Tussentijdse bestuursverklaring: European Capital Limited meldt in eerste halfjaar 2013 netto-bedrijfsinkomsten van 23 miljoen euro en nettowinst van 81 miljoen euro

07 Sep, 2013, 00:57 BST Van European Capital Limited

ST. PETER PORT, Guernsey, 7 september 2013 /PRNewswire/ -- European Capital Limited (hierna genoemd "European Capital" of de "onderneming") heeft vandaag in een tussentijdse bestuursverklaring aangekondigd dat voor het half jaar afgesloten op 30 juni 2013 bedrijfsinkomsten van 23 miljoen euro en een nettowinst van 81 miljoen euro is behaald. Op datum van 30 juni 2013 was de nettovermogenswaarde 786 miljoen euro, een stijging van 11% of 81 miljoen euro in vergelijking met de nettovermogenswaarde van 705 miljoen euro op 31 december 2012, en een stijging van 21% of 136 miljoen euro in vergelijking met de nettovermogenswaarde van 650 miljoen euro op 30 juni 2012.

FINANCIEEL OVERZICHT EERSTE HALFJAAR 2013

 • Netto-bedrijfsinkomsten € 23 miljoen
 • € 139 miljoen netto niet-gerealiseerde waardestijging van beleggingen, uitgezonderd buitenlandse valuta
  • € 122 miljoen hoger dan eerste halfjaar 2012
 • € 81 miljoen nettowinst
  • € 58 miljoen hoger dan eerste halfjaar 2012
 • € 201 miljoen van contante inkomsten uit verkooptransacties
 • € 179 miljoen aan schuldbewijzen terugbetaald
 • € 12 miljoen geplaatste beleggingen
 • Nettovermogenswaarde € 786 miljoen
  • € 81 miljoen, stijging van 11% in vergelijking met 31december 2012

"De nettovermogenswaarde steeg met 81 miljoen euro of 11% in het eerste halfjaar, en 21% in het laatste jaar, want de beleggingen deden het beter, ondanks de zwakke maar langzaamaan herstellende economie in Europa," aldus Malon Wilkus, voorzitter en CEO. "Naast onze uitstekende inkomsten hebben we in het eerste halfjaar 201 miljoen euro aan verkooptransacties in contant gerealiseerd, waarmee we een aanzienlijk deel van onze schulden hebben kunnen afbetalen."

WAARDESCHATTING VAN PORTEFEUILLE

Voor het halfjaar afgesloten op 30 juni 2013 bedroeg de netto niet-gerealiseerde waardestijging van de beleggingen 139 miljoen euro, waarvan 45 miljoen euro waardestijging in het jaar te danken aan de verbeterde prestaties van de door ons beheerde exploitatiebedrijven en 94 miljoen euro waardestijging te danken aan de gesponsorde financiënportefeuille.

LIQUIDITEIT VAN PORTEFEUILLE, NIEUW GEPLAATSTE BELEGGINGEN EN RESULTATEN VAN LENINGEN

In het halfjaar afgesloten op 30 juni 2013 werd 201 miljoen euro in contante inkomsten ontvangen uit de verkoop van beleggingen in de portefeuille. Het bedrijf heeft ook nieuwe beleggingen ter waarde van 12 miljoen euro geplaatst. Daarvan was 4 miljoen euro geplaatst bij nieuwe bedrijven in de portefeuille en 8 miljoen euro aan bestaande bedrijven voor groei, overnames en herfinancieringen.

"Tijdens de eerste helft van het jaar hebben we een goede liquiditeit in de portefeuille gezien, maar we blijven voorzichtig bij het inzetten van kapitaal.", aldus Ira Wagner, president. "We blijven ons engageren om onze bestaande bedrijven in de portefeuille te ondersteunen en tegelijkertijd nieuwe beleggingen te plaatsen in zowel schuldopportuniteit als in One Stop Buyouts®-beleggingen die waarde voor de aandeelhouder scheppen. Vanwege de wijzigingen in de economische en juridische situatie is het moeilijk voor banken om zoals in het verleden aan middelgrote bedrijven te lenen. We zien meer opportuniteiten in Europees krediet, met betere prijzen en voorwaarden. We blijven selectief ondanks de steeds aantrekkelijkere opportuniteiten voor het verstrekken van leningen."

