Tussentijdse Bestuursverklaring - European Capital Limited kondigt een 2012 netto exploitatieverlies van 1 miljoen euro en een netto winst van 23 miljoen euro aan

04 Sep, 2012, 12:35 BST Van European Capital Limited

ST. PETER PORT, Guernsey, 4 september 2012 /PRNewswire/ -- European Capital Limited ("European Capital" of het "Bedrijf") publiceren vandaag een tussentijdse bestuursverklaring waarin een netto bedrijfsresultaat  van één (1) miljoen euro en een netto winst van 23 miljoen euro wordt aangekondigd voor het eerste half jaar eindigend op 30 juni 2012.  Op 30 juni 2012, was de netto actief waarde 650 miljoen euro, een stijging van 4% ofwel 23 miljoen euro in vergelijking tot 31 december 2011 toen de netto actief waarde 627 miljoen euro was, een daling van 65 miljoen euro in vergelijking tot 30 juni 2011 toen de netto actief waarde 715 miljoen euro was.

H1 2012 FINANCIËLE SAMENVATTING

 • (1) miljoen euro netto bedrijfsresultaat
  • Wezenlijk beïnvloed door 1 specifiek actief dat op niet-geboekte status is gezet
 • (3) miljoen euro verwezenlijkt netto verlies op beleggingen
 • 18 miljoen euro niet verwezenlijkte netto meerwaarde op beleggingen
 • 23 miljoen euro netto winst
 • 56 miljoen euro contanten uit opbrengsten van portefeuilles
 • 20 miljoen euro terugbetaalde gewaarborgde vorderingen
 • 95 miljoen euro vastgelegde beleggingen
  • 84 miljoen euro nieuwe beleggingsmaatschappijen

"De netto actief waarde groeide met 23 miljoen euro in de eerste helft van het jaar, dit is een beter resultaat dan we verwacht hadden gezien de zwakke economie in sommige delen van Europa," aldus Malon Wilkus, President-Directeur. "In de afgelopen zes maanden hebben onze gezamenlijke beleggingsmaatschappijen een matige omzet- en EBITDA-groei ondervonden, in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar.  We zijn ervan overtuigd dat dit het feit weergeeft dat 99% van de European Capital beleggingsmaatschappijen zich in landen met AA kredietwaardigheid of beter bevinden. We hadden het druk in de eerste helft van het jaar, er werd 56 miljoen euro aan contanten gegenereerd, 95 miljoen euro werd belegd waarvan 89 miljoen euro in senior vreemd vermogen. We blijven bereid nieuwe beleggingen te overwegen, zeker als zich een aantrekkelijke prijs ontwikkelt."

PORTEFEUILLEWAARDERING

Voor het semester dat eindigde op 30 juni 2012, kwam de niet-verwezenlijkte netto meerwaarde voor beleggingen op een totaal van 18 miljoen euro in onze privé financieringsportefeuille, voornamelijk door verbeteringen in de prestaties van beleggingsmaatschappijen.

PORTEFEUILLELIQUIDITEIT EN -PRESTATIE

In de eerste helft van 2012 werd er 56 miljoen euro in contanten ontvangen uit opbrengsten van portefeuillebeleggingen. Het Bedrijf genereerde 95 miljoen euro in nieuwe, vastgelegde beleggingen in de eerste helft van het jaar met 84 miljoen euro toegezegd aan nieuwe beleggingsmaatschappijen en 11 miljoen euro voor de ondersteuning van de huidige portefeuille.

"Tijdens de eerste helft van het jaar zagen we steeds liquiditeit in de portefeuille en we hebben ons kapitaal gebruikt in domeinen die aan aandeelhouderwaarde toevoegen", vertelt Ira Wagner, Voorzitter. "Wij garanderen de ondersteuning van onze bestaande beleggingsmaatschappijen en het creëren van nieuwe, aantrekkelijke beleggingen. We gaan actief achter aanvullende, aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden aan in schuldbeleggingen en voor One Stop Buyouts®."

