Uitbreiding Aardgas Mobiel

28 Okt, 2008, 13:12 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, October 28 /PRNewswire/ --

- Raad van Advies ingesteld - nieuwe leden toegetreden

Het samenwerkingsverband Aardgas Mobiel stelt per begin november een Raad van Advies in, bestaande uit Catrinus Jepma en Hans Pluckel. Beide heren zijn bereid gevonden hun expertise in te zetten voor het adviseren van dit onafhankelijke platform. De Raad heeft vooral tot taak de nieuwste inzichten op het gebied van rijden op aardgas en groen/biogas in te brengen. De instelling van de Raad hangt samen met de toenemende belangstelling voor rijden op aardgas en groen/biogas en het groeiende ledental van Aardgas Mobiel.

Expertise

De heer prof.dr.mr. C.(Catrinus) J. Jepma is hoogleraar Energie en Duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast was en is hij lid van een aantal nationale en internationale adviesorganen op energie- en milieugebied, waaronder het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Ook is hij voorzitter van de werkgroep Rijden op Aardgas/biogas, onderdeel van het Platform Duurzame Mobiliteit van de nationale Energietransitie.

In de loopbaan van de heer ir. Hans Pluckel staan de gebieden Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Milieu centraal. Tot medio 2008 was hij hoofd van de vertegenwoordiging van de vier Randstadprovincies in Brussel. In die functie was hij nauw betrokken bij de Europese richtlijnen op het gebied van lucht- en waterkwaliteit. In zijn eerdere werk voor de VNG nam hij initiatieven ter stimulering van duurzame ontwikkeling door gemeenten.

Groei

In het laatste kwartaal hebben vier nieuwe bedrijven zich aangesloten bij Aardgas Mobiel.

Fuwell Energy Group B.V. exploiteert CNG stations, Geveke levert en installeert aardgas- en biogasvulstations en biogas compressor- en boosterinstallaties, afvalbedrijf De Meerlanden gaat biogas produceren en TSE Fueling Supplies levert en installeert aardgascompressorstations. Daarmee heeft Aardgas Mobiel op dit moment 20 leden. Bij de oprichting in september 2007 waren dat er 12.

In de afgelopen twee jaar is het aantal aardgasvoertuigen wereldwijd meer dan verdubbeld tot ruim 9 miljoen. In Europa groeide het aantal aardgasvoertuigen de afgelopen maand met ruim 4% tot bijna een miljoen (bron: Gas Vehicles Report, september 2008). Die groei wordt vooral gestimuleerd door het toenemende aanbod aan aardgasauto's op de Europese markt.

Over Aardgas Mobiel

Aardgas Mobiel is een onafhankelijk samenwerkingsverband dat het rijden op aardgas en groen/biogas in Nederland wil bevorderen. In Aardgas Mobiel zijn partijen vanuit verschillende branches en sectoren vertegenwoordigd.

http://www.aardgasmobiel.nl

BRON Ballast Nedam NV