Sinds zijn oprichting heeft European Capital 3,5 miljard euro geïnvesteerd in 105 bedrijven in zijn portefeuille en heeft het bedrijf 2,1 miljard euro gerealiseerd uit afstoting van portefeuillebedrijven. Van deze 2,1 miljard euro hebben we 55 portefeuillebedrijven volledig afgestoten, waarbij we in totaal 1,4 miljard euro hebben gerealiseerd, bestaande uit:

 • € 946 miljoen in terugbetaling van de hoofdsom
 • € 194 miljoen uit leningssyndicaten en verkoop
 • € 160 miljoen uit inning van effecten met betaling in natura en dividenden
 • € 145 miljoen uit verkoop van aandelen. 

Deze afstotingen hebben in totaal een intern rendement van 8,6% opgebracht. De beleggingen in deze afgestoten portefeuillebedrijven hebben een intern rendement van 20,2% opgebracht.

De marktwaarde van de portefeuille van European Capital bedroeg op datum van 30 juni 2013 in totaal 1,0 miljard euro, met een gemiddelde beleggingswaarde van 20 miljoen euro per portefeuillebedrijf. Op datum van 30 juni 2013 vertegenwoordigt de grootste belegging van European Capital 18,0% van de marktwaarde van de totale beleggingsactiva en vertegenwoordigen de tien grootste beleggingen 66,4% van de marktwaarde van de totale beleggingsactiva.

Op datum van 30 juni 2013 waren leningen met een kostprijs van 205 miljoen euro en een marktwaarde van 38 miljoen euro niet-presterend, wat 5,7% van de totale leningen tegen marktwaarde vertegenwoordigt, in vergelijking met de leningen op datum van 31 december 2012 met een kostprijs van 307 miljoen euro en een marktwaarde van 60 miljoen euro, wat 7,5% van de totale leningen tegen marktwaarde vertegenwoordigde. De marktwaarde van niet-presterende leningen daalde tijdens het eerste halfjaar consistent met de kosten van de leningen, dankzij verkooptransacties of conversies in de portefeuille van leningen die voordien niet-presterend waren.


EUROPEAN CAPITAL LIMITED


GECONSOLIDEERDE BALANS


Per 30 juni 2013, 31 december 2012 en 30 juni 2012


(in duizenden)30 juni


31 december


30 juni 2013 versus 31 december 2012


30 juni


30 juni 2013 versus 30 juni 20122013


2012
2012
%
%(niet geaudit)


(geaudit)


(niet geaudit)


ActivaBeleggingen tegen marktwaarde (kostenbasis van respectievelijk € 1.417.111, € 1.650.113 en €1.568.941. )

1.024.693


1.126.862


(102.169)


-9%


1.027.230


(2.537)


0%


Contant en equivalente middelen

5.035


2.573


2.462


96%


4.371


664


15%


Beperkt beschikbaar contant en equivalente middelen

57.347


87.569


(30.222)


-35%


114.374


(57.027)


-50%


Rentebaten

5.244


3.603


1.641


46%


5.322


(78)


-1%


Derivatenovereenkomsten tegen marktwaarde

18


9


9


100%


305


(287)


-94%


Andere

4.531


5.191


(660)


-13%


4.453


78


2%


Totale activa

1.096.868


1.225.807


(128.939)


-11%


1.156.055


(59.187)


-5%


Passiva en kapitaal van aandeelhoudersSchuld (die vervalt binnen één jaar respectievelijk €782, €1.074 en  €1.965)