Sinds de oprichting van het bedrijf, heeft European Capital 3,4 miljard euro belegd in 100 beleggingsmaatschappijen. En sinds de oprichting van het bedrijf, heeft European Capital 1,9 miljard euro in portefeuilles verwezenlijkt, inclusief combinaties van  senior vreemd vermogen. Van deze 1,9 miljard euro, zijn we volledig uit 43 beleggingsmaatschappijen gestapt en hebben we een totaal van 1,2 miljard euro verwezenlijkt bestaande uit:

 • 809 miljoen euro terugbetalingen van aflossingen;
 • 166 miljoen euro lening– en verkoopcombinaties;
 • 125 miljoen euro aan betaling in natura en dividenden; en  
 • 111 miljoen euro aan verkoop van deelnemingen.

Ons vertrek uit de beleggingsmaatschappijen heeft een totaal  intern rendement van 9,7% opgeleverd. De deelnemingsbeleggingen van deze verlaten beleggingsmaatschappijen hebben een intern rendement van 28,8% behaald.

De portefeuille van European Capital op 30 juni 2012 was 1,0 miljard euro, reële waarde, met een gemiddelde beleggingsgrootte van 20 miljoen euro per beleggingsmaatschappij. De grootste belegging van European Capital had een reële waarde van 15,4% van het totaal geïnvesteerde vermogen en de tien grootste beleggingen stonden voor 56,3% reële waarde van het totaal geïnvesteerd vermogen op 30 juni 2012.

Op 30 juni 2012 waren de leningen met een kostprijs van 269 miljoen euro en een reële waarde van 60 miljoen euro niet-geboekt en vertegenwoordigden 8,2% van de totale leningen, reële waarde, vergeleken met 245 miljoen euro kosten en 40 miljoen reële waarde aan niet-geboekte leningen, wat 7,8% van de totale leningen vertegenwoordigde tegen reële waarde op 31 december 2011. De stijging van 20 miljoen euro aan reële waarde van de niet-geboekte leningen werd gedreven door de aanvullende leningen die op niet-geboekt werden gezet tijdens de eerste helft van het jaar en de opwaardering in reële waarde van leningen die de niet-geboekte status al hadden.

EUROPEAN CAPITAL LIMITED

GECONSOLIDEERDE BALANSEN

Per 30 juni 2012, 31 december 2011 en 30 juni 2011

(in duizendvoud)


30 juni


31 december


30 juni 2012 t.o.v.


30 juni


30 juni 2012 t.o.v.


2012


2011


31 december 2011


2011


30 juni 2011

%
%


(niet gecontroleerd)


(gecontroleerd)


(niet gecontroleerd)

Activa


Beleggingen tegen reële waarde (kostbasis van respectievelijk €1.568.941, €1.555.191 en €1.638.416)

1.027.230


973.607


53.623


6%


1.099.214


(71.984)


-7%

Contanten en equivalenten

4.371


2.803


1.568


56%


2.257


2.114


94%

Beperkte contanten en equivalenten

114.374


142.056


(27.682)


-19%


69.653


44.721


64%

Inbare rente

5.322


5.496


(174)


-3%


7.848


(2.526)


-32%

Afgeleide overeenkomsten tegen reële waarde

305


126


179


142%


3.021


(2.716)


-90%

Overige

4.453


4.529


(76)


-2%


6.522


(2.069)


-32%

Totale activa

1.156.055


1.128.617


27.438


2%


1.188.515


(32.460)


-3%

Passiva en aandeelhouders deelnemingen


Schulden (opeisbaar binnen één jaar, respectievelijk €1,965, €2,356 en €1,704)

434.579


439.017


(4.438)


-1%


429.685


4.894


1%

Verschuldigd aan European Capital Financial Services (Guernsey) Limited

1.116


1.439


(323)


-22%


1.818


(702)


-39%

Afgeleide overeenkomsten tegen reële waarde

33.683


24.272


9.411


39%


915


32.768


NB

Overige

36.999


37.153


(154)


0%


41.266


(4.267)


-10%

Totale passiva

506.377


501.881


4.496


1%


473.684


32.693


7%

Aandeelhoudersdeelnemingen:


Aandelenkapitaal

224.475


224.475


-


0%


224.475


-


0%

Netto niet verdeelde verwezenlijkte winst

1.076.067


1.078.718


(2.651)


0%


1.087.988


(11.921)


-1%

Netto, niet verwezenlijkte vreemde valuatie waardevermindering

(98.419)


(110.079)


11.660


11%


(133.373)


34.954


26%

Netto niet verwezenlijkte waardevermindering van beleggingen

(552.445)


(566.378)


13.933


2%


(464.259)


