Uitspraak Hoge Raad bevestigt vonnis Gerechtshof van februari 2004

10 Apr, 2006, 16:00 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Niederlande, April 10 /PRNewswire/ -- Op 7 april 2006 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de zaak van United Fabrics tegen Koninklijke Ten Cate.

Het arrest bevestigt de uitspraak van het Hof, wat inhoudt dat een substantieel deel van de vordering van United Fabrics ten aanzien van de zogenaamde commerciële alliantie met TenCate definitief is afgewezen.

Tevens houdt het arrest in dat de toenmalige raad van bestuur van TenCate te kort is geschoten in de uitvoering van de zogenaamde management alliantie. Zowel door de Rechtbank te Almelo als door het Gerechtshof te Arnhem is eerder geoordeeld dat United Fabrics er tot dusverre niet in is geslaagd te bewijzen of er schade en welke schade er is geleden. United Fabrics wordt alsnog in de gelegenheid gesteld de beweerdelijk geleden schade met betrekking tot de nog resterende vermeende claim aan te tonen in een schadestaatprocedure.

TenCate ziet deze procedure met vertrouwen tegemoet en verwijst tevens naar wat hierover in het jaarverslag over 2005 is opgenomen. In deze verklaring komt, met de aantekening dat een aanmerkelijk deel van de vermeende claim inmiddels definitief is afgewezen, geen verandering.

Koninklijke Ten Cate

Euronext: KTC

www.tencate.com

BRON Koninklijke Ten Cate