253.314


441.846


(188.532)


-43%


434.579


(181.265)


-42%


Verschuldigd aan European Capital Financial Services (Guernsey) Limited

1.932


2.123


(191)


-9%


1.116


816


73%


Derivatenovereenkomsten tegen marktwaarde

16.528


26.571


(10.043)


-38%


33.683


(17.155)


-51%


Andere

39.355


50.467


(11.112)


-22%


36.999


2.356


6%


Totale passiva

311.129


521.007


(209.878)


-40%


506.377


(195.248)


-39%


Kapitaal van aandeelhouders:Aandelenkapitaal

224.475


224.475


-


0%


224.475


-


0%


Onverdeelde gerealiseerde netto-inkomsten

1.043.248


1.098.368


(55.120)


-5%


1.076.067


(32.819)


-3%


Niet-gerealiseerde netto-waardevermindering van buitenlandse valuta

(108.529)


(101.090)


(7.439)


-7%


(98.419)


(10.110)


-10%


Niet-gerealiseerde netto-waardevermindering van beleggingen

(373.455)


(516.953)


143.498


28%


(552.445)


178.990


32%


  Totaal kapitaal van aandeelhouders

785.739


704.800


80.939


11%


649.678


136.061


21%


  Totale passiva en kapitaal van aandeelhouders

1.096.868


1.225.807


(128.939)


-11%


1.156.055


(59.187)


-5%EUROPEAN CAPITAL LIMITED

GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING

Zes maanden afgesloten op 30 juni 2013 en 2012

(in duizenden)

(niet geaudit)


Zes maanden afgesloten op

Zes maanden afgesloten op


30 juni

30 juni


2013


2012

2013 versus 2012
%
BEDRIJFSINKOMSTEN:Rente en dividendinkomsten

44.739


24.258

20.481


84%

Honoraria en andere inkomsten

257


600

(343)


-57%

Totale bedrijfsinkomsten

44.996


24.858

20.138


81%

BEDRIJFSKOSTEN:Rente

9.147


13.297

(4.150)


-31%

Beheersvergoeding

11.627


11.244

383


3%

Algemene en administratieve

1.298


949

349


37%

          totale bedrijfskosten

22.072


25.490

(3.418)


-13%

BEDRIJFSINKOMSTEN VOOR INKOMSTENBELASTING

22.924


(632)

23.556


NS

Provisie voor inkomstenbelasting

(32)


(18)

(14)


-78%

NETTO BEDRIJFSINKOMSTEN

22.892


(650)

23.542


NS
Gerealiseerde nettowinst op beleggingenBeleggingen in portefeuillebedrijven

(64.850)


(3.277)

(61.573)


NS

Omzetting buitenlandse valuta

(9.213)


1.812

(11.025)


NS

Derivatenovereenkomsten

(3.949)


(536)

(3.413)


NS

  Totale gerealiseerde nettowinst op beleggingen

(78.012)


(2.001)

(76.011)


NS
GEREALISEERDE NETTOWINST/ (VERLIES) 

(55.120)


(2.651)

(52.469)


NS
Niet-gerealiseerde netto-waardestijging / (waardevermindering) van beleggingenBeleggingen in portefeuillebedrijven

139.254


17.542

121.712


NS

Omzetting buitenlandse valuta

(7.439)


11.660

(19.099)


-164%

Derivatenovereenkomsten

4.244


(3.609)

7.853


218%

  Totale niet-gerealiseerde netto-waardestijging / (waardevermindering) van beleggingen

136.059


25.593

110.466


432%
NETTO-STIJGING / (DALING) IN NETTO-ACTIVA GEREALISEERD UIT DE BEDRIJFSACTIVITEITEN ("NETTOWINST")

€80.939


22.942

€57.997


NSNS = niet-significant

EUROPEAN CAPITAL LIMITED


OVERIGE FINANCIËLE INFORMATIE


Zes maanden afgesloten op 30 juni 2013, 31 december 2012 en 30 juni 2012


(in duizenden)


