Tweede negatieve kwartaal in 2008 voor gemengde gemeenschappelijke fondsen

25 Jul, 2008, 02:49 BST Van BNY Mellon Asset Servicing

LONDEN, July 25 /PRNewswire/ --

- Winsten op middellange termijn

Resultaten van het CAPS-onderzoek, dat ieder kwartaal door de vermogensdiensten van BNY Mellon worden uitgevoerd, laten zien dat de gemeenschappelijke fondsen er voor het tweede kwartaal op een rij niet in zijn geslaagd een positief gemiddeld rendement te behalen. Gedurende deze periode lieten de gemeenschappelijke fondsen een rendement van -1,6% zien, wat samen met de slechte prestaties in het voorgaande kwartaal een gemiddeld rendement van -8,2% over een periode van een jaar betekent.

De gemeenschappelijke fondsen zorgden echter op de middellange termijn wel voor positieve resultaten; Over een periode van drie en vijf jaar hadden de gemeenschappelijke fondsen een rendement van respectievelijk 7,2% per jaar en 10,0% per jaar. Over deze periodes hadden gemeenschappelijke fondsen een op de Retail Prices Index aangepast rendement van 3,1% per jaar en 5,9% per jaar.

Resultaten voor gemeenschappelijke aandelenfondsen waren gedurende het tweede kwartaal van 2008 voornamelijk negatief. De enige uitzonderingen hierop waren gemeenschappelijke aandelenfondsen in Japan en de opkomende markten die voor rendementen van respectievelijk 2,1% en 0,2% zorgden. Minder succesvol waren de gemeenschappelijke aandelenfondsen in Europa die rendementen lieten zien van -4,2% (voor Europa exclusief het Verenigd Koninkrijk) en -4,4% (voor geheel Europa.)

Gemiddelde resultaten van managers van gemeenschappelijke aandelenfondsen in het Verenigd Koninkrijk varieerden van -1,1% standaard aandelenfondsen in het Verenigd Koninkrijk tot -2,4% voor het 'Smaller Companies'-fonds in het Verenigd Koninkrijk. In beide gevallen presteerden deze fondsen echter beter dan verwacht zou mogen worden aan de hand van de vergelijkende marktindexen. Over het algemeen lieten de wereldwijde gemeenschappelijke aandelenfondsen een rendement van -0,7% zien, wat 1,1% hoger lag dan het rendement vermeld op de FTSE All World Index.

Zowel in het Verenigd Koninkrijk als overzeese gebieden hadden managers van gemeenschappelijke obligatiefondsen het tijdens het tweede kwartaal niet makkelijk, met rendementen van respectievelijk -2,7% en -4,2%. De sterkste rendementen in dit kwartaal van niet-aandelenfondsen waren afkomstig van gemeenschappelijke fondsen voor geïndexeerde staatsobligaties (0,9%) en contanten (1,3%), terwijl managers van gemeenschappelijke vastgoedfondsen een moeilijk kwartaal hadden met een rendement van -1,7%. Dit betekent dat de vastgoedsector een volledig jaar van negatieve kwartaalrendementen heeft gezien.

Aandeel van waardepapieren in het Verenigd Koninkrijk blijft dalen

De weging van de gemengde gemeenschappelijke aandelenfondsen in het Verenigd Koninkrijk bleef gedurende de afgelopen drie maanden dalen, met een daling van 0,5 procent en aan het einde van het tweede kwartaal bereikte het aandeel hiervan met 41,0% het laagste niveau ooit. In slechts één jaar heeft BNY Mellon wegingen in deze sector vanaf 47,0% eind juni 2007 met 6,0% zien dalen. Over het algemeen waren wegingen van aandelen in overzeese gebieden gedurende het kwartaal redelijk stabiel met een lichte stijging van 37,7% naar 37,8%.

Binnen de overzeese aandelen stegen wegingen van Noord-Amerikaanse aandelen sterk met 0,6% tot 9,9% doordat managers geld in deze sector binnenbrachten. Het tegenovergestelde werd waargenomen voor aandelen op het Europese vasteland waar een daling van 0,8% plaatsvond als gevolg van relatief slechte prestaties en managers die geld uit deze sector weghaalden. Voor aandelen in opkomende markten en het Pacifische gebied met uitzondering van Japan bleven wegingen redelijk stabiel, maar in Japanse aandelen werd een sterke stijging van 0,4% waargenomen. Dit was het gevolg van een combinatie van positieve relatieve prestaties en managers die geld naar deze sector brachten.

Ondanks enkele slechte relatieve prestaties in deze sectoren was er gedurende het tweede kwartaal van 2008 toch een sterke stijging te zien in obligaties in zowel het Verenigd Koninkrijk als overzeese gebieden, met respectievelijk 0,5% en 0,2%. Dit kwam doordat managers geld in deze sectoren binnenbrachten. Gedurende het kwartaal gold hetzelfde voor contanten waarbij stijgingen tussen 7,9% en 8,5% voorkwamen. Dit was niet het geval voor geïndexeerde staatsobligaties en vastgoed: voor beide gevallen werden dalingen waargenomen die het resultaat waren van geld dat uit deze sectoren werd weggehaald.

Alan Wilcock, manager van prestaties- en risicoanalyse voor de vermogensdiensten van BNY Mellon, gaf als commentaar op deze resultaten: "De zich doorzettende achteruitgang in de waarden voor vastgoed betekent dat vastgoed over periodes van drie en vijf jaar achterblijft bij de aandelenklasse, maar dat het voor periodes van tien jaar de beste vermogensklasse blijft. De zich doorzettende veranderlijkheid van de markt heeft er tevens voor gezorgd dat de contantenklasse terrein wint en binnen de gemengde fondsen stijgt tot 8,5%, waarmee het het hoogste niveau bereikt dat we de laatste 15 jaar gezien hebben."

De databank voor publieke pensioenfondsen van de vermogensdiensten van BNY Mellon dekt de grootste en meest representatieve gegevensverzameling die beschikbaar is voor vermogensbeheerders van pensioenfondsen in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf dekt op dit moment 86 afzonderlijke vermogensbeheerders die ruim 413 miljard Britse ponden in publieke fondsen beheren, zowel gemengd als gespecialiseerd.

Opmerkingen aan redacteuren

The Bank of New York Mellon Corporation is een wereldwijd financieel dienstverleningsbedrijf dat zich richt op het assisteren van hun klanten bij het beheren en plaatsen van hun financiële activa. Het is actief in 34 landen en bedient ruim 100 markten. Het bedrijf is een toonaangevende leverancier van financiële diensten aan instellingen, bedrijven en vermogende particulieren. Het biedt superieur vermogens- en rijkdombeheer, vermogensplaatsing, emittentendiensten, clearingsdiensten en schatkistdiensten door middel van een wereldwijd klantgericht team. Het heeft ruim US$ 23 triljoen aan activa onder toezicht, ruim US$ 1,1 triljoen aan activa in beheer en bedient US$ 11 triljoen aan uitstaande schulden. Meer informatie vindt u op bnymellon.com.

Website: http://www.bnymellon.com

BRON BNY Mellon Asset Servicing