Uit nieuw onderzoek blijkt dat de symptomen van allergie bij Europeanen het ergst zijn 's morgens

15 Feb, 2006, 05:00 GMT Van Schering-Plough Corporation

KENILWORTH, New Jersey, February 15 /PRNewswire/ --

- Onderzoek toont aan dat AERIUS(TM) [NEOCLARITYN] (desloratadine) een belangrijke, niet-verdovende verlichting brengt van de ochtendlijke symptomen

Uit onderzoek bij meer dan 3.000 allergielijders afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje is gebleken dat de symptomen 's morgens het ergst zijn. Hoewel allergie vaak door zelfdiagnose wordt vastgesteld, beroepen de deelnemende allergielijders uit deze vijf landen zich het vaakst op de raad van een dokter voor de keuze van de behandeling van de symptomen.

De respondenten uit Italië en Spanje vonden het vaakst dat allergiesymptomen 's morgens het ergste waren (bij het ontwaken of op een ander moment in de ochtend), dit was zo voor 58 procent van de respondenten met allergieën uit elk land Eenenvijftig procent van de respondenten in Frankrijk vond dat de ergste symptomen 's morgens optreden, naast 48 procent in Duitsland en 46 procent in het Verenigd Koninkrijk. Bovendien gaf 39 procent van de respondenten in Spanje aan dat erge symptomen vooral bij het ontwaken optreden. In Italië en Frankrijk werd eveneens vastgesteld dat ongeveer een derde van de respondenten de ergste symptomen ervaren bij het ontwaken.

De symptomen van allergische rhinitis, die variëren naargelang het tijdstip van de dag, kunnen worden beïnvloed door circadiaanse variatie van metabolische en immunologische factoren.(1) Bovendien is de pollenconcentratie meestal het hoogst tussen 5 en 10 uur 's morgens, (2) wat de hoge prevalentie en ernst van de ochtendlijke allergiesymptomen kan verklaren. "Buitenallergieën", of seizoensgebonden allergische rhinitis, vormen in de vijf landen de belangrijkste oorzaak van de symptomen, gevolgd door "binnenallergieën", of permanente allergische rhinitis. Niezen, jeukende/waterige ogen, verstopte neus en een lopende neus waren de meest voorkomende symptomen die de patiënten bij het ontwaken gewaar werden.

"Dit onderzoek heeft aangetoond dat patiënten een niet-verdovende allergiebehandeling verkiezen waarmee de symptomen bij het ontwaken onder controle zijn," aldus David Forbes, Ph.D., voorzitter van Forbes Consulting Group. "Het is ook belangrijk dat de dokters intens samenwerken met de patiënten, omdat deze het vaakste vertrouwen op wat de dokter aanraadt als behandeling."

Bijkomende resultaten van het onderzoek

De meerderheid van de respondenten stelde dat het optreden van de symptomen 's morgens een "behoorlijke" of "grote" invloed heeft op de rest van de dag (Duitsland, 70 procent; Frankrijk, 66 procent; Italië, 64 procent; Spanje, 64 procent en V.K., 62 procent). Respondenten in het Verenigd Koninkrijk en in Italië gaven aan dat ze het vaakst sneller geïrriteerd raken ten gevolge van de ochtendlijke allergiesymptomen (respectievelijk 53 procent en 58 procent). Allergielijders in Frankrijk, Duitsland en Spanje gaven "vermoeidheid" op als belangrijkste gevolg van de symptomen bij het ontwaken (respectievelijk 59 procent, 42 procent en 44 procent).

Wanneer werd gevraagd waarom ze de vaakst gebruikte behandeling de eerste keer hebben gebruikt, waren de meest frequente antwoorden een dokteradvies of -voorschrift (Spanje, 76 procent; Frankrijk, 69 procent; Italië, 60 procent; V.K., 42 procent en Duitsland, 42 procent). De resultaten tonen aan dat, hoewel allergieën vaak door zelfdiagnose worden vastgesteld, patiënten vertrouwen op medische experts om te helpen hun symptomen onder controle te krijgen.

"Schering-Plough wil tendensen bij patiënten onderzoeken om de impact van allergieën in de E.U. beter te kunnen beoordelen," aldus Hans M. Vemer, arts en dr. in de geneeskunde, senior vice-president, Global Medical Affairs, Schering-Plough. "Naast dit patiëntenonderzoek, heeft Schering-Plough het Global Allergy and Asthma European Network of Excellence, of GA2LEN een onbeperkte subsidie verleend om de onderzoeksinitiatieven van deze organisatie te steunen."

GA2LEN bestaat uit 25 universitaire ziekenhuizen verspreid over Europa, evenals de Europese Academie voor Allergologie en Klinische Immunologie (EAACI) en de Europese Federatie voor Verenigingen van Patiënten met Allergieën en Aandoeningen van de Luchtwegen (EFA). De doelstelling van GA2LEN is de onderzoekskwaliteit en -integratie te verbeteren, alle aspecten van de ziekte te onderzoeken en eventueel om het aantal gevallen van allergie en astma over heel Europa te doen afnemen.

Over het onderzoek

Voor dit onderzoek hebben 3.036 allergielijders in het Verenigd Koninkrijk (n=615), Frankrijk (n=595), Duitsland (n=676), Italië (n=575) en Spanje (n=575) een korte vragenlijst beantwoord. Forbes Consulting Group heeft de respondenten gescreend, het onderzoek geleid en de gegevens verzameld. De respondenten werden gescreend als patiënten met "buitenallergieën", "binnenallergieën", urticaria (netelroos) en/of huisdierallergieën.