(niet geaudit)
Zes maanden afgesloten op


Zes maanden afgesloten op
30 juni 2013 versus


Zes maanden afgesloten op


Zes maanden afgesloten op
30 juni 2013 versus
 30 juni 2013 


 31 december 2012 


 31 december 2012 


 30 juni 2012 


 30 juni 2012 %
% Nieuwe beleggingen: 
 Bevoorrechte schuld 

8.458


33.345


(24.887)


-75%


89.269


-


0% Achtergestelde schuld 

4.000


23.720


(19.720)


-83%


2.713


1.287


47% Converteerbare obligatie 

-


-


-


100%


-


-


100% Prioriteitskapitaal 

-


-


-


100%


5


(5)


-100% Basiskapitaal 

-


-


-


100%


3.001


(3.001)


-100%   Totaal 

12.458


57.065


(44.607)


-78%


94.988


(1.719)


-2% Aanvullende financiering voor acquisities 

4.000


57.065


(53.065)


-93%


83.725


(79.725)


-95% Aanvullende financiering voor herkapitaliseringen 

8.458


-


8.458


100%


11.263


(2.805)


-25%   Totaal 

12.458


57.065


(44.607)


-78%


94.988


(82.530)


-87% Gerealiseerde winsten: 
 Vooruitbetalingen hoofdsom 

94.801


21.120


73.681


349%


47.751


47.050


99% Betaling van totale rente en dividenden in natura en korting op oorspronkelijke uitgifte 

29.757


3.179


26.578


NS


6.261


23.496


375% Verkoop van participaties 

30.093


2.050


28.043


NS


-


30.093


100% Verkoop van leningen 

46.598


316


46.282


NS


1.494


45.104


NS   Totaal 

201.249


26.665


174.584


NS


55.506


145.743


263% Waardestijging, waardevermindering, winst en verlies: 
 Gerealiseerde brutowinst 

13.723


6.802


6.921


102%


-


13.723


100% Gerealiseerd bruto-verlies 

(78.585)


(5.877)


(72.708)


NS


(276)


(78.309)


NS   Netto-(verlies) winst op portefeuille 

(64.862)


925


(65.787)


NS


(276)


(64.586)


NS Buitenlandse valuta 

(9.213)


3.004


(12.217)


-407%


1.812


(11.025)


NS Derivatenovereenkomsten 

(3.937)


(3.212)


(725)


-23%


(3.385)


(552)


-16% Aflossing van schuld 

-


-


-


100%


(152)


152


100%   Gerealiseerd nettoverlies 

(78.012)


717


(78.729)


NS


(2.001)


(76.011)


-3799% Niet-gerealiseerde bruto-waardestijging van portefeuillebeleggingen 

104.308


44.107


60.201


136%


72.856


31.452


43% Niet-gerealiseerde bruto-waardevermindering van portefeuillebeleggingen 

(21.818)


(82.028)


60.210


73%


(56.779)


34.961


62%   Terugdraaiing van niet-gerealiseerde (waardevermindering) waardestijging van vorige periode na verkoop 

56.764


(847)


57.611


NS


1.465


55.299


NS   Niet-gerealiseerde netto-waardevermindering van portefeuillebeleggingen 

139.254


(38.768)


178.022


459%


17.542


121.712


NS Buitenlandse valuta 

(7.439)


(2.694)


(4.745)


-176%


11.660


(19.099)


-164% Derivatenovereenkomsten 

4.244


(3.470)


7.714


222%


(3.609)


7.853


218%   Niet-gerealiseerde netto-waardevermindering van beleggingen 

136.059


(44.932)


180.991


403%


25.593


110.466


432%


-

   Nettowinst, -verlies, -waardestijging en -waardevermindering 

58.047


(44.215)