(88.186)


-19%

TotaalAandeelhouders deelnemingen:

649.678


626.736


22.942


4%


714.831


(65.153)


-9%

TotaalPassiva en Aandeelhouders deelnemingen

1.156.055


1.128.617


27.438


2%


1.188.515


(32.460)


-3%NB = Niet Belangrijk

EUROPEAN CAPITAL LIMITED

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

Zes maanden eindigend op 30 juni 2012 en 2011

(in duizendvoud)

(niet gecontroleerd)


Zes Maanden eindigend op


Zes Maanden eindigend op


30 juni


30 juni


2012


2011


2012 t.o.v. 2011

%

BEDRIJFSRESULTAAT:
Rente- en dividendinkomsten

24.258


66.240


(41.982)


-63%

Vergoedingen en Overige inkomsten

600


508


92


18%

Totale bedrijfsinkomsten

24.858


66.748


(41.890)


-63%

BEDRIJFSLASTEN
Rente

13.297


12.887


410


3%

Beheerskosten

11.244


10.980


264


2%

Algemeen en administratie

949


3.703


(2.754)


-74%

Totaal bedrijfslasten

25.490


27.570


(2.080)


-8%

BEDRIJFSRESULTAAT VOOR INKOMSTENBELASTING

(632)


39.178


(39.810)


-102%

Voorziening voor inkomstenbelasting

(18)


(44)


26


59%

NETTO BEDRIJFSRESULTAAT

(650)


39.134


(39.784)


-102%

Netto verwezenlijkt verlies op beleggingen
Beleggingen beleggingsmaatschappijen

(3.277)


(23.858)


20.581


86%

Vreemde valuta omzettingen

1.812


4.028


(2.216)


-55%

Afgeleide overeenkomsten

(536)


3.781


(4.317)


-114%

Totaal netto verwezenlijkt verlies op beleggingen

(2.001)


(16.049)


14.048


88%

NETTO VERWEZENLIJKTE (VERLIES) WINST

(2.651)


23.085


(25.736)


-111%

Netto niet verwezenlijkte waardevermeerdering op de beleggingen
Beleggingen beleggingsmaatschappijen

17.542


98.331


(80.789)


-82%

Vreemde valuta omzettingen

11.660


(35.226)


46.886


133%

Afgeleide overeenkomsten

(3.609)


(435)


(3.174)


-730%

Totaal netto niet verwezenlijkte waardevermeerdering op de beleggingen

25.593


62.670


(37.077)


-59%

NETTO STIJGING IN DE NETTO ACTIVA VEROORZAAKT DOOR VERRICHTINGEN ("NETTO WINST")

22.942


85.755


(62.813)


-73%

NB = Niet Belangrijk


EUROPEAN CAPITAL LIMITED

OVERIGE FINANCIELE INFORMATIE

Zes maanden eindigend op 30 juni 2012, 31 december 2011 en 30 juni 2011

(in duizendvoud)Zes Maanden eindigend op


Zes Maanden eindigend op
Zes Maanden eindigend op


30 juni 2012


31 december 2011


30 juni 2012 t.o.v.

31 december 2011


30 juni 2011


30 juni 2012 t.o.v.

30 juni 2011

%
%Nieuwe beleggingen:


Senior vreemd vermogen

89.269


-


89.269


100%


-


89.269


100%

Achtergestelde schuld

2.713


212


2.501


NB


-


2.713


100%

Converteerbare obligatie

-


223


(223)


-100%


6.300


(6.300)


-100%

Bevoorrecht actief vermogen

5


-


5


100%


10.053


(10.048)


-100%

Gezamenlijk vermogen

3.001


2.874


127


4%


-


3.001


100%

Totaal

94.988


3.309


91.679


NB


16.353


78.635


481%Aanvullende financiering voor Verwervingen

83.725


297


83.428


NB


-


83.725


100%

Aanvullende financiering voor Herkapitalisatie

11.263


3.012


8.251


274%


16.353


(5.090)


-31%

Totaal

94.988


3.309


91.679


NB


16.353


78.635


481%Verwezenlijkt:


Prioriteits vooruitbetaling

47.751


47.688


63


0%


75.824


(28.073)


-37%

Betaling van lopende, betaling in natura rente en Dividend en verschil tussen de uitgifteprijs en de par value van de obligatielening

