Uitstekende prestaties Interpay in 2005

20 Jan, 2006, 10:33 GMT Van Interpay

UTRECHT, Nederland, January 20 /PRNewswire/ --

- Nieuwe records girale verwerking en toonbankbetalingen

In 2005 heeft Interpay Nederland B.V., die zich al ruim 35 jaar richt op de betrouwbare en efficiënte verwerking van betaaltransacties, wederom een recordaantal betalingen afgehandeld. Interpay verwerkte in 2005 bijna 3,3 miljard girale transacties, een stijging van 4,8 procent ten opzichte van 2004. In totaal werden bijna 1,75 miljard geldopnames en toonbankbetalingen via Interpay gerouteerd voor autorisatie, ruim 8 procent méér dan in 2004.

Girale aantallen hoger dan ooit

Het exacte aantal giraal verwerkte transacties in 2005 bedroeg 3.272.060.921, ten opzichte van 3.123.489.621 transacties in 2004. Dit betekende dus een toename van maar liefst ruim 148,5 miljoen transacties.

Niet alleen op jaarbasis werden records gebroken, ook gedurende het jaar werden belangrijke mijlpalen gehaald. Zo werden op 29 maart 2005 (dinsdag na Pasen), door de combinatie van Pasen en een salaris- en incassopiek, maar liefst 42,3 miljoen girale transacties verwerkt. Een fenomenale prestatie, gezien het feit dat er gemiddeld iets minder dan 13 miljoen transacties per dag worden verwerkt. Het oude dagrecord werd hiermee met ruim 20 procent verbeterd.

Ook werd een nieuw maandrecord gevestigd. In december 2005 werden gemiddeld 14,2 miljoen girale transacties per dag verwerkt, wat resulteerde in een maandrecord van bijna 300 miljoen.

Toonbankbetalingen en geldopnames opnieuw toegenomen

Op het gebied van toonbankbetalingen en geldopnames werden eveneens grote aantallen transacties verwerkt. In 2005 werden maar liefst 1,75 miljard betaalautomaat-transacties en geldopnames via Interpay gerouteerd voor autorisatie. Hiervan werden 74 miljoen transacties verricht met internationale betaalproducten (Maestro en credit cards). In totaal betekende dit een toename van 130 miljoen ten opzichte van 2004; toen lag het totale aantal betaal- en geldautomaattransacties op 1,62 miljard.

Tijdens de dagen voor kerst sneuvelden twee oude records. Zo verwerkte Interpay op vrijdag 23 december bijna 8 miljoen betaaltransacties, bijna 1 miljoen méér transacties bovenop het oude record. Tijdens de piekmomenten werd zaterdag 24 december maar liefst 298 keer per seconde elektronisch betaald. Ook hiermee werd een nieuw record bereikt.

Toekomst gericht op verdere volumegroei

Interpay behoort tot de grootste payment processors in Europa en zal zich het komende jaar richten op verdere volumegroei. Door groei, nationale en internationale samenwerkingsverbanden en een scherp kostenbewustzijn kunnen aanzienlijke schaalvoordelen worden behaald. Dit zal zich ook in de toekomst blijven vertalen in hoogwaardige dienstverlening tegen scherpe tarieven.

Noot voor de redactie

Interpay draagt al jarenlang zorg voor de betrouwbare en efficiënte verwerking van het Nederlandse betalingsverkeer. Met een geavanceerde infrastructuur verwerkt Interpay jaarlijks zo'n 3,3 miljard girale transacties en worden elk jaar ruim 1,7 miljard toonbankbetalingen en geldopnames gerouteerd voor autorisatie. Interpay vervult een belangrijke rol in het betalingsverkeer, zowel binnen Nederland als daarbuiten. Als een van de grootste payment processors neemt Interpay binnen Europa een vooraanstaande positie in. Interpay wil deze sterke marktpositie behouden en verder uitbouwen via groei en internationale samenwerking. Interpay volgt de ontwikkelingen in de Europese markt nauwlettend en heeft haar organisatie zodanig ingericht dat zij haar klanten ook op het gebied van grensoverschrijdend betalingsverkeer optimaal van dienst kan zijn. In lijn met de wens van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank start Interpay in 2008 met de verwerking van pan-Europese betaalproducten.

www.interpay.nl

BRON Interpay