102.262


231%


23.592


34.455


146% Overige financiële gegevens: 
 Nettowaarde van activa 

785.739


704.800


80.939


11%


649.678


136.061


21% Financiële passiva 

253.314


441.846


(188.532)


-43%


434.579


(181.265)


-42% Dekkingsverhouding van activa 

410%


260%


249% Verhouding schulden/eigen vermogen 

0,3 x


0,6 x


0,7 x Kredietkwaliteit: 
 Gewogen gemiddelde effectieve rentevoet op schuldbeleggingen 

6,6%


5,8%


0,8%


14%


2,1%


4,5%


214,3% Niet-presterende leningen tegen kostprijs 

204.840


307.172


(102.332)


-33%


263.429


(58.589)


-22% Niet-presterende leningen tegen marktwaarde 

38.045


59.975


(21.930)


-37%


60.483


(22.438)


-37% Niet-presterende leningen tegen kostprijs in percentage van totale leningen tegen kostprijs 

23,4%


26,5%


24,9% Niet-presterende leningen tegen kostprijs in percentage van totale leningen tegen marktwaarde 

5,7%


7,5%


8,2% Niet-presterende leningen tegen marktwaarde in percentage van totale leningen tegen kostprijs 

18,6%


19,5%


23,0% Rendement op eigen vermogen: 
 Rendement op bedrijfsinkomsten in laatste 12 maanden uit gemiddeld eigen vermogen tegen kostprijs 

3,7%


1,8%


1,1% Rendement op gerealiseerde winst in laatste 12 maanden uit gemiddeld eigen vermogen tegen kostprijs 

-2,7%


1,6%


-1,0% Rendement op winst in laatste 12 maanden uit gemiddeld eigen vermogen 

19,2%


11,8%


-9,8% Rendement op bedrijfsinkomsten in huidige halfjaar uit gemiddeld eigen vermogen tegen kostprijs 

3,8%


3,6%


-0,1% Rendement op bedrijfsinkomsten in huidige halfjaar uit gemiddeld eigen vermogen tegen kostprijs op jaarbasis 

-9,1%


3,7%


-0,4% Rendement op bedrijfsinkomsten in huidige halfjaar uit gemiddeld eigen vermogen op jaarbasis 

21,9%


16,3%


7,1% NS = niet-significant EUROPEAN CAPITAL LIMITED


GEGEVENS STATISCHE GROEP


Zes maanden afgesloten op 30 juni 2013 en 2012


(in duizenden)


(niet geaudit)
Statische informatie over portefeuille (1) (14)


2005


2006


2007


2008


2012


Totaal
Intern rendement van alle beleggingen tegen marktwaarde (1) (13)11,6%


8,1%


0,5%


2,1%


9,3%


4,0%


Intern rendement van afgestoten beleggingen (2) (13)13,5%


9,2%


1,2%


2,0%


8,7%


5,6%


Intern rendement van afgestoten bedrijven in portefeuille (13)14,4%


9,2%


7,9%


2,0%


0,0%


8,6%


Intern rendement uitsluitend van de kapitaalbeleggingen tegen marktwaarde (1) (3) (13) 4,8%


13,3%


(9,1)%


(9,4)%


0,0%


4,6%


Intern rendement uitsluitend van de afgestoten kapitaalbeleggingen (2) (3) (4) (13)11,3%


19,9%


(100,0)%


409,6%


0,0%


(8,1)%


Intern rendement uitsluitend van kapitaal van afgestoten bedrijven in portefeuille (3) (4) (13)21,1%


19,9%


18,7%


409,6%


0,0%


20,2%


Intern rendement van alle One Stop Buyout®-beleggingen tegen marktwaarde (1) (13) (26,4)%


13,3%


(13,4)%


0,0%


0,0%


4,1%


Intern rendement van huidige One Stop Buyout®-beleggingen tegen marktwaarde (1) (13)(24,9)%