6.261


14.338


(8.077)


-56%


17.614


(11.353)


-64%

Verkoop van Deelnemingen

-


1.293


(1.293)


-100%


-


-


100%

Verkoop van leningen

1.494


15.992


(14.498)


-91%


21.046


(19.552)


-93%

Totaal

55.506


79.311


(23.805)


-30%


114.484


(58.978)


-52%Waardevermeerdering, Waardevermindering, Winsten en Verliezen:


Bruto verwezenlijkte winsten

-


419


(419)


100%


-


-


NB

Bruto verwezenlijkte verliezen

(276)


(13.627)


13.351


98%


(15.618)


15.342


98%

Portefeuille netto (verliezen) winsten

(276)


(13.208)


12.932


98%


(15.618)


15.342


98%

Buitenlandse valuta

1.812


(9.335)


11.147


119%


4.028


(2.216)


-55%

Afgeleide overeenkomsten

(3.385)


(289)


(3.096)


NB


3.781


(7.166)


-190%

Aflossing van schulden

(152)


-


(152)


100%


(8.240)


8.088


98%

Netto verwezenlijkte verliezen

(2.001)


(22.832)


20.831


91%


(16.049)


14.048


88%Bruto niet-verwezenlijkte Waardevermeerdering van Portefeuille beleggingen

72.856


40.142


32.714


81%


133.965


(61.109)


-46%

Bruto niet-verwezenlijkte Waardevermindering van Portefeuille beleggingen

(56.779)


(158.510)


101.731


64%


(53.870)


(2.909)


-5%

Omkeer van de voorafgaande periode niet-verwezenlijkte (Waardevermindering)


Waardevermeerdering na Verwezenlijking

1.465


16.413


(14.948)


-91%


18.236


(16.771)


-92%

Netto niet-verwezenlijkte Waardevermindering van Portefeuille beleggingen

17.542


(101.955)


119.497


117%


98.331


(80.789)


-82%

Buitenlandse valuta

11.660


23.294


(11.634)


-50%


(35.226)


46.886


133%

Afgeleide overeenkomsten

(3.609)


(164)


(3.445)


NB


(435)


(3.174)


NB

Netto niet gerealiseerde waardevermindering van beleggingen

25.593


(78.825)


104.418


132%


62.670


(37.077)


-59%
-Netto Winsten, Verliezen, Waardevermeerdering en -vermindering

23.592


(101.657)


125.249


123%


46.621


(23.029)


-49%Overige Financiële gegevens:


Netto Waarde Activa

649.678


626.736


22.942


4%


714.831


(65.153)


-9%

Financiële passiva

434.579


439.017


(4.438)


-1%


429.685


4.894


1%

Afdekkingsratio activa

249%


243%


266%

Schuld/kapitaalratio

0,7 x


0,7 x


0,6 x

Kredietskwaliteit:


Gewogen, gemiddelde effectieve rentevoet voor schuld over beleggingen

2,1%


6,5%


-4,4%


-68%


8,9%


-6,8%


-76%

Niet-geboekte leningen tegen kostprijs

263.429


244.947


18.482


8%


199.985


63.444


32%

Niet-geboekte leningen tegen reële waarde

60.483


39.940


20.543


51%


65.190


(4.707)


-7%

Niet-geboekte leningen tegen kostprijs als een percentage van de totale leningen

24,9%


23,0%


17,3%

Niet-geboekte leningen tegen reële waarde als een percentage van de totale leningen

8,2%


5,6%


7,8%

Niet-geboekte leningen tegen reële waarde als een percentage van niet-presterende leningen tegen kostprijs

23,0%


16,3%


32,6%

Opbrengst over deelnemingen:


LTM Netto bedrijfsresultaat rendement op gemiddelde beleggingen tegen kostprijs

1,1%


4,2%


5,8%

LTM Verwezenlijkte Winst rendement op gemiddelde beleggingen tegen kostprijs

-1,0%


1,1%


0,2%

LTM Winst rendement op gemiddelde beleggingen

-9,8%


-0,4%


20,4%

Huidig half jaar Netto bedrijfsresultaat rendement op gemiddelde beleggingen tegen kostprijs op jaarbasis

-0,1%


2,2%


6,2%

Huidig half jaar Verwezenlijkte winst rendement op gemiddelde beleggingen tegen kostprijs op jaarbasis

