Uitnodiging bijeenkomst Meer rendement uit R&D

23 Sep, 2008, 14:44 BST Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM, September 23 /PRNewswire/ -- Naar aanleiding van het rapport Meer rendement uit R&D, Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie, gepubliceerd in juni 2008, wordt op vrijdag 26 september as (14-17 uur, Ministerie van VWS) een bijeenkomst georganiseerd met alle betrokken partijen. Het is de bedoeling om die middag gezamenlijk te komen tot de aanpak ter verhoging van het rendement van R&D. De media zijn hierbij uitgenodigd.

Het onderzoek Meer rendement uit R&D, een onderzoek naar (Sociale) Innovatie binnen de Nederlandse Life Sciences en Medische Technologie, is door de Rotterdam School of Management, Erasmus University op initiatief van het ministerie van VWS uitgevoerd. Het ministerie wil met de resultaten de innovatie van medische producten bevorderen. Meer rendement uit R&D is in ons aller belang. Het rapport geeft aan dat dit mogelijk is. Het is dus een reële uitdaging om de innovatie van medische producten te bevorderen. En een ieder kan zijn aandeel leveren.

Het rapport beschrijft na een uitgebreide analyse van de verkregen informatie het belang van R&D en van sociale innovatie voor vernieuwingen. De succes- en faalfactoren van innovatie zijn per deelsector (biotechnologie, farmaceutische industrie en medische technologie) uitgesplitst en nader toegelicht. Gerichte aandacht aan de belangrijkste indicatoren voor de organisatie en het management vergroot het rendement uit R&D. Bovendien blijkt de samenwerking met externe partijen de innovatiekracht van bedrijven te vergroten.

Naast de onderzoeker van het rapport, de heer Dr. Justin Jansen, verbonden aan de Rotterdam School of Management, Erasmus University doet een aantal prominenten uit de sector deze middag actief mee, te weten:

  
  - de directeur-generaal Curatieve Zorg, mevrouw Diana Monissen;
  - de directeur van BioFarmind, de heer Johan Hanstede;
  - de directeur van Nefarma, de heer Michel Dutrée; en
  - de zakelijk directeur van het Top Instituut Farma, de heer Willem
   de Laat.

Rotterdam School of Management, Erasmus University is een internationaal zeer hoog aangeschreven business school die bekend staat om zijn baanbrekend onderzoek naar duurzaam ondernemen en de ontwikkeling van internationale zakelijk leiders. Het biedt een brede waaier aan Bachelor-Master, doctoraal, MBA en Executive Education programma's. RSM staat in de top 10 van Europese business schools. http://www.rsm.nl

BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University