20,2%


2,6%


0,0%


0,0%


12,7%


Intern rendement van afgestoten One Stop Buyout®-beleggingen (2) (3) (13)(33,7)%


15,4%


(62,2)%


0,0%


0,0%


(8,0)%


Geplaatste beleggingen (13)


240.673

1.242.200

1.543.694

333.927

125.570

3.486.064


Totale afstotingen en vooruitbetalingen van geplaatste beleggingen (13)


262.607

892.424

784.138

157.319

31.665

2.128.153


Totale geïnde rente, dividenden en honoraria (13)


81.216

197.038

355.078

98.151

5.198

736.681


Totale gerealiseerde nettowinst (verlies) op beleggingen


3.954

(43.118)

(103.973)

(49.340)

263

(192.214)


Huidige kosten van beleggingen


9.212

378.122

772.129

174.534

83.114

1.417.111


Huidige marktwaarde van beleggingen


0

344.808

460.944

135.042

83.899

1.024.693


Huidige marktwaarde van beleggingen als een percentage van totale beleggingen tegen marktwaarde0,0%


33,6%


45,0%


13,2%


8,2%


100,0%


Niet-gerealiseerde netto-waardevermindering (15)


(9.212)

(33.314)

(311.185)

(39.492)

785

(392.418)


Niet-presterende leningen tegen kostprijs


9.212

28.470

112.158

55.000

-

204.840


Niet-presterende leningen tegen marktwaarde


-

12.655

17.990

7.400

-

38.045


Kapitaalrente tegen marktwaarde (3)


0

240.151

113.148

0

861

354.160


Schuld tegenover aangepaste EBITDA (3) (6) (7) (8) (11)0,0


3,1


5,5


5,7


3,5


4,5


Renteaflossing (3) (8) (11)0,0


13,5


4,7


4,1


4,3


7,5


Schuldaflossing (3) (8) (11)0,0


2,3


2,1


2,6


3,5


2,3


Gemiddelde leeftijd van bedrijven (3) (11)-


71


53


49


37


57


Verwaterd eigendomspercentage (3) (12)0,0%


64,6%


14,2%


0,3%


0,7%


28,2%


Gemiddelde inkomsten (3) (9) (11)


0

31.755

25.700

94.691

189.156

43.170


Gemiddeld aangepast EBITDA (3) (6) (11)


0

253.050

172.689

436.067

1.597.125

318.624


Totale inkomsten (3) (9)


29.780

4.865.492

8.066.588

736.007

25.788.806

39.486.673


Totaal aangepast EBITDA (3) (6)


1.725

467.845

1.021.577

128.353

3.189.400

4.808.900


Percentage bevoorrechte leningen (3) (8) (10)0,0%


24,6%


48,4%


0,0%


90,2%


38,0%


Percentage leningen met pandrecht (3) (8) (10)100,0%


100,0%


100,0%


100,0%


100,0%


100,0%
Portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang2005-2012
Statische groepen
TotaalAantal portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang7Totale inkomsten (9)


575.026Totale brutowinst (9)


271.256Totaal aangepast EBITDA (6)


73.762Totale kapitaalonkosten (9)


12.303Totale huidige European Capital-belegging in portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang tegen marktwaarde


313.912Totale huidige European Capital-belegging in portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang tegen kostprijs


346.669Totale huidige European Capital-schuldbelegging in portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang tegen marktwaarde


76.315Totale huidige European Capital-schuldbelegging in portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang tegen kostprijs


95.207Verwaterd eigendomspercentage van European Capital in portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang (12)72,2%Totaal contant


68.216Totale activa


612.423Totale passiva


434.863Totale schuld bij derde partijen tegen kostprijs


292.961Totaal kapitaal van aandeelhouders (16)