-0,4%


-1,5%


3,6%

Huidig half jaar Winst rendement op gemiddelde beleggingen op jaarbasis

7,1%


-26,2%


25,2%


NB = Niet Belangrijk

NVT = Niet van toepassing

Statische Pool

EUROPEAN CAPITAL LIMITED

INFORMATIE STATISCHE POOL

Portefeuille statistieken voor Beleggingen gedaan in elk van de volgende jaren

(in duizendvoud)


Portefeuille statistieken (1) (15)


2005


2006


2007


2008


2012


Totaal


Intern rendement tegen reële waarde op alle beleggingen (2) (14)


11,8%


5,8%


(1,4)%


(0,7)%


8,8%


2,1%

Intern rendement op verlaten beleggingen (3) (14)


14,4%


8,5%


1,6%


(0,5)%


0,0%


6,3%

Intern rendement op verlaten beleggingsmaatschappijen (14)


14,6%


9,5%


9,4%


(0,5)%


0,0%


9,7%

Intern rendement tegen reële waarde op deelnemingsbeleggingen (2) (4) (5) (14)


4,8%


9,0%


(14,0)%


(50,1)%


0,0%


(0,3)%

Intern rendement van verlaten deelnemingsbeleggingen (3) (4) (5) (14)


21,1%


24,1%


(45,1)%


0,0%


0,0%


(16,4)%

Intern rendement van verlaten beleggingsmaatschappijen (4) (5) (14)


21,1%


34,4%


18,7%


0,0%


0,0%


28,8%

Intern rendement tegen reële waarde op alle One Stop Buyout® beleggingen (2) (14)


(16,6)%


10,2%


(19,3)%


0,0%


0,0%


0,0%

Intern rendement tegen reële waarde op de huidige One Stop Buyout® beleggingen (2) (14)


(18,5)%


8,9%


(9,8)%


0,0%


0,0%


3,3%

Intern rendement op verlaten One Stop Buyout® beleggingen (3) (14)


6,9%


16,9%


(94,0)%


0,0%


0,0%


(20,5)%

Vastgelegde beleggingen (14)

240.673

1.242.200

1.517.015

333.927

83.725

3.322.552

Totaal terugtrekkingen en vooruitbetalingen voor vastgelegde beleggingen (14)

223.645

908.174

683.258

83.041

-

1.898.118

Totale rente, dividend en ingezamelde vergoedingen (14)

81.216

184.550

322.108

77.297

-

665.172

Totaal Netto verwezenlijkte Winsten (verliezen) op beleggingen

11.750

(55.611)

(65.397)

(27.797)

-

(137.055)

Huidige beleggingskosten

16.804

402.512

847.303

247.356

54.966

1.568.941

Huidige reële waarde van beleggingen

1.690

322.635

450.427

196.091

56.387

1.027.230

Huidige reële waarde van beleggingen als % van de totale beleggingen tegen reële waarde


0,2%


31,4%


43,8%


19,1%


5,5%


100,0%

Netto niet-verwezenlijkte waardevermindering (16)

(15.114)

(79.877)

(396.876)

(51.265)

1.421

(541.711)

Niet-presterende leningen tegen kostprijs

9.212

28.470

188.994

36.552

-

263.228

Niet-presterende leningen tegen reële waarde

1.690.00

19.434

16.304

23.055

-

60.483

Deelnemingsrente tegen reële waarde (4)

-

187.285

85.205

2.092

-

274.582

Schuld voor Aangepaste EBITDA (4) (7) (8) (9) (12)


10,9


4,1


6,3


5,4


4,2


5,3

Rentedekking (4) (9) (12)


1,7


7,8


6,6


3,4


4,0


6,2

Schuld dienstdekking (4) (9) (12)


0,7


1,8


5,1


2,1


4,0


3,4

Gemiddelde leeftijd van de bedrijven (4) (12)


13


56


48


42


45


49

Verwaterd eigendomspercentage (4) (13)


51,1%


66,7%


12,6%


0,4%


0,4%


26,7%

Gemiddeld inkomen (4) (10) (12)

34.233

234.182

306.021

214.196

1.133.405

301.886

Gemiddeld aangepast EBITDA (4) (7) (12)

2.481

27.708

56.439

37.858

144.122

48.586

Totale inkomsten (4) (10)

