 


  (1) Statische pool-classificatie wordt op het jaar waarin de aanvankelijke 
     investering werd gemaakt, gebaseerd. Aan het jaar van de statische pool van de 
     oorspronkelijke investering worden vervolgens toegevoegde investeringen 
     opgenomen. In 2009 tot en met 2011 zijn geen nieuwe investeringen gemaakt.
  (2) Neemt aan dat investeringen voor de huidige reële waarde van US GAAP worden 
     afgelost.
  (3) Omvat volledig afgeloste investeringen van bestaande portfolio-bedrijven.
  (4) Is exclusief investeringen in gestructureerde producten.
  (5) Is exlusief investeringen in aandelen die het resultaat zijn van omgezette 
     schulden en garanties die met de uitgifte van de schuld werden ontvangen.
  (6) Investeringen in voornamelijk portfolio-bedrijven in bezit ("MOPC")
     vertegenwoordigt investeringen waarin European Capital, of haar 
     dochtermaatschappijen, een geheel verwaterd eigendomspercentage van 50% of meer 
     heeft, of meer dan 50% aan bestuursvertegenwoordiging heeft in het 
     portfolio-bedrijf.
  (7) Aangepaste EBITDA kan bepaalde aanpassingen weerspiegelen aan de in de rapporten 
     opgenomen EBITDA van een portfolio-bedrijf voor niet-herhaalde, ongewone of 
     onregelmatige items of andere proforma items of gebeurtenissen om huidige 
     inkomsten te normaliseren die door een koper als wijziging in gecontroleerde 
     transacties kan worden beschouwd. Deze aanpassingen kunnen materieel zijn en 
     worden ten zeerste in natura aangebracht. Door een portfolio-bedrijf in rapport 
     opgenomen EBITDA is voor de meest recente, beschikbare twaalf maanden of, wanneer 
     van toepassing, de beraamde twaalf maanden of de huidige jaarlijkse 
     verloopsnelheid.
  (8) Voor portfolio-bedrijven met een nominaal aangepast EBITDA-bedrag, wordt het 
     maximale schuldenverhoging van het portfolio-bedrijf tot 15 keer het aangepaste 
     EBITDA beperkt.
  (9) Is exclusief investeringen waarin wij alleen aandelen bezitten.
  (10) Voor de meest recente twaalf maanden of, wanneer van toepassing, de beraamde 
     twaalf maanden.
  (11) Als percentage van onze totaal schuld in investeringen.
  (12) Gewogen gemiddelde op basis van reële waarde.
  (13) Gewogen gemiddelde op basis van reële waarde van investeringen in aandelen.
  (14) Bedragen die niet in Euro worden genoemd, worden volgens de wisselkoers omgezet 
     die op de datum van de oorspronkelijke investering geldig is.
  (15) Saldi die niet in Euro worden genoemd, anderen dan waar naar wordt verwezen 
     in (14), worden volgens de wisselkoers omgezet die op de datum van de balans 
     geldig is.
  (16) Opwaardering (afwaardering) balans van investeringen exclusief herwaardering 
     vreemde valuta.
 


BELANGRIJKE  MELDINGEN

NAV

Enige informatie betreffende de waardering die aan de portfolio-bedrijven van European Capital is verwant. Deze wordt in deze uitgifte genoemd of naar verwezen en is in goed vertrouwen door het Bestuur van European Capital vastgesteld op basis van gelijk is aan praktijken in het verleden en voor het doeleinde aan de, onder toepasselijke wetten, aan de verplichtingen van rapporten te voldoen.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit document kan "toekomstgerichte verklaringen" bevatten. Toekomstgerichte verklaren hebben van aard betrekking op risico en onzekerheid omdat zij aan toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden zijn verwant. Veel van deze risico's en onzekerheden zijn verwant aan factoren die buiten de controle van European Capital vallen, of die niet nauwkeurig kunnen worden beraamd. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot de timing van afsluiting van transacties, wijzigingen in rentetarieven, beschikbaarheid van transacties, wijzigingen in regionale, nationale of internationale economische omstandigheden en wijzigingen in de condities van de industrieën waarin European Capital heeft geïnvesteerd. Feitelijke uitkomsten en resultaten kunnen daarom materieel gezien verschillen van enige uitkomsten of resultaten die door dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden uitgedrukt of geïmpliceerd.

Presetatiegegevens die hierboven worden genoemd, vertegenwoordigen de prestaties van European Capital in het verleden. Prestaties in het verleden garanderen geen toekomstige resultaten en de retour- en hoofdwaarde van een investering in European Capital zal mogelijk schommelen. Daarnaast kan de huidige prestatie van European Capital lager of hoger zijn dan de hierboven genoemde prestatiegegevens.

Basis van voorbereiding

Deze tussentijdse bestuursverklaring is voorbereid om meer transparante informatie over European Capital te bieden en mag door niemand voor enig ander doeleinde als betrouwbaar worden gezien. In deze tussentijdse bestuursverklaring is bepaalde financiële informatie op ongecontroleerde bestuursrekeningen gebaseerd. In dit document mag niks als winstprognose worden bestemd of gezien.

INFO OVER EUROPEAN CAPITAL

European Capital is een beleggingsmaatschappij voor pan-Europese aandelen, secundaire aflosbare en bevoorrechte investeringen in schulden met 1,0 miljard Euro aan active onder haar beheer. European Capital is een volle dochtermaatschappij van American Capital, Ltd ("American Capital"). Het wordt beheerd door European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" of de "Investment Manager"), een volle dochtermaatschappij van American Capital. De Investment Manager heeft kantoren in Londen en Parijs. Vanaf 31 december 2011 heeft de Investment Manager 5 beleggingsteams met 20 beleggingsdeskundigen en heeft het 26 werknemers voor ondersteuning in dienst. European Capital en haar dochtermaatschappijen zullen kansen voor bevoorrechte en secundaire aflosbare investeringen in schulden van 5 miljoen tot 40 miljoen in Euro's of Pound Sterling en tot 100 miljoen overwegen voor One Stop Buyouts®. Raapleeg http://www.EuropeanCapital.com voor meer informatie.

INFO OVER AMERICAN CAPITAL

American Capital is een publiekelijk verhandelde aandelenfirma en globale activabeheerder. American Capital schept direct en via haar bedrijf voor activabeheer, investeringen en neemt investeringen over en beheert investeringen in de privé-aandelen in de midden-markt, .financiële leverage, vaste activa en gestructureerde producten. American Capital werd in 1986 opgericht en heeft $68 miljard aan activa onder haar beheer en zeven kantoren in de V.S. en Europe American Capital en haar dochtermaatschappijen nemen kansen in investeringen tot $300 miljoen in overweging. Raadpleeg http://www.AmericanCapital.com voor meer informatie.

Contactpersoon: European Capital Financial Services Limited
+44-207-539-7000

Ira Wagner, President
Juan Carlos Morales Cortes, Directeur
Richard Smith, Directeur Financiële zaken


BRON European Capital Limited