362.926De classificatie van de statische groep is gebaseerd op het jaar dat de oorspronkelijke belegging is geplaatst. Aanvullende beleggingen nadien zijn inbegrepen in het jaar van de oorspronkelijke belegging. Er zijn geen nieuwe beleggingen geplaatst tussen 2009 en 2011.(1) In de veronderstelling dat de beleggingen worden afgestoten tegen huidige Amerikaanse GAAP-markwaarde.(2) Omvat volledig afgestoten beleggingen in bestaande portefeuillebedrijven.(3) Beleggingen in gestructureerde producten niet inbegrepen.(4) Kapitaalbeleggingen die het resultaat zijn van conversies van schuld en warrants ontvangen bij de uitgifte van schuld, zijn niet inbegrepen.(5) Beleggingen in portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang zijn beleggingen waarin European Capital of zijn dochterondernemingen een volledig verwaterd eigendomspercentage van 50% of meer heeft of een vertegenwoordiging van meer dan 50% heeft in de raad van bestuur van het portefeuillebedrijf.(6) Het aangepaste EBITDA weerspiegelt mogelijk aanpassingen aan het gemelde EBITDA van een portefeuillebedrijf op het vlak van niet-terugkerende, uitzonderlijke of niet-frequente posten of andere proforma-posten of gebeurtenissen ter normalisatie van de huidige inkomsten die een koper mogelijk in overweging neemt bij een wijziging in controletransacties. Deze aanpassingen kunnen significant zijn en zijn uiterst subjectief van aard. Het door het portefeuillebedrijf gemelde EBITDA is voor de meest recente beschikbare twaalf maanden of, wanneer van toepassing, de voorspelde twaalf maanden of huidige geëxtrapoleerde resultaten op jaarbasis(7) Voor portefeuillebedrijven met een nominaal aangepast EBITDA is de maximale schuldfinanciering beperkt tot 15 keer het aangepaste EBITDA.(8) Beleggingen waarin we alleen kapitaal hebben, zijn niet inbegrepen.(9) Voor de meest recente twaalf maanden, of waar van toepassing, de voorspelde twaalf maanden.(10) Als een percentage van onze totale obligatiebeleggingen.(11) Gewogen gemiddelde gebaseerd op marktwaarde.(12) Gewogen gemiddelde gebaseerd op marktwaarde van kapitaalbeleggingen.(13) Bedragen die niet in euro zijn, zijn omgezet tegen de wisselkoers die geldig was op de datum van de oorspronkelijke belegging.(14) Balansen die niet in euro zijn, uitgezonderd diegene waarvan melding is gemaakt in punt (13)  zijn omgezet tegen de wisselkoers die geldig was op de datum van de balans.(15) Waardestijging (-vermindering) van beleggingen uitgezonderd herwaarderingen als gevolg van wisselkoers.(16) Berekend als de geschatte ondernemingswaarde van de portefeuillebedrijven met meerderheidsbelang minus de kostprijs van alle openstaande schulden van deze portefeuillebedrijven.
BELANGRIJKE KENNISGEVINGEN

NVW

Informatie over waardering van de portefeuillebedrijven van European Capital die in deze verklaring wordt vermeld of waarnaar in deze verklaring wordt verwezen, is te goeder trouw bepaald door de raad van bestuur van European Capital op een basis die strookt met de handelswijzen in het verleden, en met het doel om de verplichtingen voor rapportering krachtens het toepasselijk recht na te leven.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit document bevat mogelijk 'toekomstgerichte verklaringen'. Toekomstgerichte verklaringen gaan inherent samen met risico en onzekerheid, omdat ze te maken hebben met toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden. Talrijke van dergelijke risico's en onzekerheden zijn gerelateerd aan factoren buiten de controle van European Capital of kunnen niet precies worden geschat. Deze factoren zijn onder andere, maar niet beperkt tot, onzekerheden geassocieerd met het tijdstip voor het sluiten van transacties, rentewijzigingen, beschikbaarheid van transacties, veranderingen in regionale, nationale of internationale economische omstandigheden en veranderingen in de omstandigheden in de bedrijfstakken waarin European Capital heeft belegd. De werkelijke afloop en resultaten kunnen daarom aanzienlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte verklaringen.