1.200.003

5.005.442

13.441.200

1.397.918

22.114.919

43.159.482

Totaal aangepast EBITDA (4) (7)

205.723

451.463

2.331.386

228.573

2.092.077

5.309.222

% senior vreemd vermogen (4) (9) (11)


0,0%


20,8%


34,2%


0,0%


100,0%


26,9%

% leningen met recht (4) (9) (11)


100,0%


100,0%


100,0%


100,0%


100,0%


100,0%
Majority Owned Portfolio Companies ("MOPC") [Beleggingsmaatschappijen met een meerderheidsaandeel]2005-2008
Statische Pools TotaalAantal MOPC's8Totale inkomsten (10)


672.274Totale bruto winsten (10)


323.172Totaal aangepast EBITDA  (7)


83.733Totale kapitaaluitgaven (10)


11.651Totale huidige European Capital beleggingen in MOPC's tegen reële waarde


337.922Totale huidige European Capital beleggingen in MOPC's op kostbasis


484.738Totale huidige European Capital schuldbeleggingen in MOPC's tegen reële waarde


106.338Totale huidige European Capital schuldbeleggingen in MOPC's op kostbasis


147.750Verwaterd eigendomspercentage van European Capital in MOPC's (13)72.8%Totaal liquiditeit


76.940Totaal activa


747.456Totale schuld


508.100Totale derde partij schuld tegen kostprijs


359.908Totale deelneming van aandeelhouders (16)


239.357
Statische poolclassificatie is gebaseerd op het jaar dat de initiële belegging gedaan werd. Volgende, aanvullende beleggingen worden in het statische pooljaar van de originele belegging inbegrepen. Tussen 2009 en 2011 werden geen nieuwe beleggingen gedaan.

(1) Neemt aan dat beleggingen verlaten zijn tegen de huidige US GAAP reële waarde.
(2) Inclusief compleet verlaten beleggingen in bestaande beleggingsmaatschappijen.
(3) Exclusief beleggingen in gestructureerde producten.
(4) Exclusief deelnemingsbeleggingen die het resultaat zijn van schuld- en warrantomzettingen verkregen bij de afgifte van de schuld.
(5) Beleggingen in Majority Owned Portfolio Company ("MOPC") vertegenwoordigen beleggingen waarin European Capital, of haar filialen, een compleet verwaterd eigendomspercentage van 50% of meer hebben of met meer dan 50% vertegenwoordigd zijn in de raad van de beleggingsmaatschappij.
(6) Aangepaste EBITDA kan bepaalde aanpassingen aan de gerapporteerde EBITDA van een beleggingsmaatschappij weergeven voor niet-terugkerende, ongebruikelijke of niet-frequente onderdelen of andere pro-forma onderdelen of evenementen zodat huidige winsten genormaliseerd worden die een koper zou kunnen overwegen wanneer een verandering in transactiebeheer optreedt. Deze aanpassingen kunnen wezenlijk en zeer subjectief zijn. De gerapporteerde EBITDA voor de beleggingsmaatschappij is de EBITDA voor de twaalf meest recentelijk beschikbare maanden, of indien van toepassing, voor de twaalf toekomstige maanden of huidige rendement op jaarbasis.
(7) Voor beleggingsmaatschappijen met een nominaal Aangepast EBITDA bedrag, is de maximale schuldafbouw beperkt tot 15 keer de Aangepaste EBITDA.
(8) Beleggingen waar we enkel deelnemingen in bezitten, zijn buitengesloten.
(9) Voor de meest recentelijke twaalf maanden, of waar van toepassing, de toekomstige twaalf maanden.
(10) Als een percentage van onze totale schuldbeleggingen.
(11) Gewogen gemiddelde gebaseerd op reële waarde.
(12) Gewogen gemiddelde gebaseerd op reële waarde van deelnemingsbeleggingen.
(13) Bedragen niet in euro's zijn geconverteerd tegen de wisselkoers die geldt op de datum van de originele belegging.
(14) Balansen niet in euro's, ander dan in (14), worden geconverteerd tegen de wisselkoers die geldt op de datum van de balans.
(15) Balans waardevermeerdering (waardevermindering) van beleggingen behalve vreemde valuta opwaardering.
(16) Berekend als saldo van de geschatte ondernemingswaarde van de MOPC's en de kostbasis van alle uitstaande schuld van de MOPC's.