Over allergieën

In Europa lijden 80 miljoen mensen aan allergische aandoeningen, volgens gegevens van de Europese Federatie voor Verenigingen van Patiënten met Allergieën of Aandoeningen van de Luchtwegen.(3) De symptomen, waaronder niezen, een lopende neus, een verstopte neus, een geïrriteerde keel, of jeukende en waterige ogen, kunnen een belangrijke impact hebben op alledaagse activiteiten op het werk, op school en in de vrije tijd. Er zijn ook steeds meer bewijzen die een verband aantonen tussen allergieën en ernstiger aandoeningen, zoals astma.

Chronische idiopathische urticaria (CIU) heeft betrekking op langdurige aanvallen van netelroos die langer dan zes weken aanslepen, zonder dat de oorzaak bekend is. Ze kunnen overal op het lichaam ontstaan en gaan gewoonlijk gepaard met jeuk. De jeukende, rode plekken verschijnen snel, verdwijnen meestal binnen de 24 uur en kunnen elders op het lichaam opnieuw opduiken.

Over AERIUS [NEOCLARITYN]

AERIUS [NEOCLARITYN] (desloratadine) is een niet-verdovend op recept verkrijgbaar antihistamine voor de behandeling van symptomen die verband houden met allergische rhinitis en chronisch idiopathische urticaria (CIU), of netelroos met onbekende oorzaak. AERIUS is beschikbaar in twee handige vormen. In de Europese Unie, zijn AERIUS Tabletten beschikbaar voor volwassenen en adolescenten van 12 jaar of ouder en AERIUS Siroop is beschikbaar voor kinderen vanaf 1 jaar oud.(4)

Onderzoek toont aan dat AERIUS [NEOCLARITYN] een sterke verlichting brengt bij ochtendlijke symptomen. In een onderzoek van 346 personen met matig-tot-ernstige, seizoensgebonden allergische rhinitis, voelden de patiënten die AERIUS kregen toegediend een belangrijke verbetering van de scores voor ochtendlijke symptomen versus placebo voor zowel nasale als niet-nasale symptomen.(5) De scores voor ochtendlijke symptomen werden gemeten 24 uur na de laatste dosis van de behandeling, voor het toedienen van de volgende dosis. AERIUS, met een halfwaardetijd van 27 uur, geeft aangetoonde doeltreffendheid op het einde van het doseringsinterval.

AERIUS Tabletten behandelen de symptomen van seizoensgebonden en permanente allergieën en urticaria met onbekende oorzaak bij patiënten van 12 jaar of ouder. AERIUS Siroop werd goedgekeurd in de Europese Unie voor het verlichten van de symptomen van allergische rhinitis en CIU bij patiënten vanaf 1 jaar oud.(4)

De meest voorkomende bijwerkingen bij volwassenen en adolescenten met allergische rhinitis en CIU waren vermoeidheid, een droge mond en hoofdpijn. Bij zuigelingen en peuters van 6 tot 23 maanden die de AERIUS Siroop kregen toegediend, waren de meest voorkomende ongewenste voorvallen die vaker dan bij de placebo werden vermeld diarree, koorts en slapeloosheid.

AERIUS bouwt verder op de erfenis van Schering-Plough als leider in ontdekking en ontwikkeling. Enkele producten die het resultaat zijn van het onderzoek van het bedrijf zijn CLARITIN(R) (loratadine), een familie van niet-verdovende antihistaminen, NASONEX(R) (mometasonfuroaat monohydraat) Neusspray, 50 mcg(i) en CLARINEX(R) (desloratadine).

Over Schering-Plough Corporation

Schering-Plough is een globaal, op wetenschap gebaseerd bedrijf uit de gezondheidszorg met marktleidende op recept verkrijgbare, consumptie- en diergeneeskundige producten. Via intern onderzoek en samenwerking met partners ontdekt, ontwikkelt, vervaardigt en promoot Schering-Plough geavanceerde geneesmiddelen als antwoord op belangrijke medische behoeften. De visie van Schering-Plough is het vertrouwen te winnen van de artsen, patiënten en klanten die door meer dan 30.000 mensen over de hele wereld worden bediend. Het bedrijf is gebaseerd in Kenilworth, N.J., en de website is terug te vinden op http://www.schering-plough.com.

(i) Berekend op de watervrije basis

  
  Referenties:
  1. Reinberg A, et al. Circadian and circannual rhythms of allergic
    rhinitis: an epidemiologic study involving chronobiologic methods. J
    Allergy Clin Immunol. 1988 Jan 81(1):51-62.
  2. American Academy of Allergy Asthma & Immunology
    http://www.epa.gov/iaq/pubs/moldresources.html.
  3. European Federation of Allergy and Airway Diseases Patients
    Association. http://www.efanet.org/allergy/index.html.
  4. CLARINEX(R) Summary of Product Characteristics (SPC). Schering
    Corporation.
  5. Meltzer EO, Prenner MB, Nayak A, and the Desloratadine Study Group.
    Efficacy and tolerability of once-daily 5mg desloratadine, and H1-
    receptor antagonist, in patients with seasonal allergic rhinitis:
    assessment during the spring and fall allergy seasons. Clin Drug
    Invest. 2001; 21:25-32.

Website: http://www.schering-plough.com

BRON Schering-Plough Corporation