De bovenstaande resultaten zijn een weergave van de vroegere resultaten van European Capital. Vroegere resultaten vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Het beleggingsrendement en de inleg van een belegging in European Capital zullen wellicht schommelen. De huidige resultaten van European Capital kunnen bovendien lager of hoger zijn dan de bovenstaande resultaten.

Basis van opstelling

Deze tussentijdse bestuursverklaring is opgesteld om aanvullende transparante informatie te verstrekken over European Capital en mag niet worden gebruikt voor enig ander doel. Bepaalde financiële informatie in deze tussentijdse bestuursverklaring is gebaseerd op niet-geaudite rekeningen. Niets in dit document is bedoeld of mag worden opgevat als een winstprognose.

OVER EUROPEAN CAPITAL

European Capital is een beleggingsbedrijf voor pan-Europese aandelen, mezzanine-instrumenten en bevoorrechte schuldbeleggingen met 1,1 miljard euro vermogen in beheer. European Capital is een volle dochteronderneming van American Capital, Ltd (hierna genoemd "American Capital"). De onderneming wordt beheerd door European Capital Financial Services (Guernsey) Limited (hierna genoemd "ECFSG" of de "beleggingsbeheerder"), een volle dochteronderneming van American Capital. De beleggingsbeheerder heeft kantoren in Londen en Parijs. Op datum van 30 juni 2013 had de beleggingsbeheerder 5 beleggingsteams met 24 beleggingsadviseurs en 31 werknemers als ondersteunend personeel. European Capital en zijn verwante onderneming American Capital nemen bevoorrechte en mezzanine-schuldeffecten van 10 miljoen tot 40 miljoen in euro of Britse pond en One Stop Buyouts®-beleggingen tot 400 miljoen in aanmerking. Meer informatie vindt u op www.EuropeanCapital.com.

OVER AMERICAN CAPITAL

American Capital, Ltd. (Nasdaq: ACAS) is een beursgenoteerde besloten vennootschap en een internationale vermogensbeheerder. American Capital koopt en verzekert en beheert - direct en via haar beleggingsagentschappen - beleggingen in middelgrote besloten vennootschappen, schuldfinanciering, vastgoed en gestructureerde producten. American Capital beheert 21 miljard dollar aan activa, inclusief de activa op haar balans en activa waarop een vergoeding wordt verdiend en die in beheer zijn bij gelieerde beheerders, met totale activa van 119 miljard dollar in beheer (inclusief gefinancierde activa). American Capital beheert via een verwante onderneming het beursgenoteerde American Capital Agency Corp.  (Nasdaq: AGNC) met een beurskapitalisatie van ongeveer 10 miljard dollar en American Capital Mortgage Investment Corp. (Nasdaq: MTGE) met een beurskapitalisatie van ongeveer 1 miljard dollar. Vanuit de acht kantoren in de VS en Europa nemen American Capital en European Capital, een verwante onderneming, beleggingsmogelijkheden van 10 miljoen tot 750 miljoen dollar in overweging. Meer informatie vindt u op www.AmericanCapital.com.

Londen
25 Bedford Street
London WC2E 9ES
Verenigd Koninkrijk
+44 (0)207 539 7000
+44 (0)207 539 7001 Fax

Parijs
37 Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 Paris
Frankrijk
+33 (0)1 40 68 06 66
+33 (0)1 40 68 06 88 Fax

Contact: European Capital Financial Services Limited + 44 207 539 7000

Ira Wagner, President
Juan Carlos Morales Cortes, Directeur
Richard Smith, Financieel directeur

BRON European Capital LimitedGerelateerde links

http://www.EuropeanCapital.com