BELANGRIJKE TOELICHTINGEN

Netto Actief Waarde

Alle waarderingsinformatie in relatie tot de beleggingsmaatschappijen van European Capital die in dit rapport genoemd wordt of waarnaar verwezen wordt, is te goeder trouw bepaald door de Raad van Bestuur van European Capital en is gebaseerd op en consistent met eerdere rapporten en in overeenstemming met de rapporteringsverplichtingen volgens de toepasselijke wetten.

Vooruitblikkende verslagen

Dit document kan "vooruitblikkende verslagen" bevatten. Vooruitblikkende verslagen brengen risico en onzekerheid met zich mee aangezien ze gekoppeld zijn aan toekomstige evenementen en omstandigheden. Veel van deze risico's en onzekerheden zijn gekoppeld aan factoren die European Capital niet kan beheersen en die niet exact ingeschat kunnen worden. Deze factoren zijn onder andere, onzekerheden gekoppeld aan de timing van transactiesluitingen, veranderingen in rentevoeten, beschikbaarheid van transacties, veranderingen in regionale, nationale of internationale economische omstandigheden, en veranderingen in de industrieën waarin European Capital belegd heeft. Werkelijke resultaten kunnen dus wezenlijk verschillen van de resultaten die uitgedrukt zijn in zulke vooruitblikkende verslagen.

De prestatiegegevens die hierboven aangegeven worden, vertegenwoordigen prestaties van European Capital in het verleden. Prestaties in het verleden garanderen geen toekomstige resultaten en het beleggingsrendement en hoofdwaarde van een belegging in European Capital zullen hoogstwaarschijnlijk variëren. Bovendien kunnen de huidige prestaties van European Capital lager of hoger uitvallen dan de prestatiegegevens hierboven aangegeven.

Voorbereidingsbasis

Deze tussentijdse bestuursverklaring is opgesteld om verdere doorzichtige informatie over European Capital te kunnen geven en geen enkele persoon mag zich beroepen op dit rapport of dit rapport voor welk doeleinde dan ook gebruiken.  Bepaalde financiële informatie in deze tussentijdse bestuursverklaring is gebaseerd op niet-gecontroleerde rekeningen. Dit document is niet bedoeld en kan niet uitgelegd worden als een winstraming.

OVER EUROPEAN CAPITAL

European Capital is een beleggingsmaatschappij voor paneuropese deelnemingen, mezzanine en senior vreemd vermogen beleggingen met 1,2 miljard euro in activa. European Capital is een filiaal van en compleet beheerd door American Capital, Ltd ("American Capital"). Het wordt beheerd door European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" of de "Beleggingsmanager"), een filiaal van en compleet beheerd door American Capital. De Beleggingsmanager heeft kantoren in Londen en Parijs. Per 30 juni 2012 heeft de Beleggingsmanager 5 beleggingsteams met 21 professionele beleggers en 26 ondersteunende personeelsleden. European Capital en haar filiaal American Capital, overwegen senior en mezzanine vreemd vermogen beleggingsmogelijkheden van 10 tot 40 miljoen in euro's of Britse ponden en tot 400 miljoen voor One Stop Buyouts®. Voor meer informatie, bezoek www.EuropeanCapital.com.

OVER AMERICAN CAPITAL

American Capital is een openbaar verhandelde privé deelnemingsmaatschappij en wereldwijd vermogensbeheerder. American Capital staat in voor het genereren, de overname en het beheer, direct en via het vermogensbeheer, van beleggingen in middelgrote privé deelnemingen, geleende financiën, onroerend goed en gestructureerde producten. American Capital beheert 17 miljard dollar in activa, inclusief activa op haar balans en activa, beheerd door filiaalmanagers, die een vergoeding opbrengen, met 100 miljard dollar in totale beheerde activa (inclusief geleende activa). Vanuit haar zeven kantoren in de VS en Europa, overweegt American Capital en haar filiaal, European Capital, beleggingsmogelijkheden van 10 miljoen tot 500 miljoen dollar. Voor meer informatie, bezoek www.AmericanCapital.com.

Contact: European Capital Financial Services Limited +44-207-539-7000

Ira Wagner, President
Juan Carlos Morales Cortes, Directeur
Richard Smith, Financieel Directeur

BRON European Capital LimitedGerelateerde links

http://www.EuropeanCapital.com