United Capital Markets, Inc. reageert op verhaal in New York Post

29 Okt, 2008, 22:10 GMT Van United Capital Markets, Inc.

KEY BISCAYNE, Florida, October 29 /PRNewswire/ --

In antwoord op een onjuist verhaal dat gepubliceerd werd in de New York Post van zondag 26 oktober wil United Capital Markets, Inc. de volgende verklaring afleggen:

Aan de New York Post, t.a.v. Teri Buhl en uw beleggingsbron:

Het grootste gedeelte van het artikel "Devaney van het podium gejouwd", dat verscheen in de New York Post van afgelopen zondag (26 oktober), is volledig onjuist. Er werd niet gejouwd en er is ook niemand van het podium gelopen. Dit is compleet verzonnen. Dit soort valse verslaggeving draagt er toe bij dat de problemen die de financiële markt heeft met het herstellen van het vertrouwen, zich opstapelen. Artikelen van dergelijke aard brengen het financiële systeem in nog groter gevaar door de spelers op die markt onterecht aan te vallen. Wij zijn één van de weinige handelaren in de ABS/MBS-wereld die voor liquiditeit zorgen en moeite doen om de markten te helpen. De stukken die over de problemen van mijn makelaarshuis en mijn firma voor vermogensbeheer over 2007 en dit jaar gaan, zijn waar. De rest van uw verhaal is onjuist.

U belde me op en vertelde mij dat een investeerder in hedgefondsen van United Capital Asset Management ("UCAM") erg kwaad is over zijn verliezen en mij niets goeds toewenst. Mevrouw Buhl, u was niet aanwezig bij het congres. U heeft gesproken met een persoon die u opbelde met enkel en alleen de intentie om mij en mijn bedrijf zwart proberen te maken door u een negatief verhaal te laten schrijven. Bovendien is het belachelijk dat u iemand geloofwaardig acht die u vertelt van plan te zijn kunstwerken uit mijn jacht te stelen en die ook nog eens dronken was.

Normaal gesproken negeer ik dit soort media-aandacht, maar omdat ik al bijna negen jaar de ABS/MBS-congresmarkt steun, voel ik de behoefte me te verdedigen tegen deze aanval op mijzelf en, niet te vergeten, de aanval op de financiële congressen die zo essentieel zijn voor de overdracht van informatie en uiteindelijk voor de genezing van onze markten.

Ik wil graag opmerken dat ik begin 1999 financiële congressen ben gaan steunen, waaronder het American Securitization Forum ("ASF") alsmede het Information Management Network ("IMN"), met betalingen die nu in totaal bijna 3 miljoen Amerikaanse dollar bedragen. We hebben een deel van onze inkomsten teruggegeven door te betalen voor sponsoring, entertainment en diners, in een poging de deelname te vergroten. Terwijl de ABS-markt zich uitbreidde, groeiden de congressen in bezoekersaantallen van ongeveer 300 mensen in 1999 tot een hoogtepunt van 6000 in de laatste jaren. Ik heb er eigen tijd en moeite in gestoken door bij bijna elk congres aanwezig te zijn, 2 keer per jaar, 9 jaar lang en in raden en besturen te hebben gezeten en lid te zijn geweest van 40 panels. U zou dit kunnen zien als toewijding aan mijn bedrijfstak.

Het spijt mij voor iedere investeerder die in de laatste 18 maanden geld verloren heeft met welke investering dan ook. Het is een heel hard klimaat geweest voor iedere investeerder die zich lange tijd op de obligatiemarkt in de gestructureerde effectenkredietinstellingen RMBS, ABS, CMBS, en CDO's heeft begeven. Deze markten zijn ingestort en de beste "AAA"-obligaties worden verhandeld op 50 cent op de dollar en bijna al het andere op 10 cent of minder. Deze marktcrash heeft een breed scala aan instellingen en individuen helaas grote verliezen gebracht.

Alle investeerders zijn verantwoordelijk voor hun eigen beleggingsbeslissingen. Ook al zit je bij een beleggingsbank, een regionale bank, een prop desk, dakfonds, verzekeringsmaatschappij, hedgefonds, of bij een CDO-manager, dan blijft dit gelden. Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt; het is belangrijk dat je beseft dat wanneer jij of je beleggingscomité "de stekker trekt" uit investeringen of strategieën, je altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de resultaten.

Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn verantwoordelijkheid voor deze markt en deze bedrijfstak heb genomen en getoond. Ik heb meer dan 100 miljoen Amerikaanse dollar van mijn persoonlijke vermogen geïnvesteerd en verloren met alle anderen. Ik was de op één na grootste investeerder in mijn hedgefonds, onder de auspiciën van UCAM, waarvan ik voor ongeveer 15% eigenaar was. Bovendien heeft UCM, mijn makelaar-handelaar, het enorm moeilijk gehad. Aan het eind van 2007 leed UCM grote verliezen die het vermogen van de firma bijna geheel deden verdwijnen.

Naast het feit dat ik natuurlijk verantwoordelijk ben voor mijn persoonlijke investeringen, blijf ik de congressen bijwonen en daar ook aan deelnemen om deel uit te maken van de oplossing voor de grote problemen van de markt. Gelukkig had ik gediversifieerd en zat niet al mijn kapitaal in obligaties met hoog risico. Ik heb een groot aantal persoonlijke activa verkocht ter herkapitalisatie en voor voortdurende betrokkenheid op deze markt. Zoals andere financiële bedrijven blijft UCM zich houden aan deze uitzonderlijke voorwaarden en wil het bedrijf graag een strategie inzetten waarmee onze klanten gediend zijn en die tegelijkertijd onze winstgevendheid teruggeeft

Wij hebben bijna 100 obligaties in UCM en verwante accounts uit bijna alle sectoren van gestructureerde financiering en hiervan het meeste gekocht in het laatste kwartaal. Ik ben niet onder mijn bureau gekropen om me voor de mensen te verstoppen en ik heb ook geen medelijden met mezelf; in plaats daarvan heb ik de markt en deze uitdagingen omarmt door mijn hoofd recht te houden en proactief te zoeken naar oplossingen voor de markt. Wij leveren waarde.

Deze sterke betrokkenheid is precies de manier hoe UCM in negen jaar tijd ruim 50 miljard Amerikaanse dollar heeft verhandeld aan fictieve non-liquide OTC-producten. Wij zijn uit de bus gekomen als de leider in deze periode, met name op de secundaire markt voor alle sectoren in de activadekking die nu onder druk staan, inclusief lucht-ABS, CDO's, franchiseleningen, prefabhuizen, subprime, leeggetrokken creditcards, tweede pandrechten en natuurlijk RMBS. Onze firma heeft talloze institutionele accounts liquiditeit geboden, door te kopen waar anderen dat niet wilden doen.

Dezelfde betrokkenheid betrof onze activabeheerder. Onze belangrijkste hedgefondsstrategie bracht respectievelijk 49% en 42% op in 2005 en 2006. In 2007 ging het fonds bijna over de kop toen het bezweek door onverwachte krachten waaronder, achteraf beschouwd: verkeerde investeringen, verslechterende bases, onderpandnemers die onederpanden in beslag namen, en een lawine aan prijs- en liquiditeitsdrukkingen. In 2008, werd het fonds door geldschieters overgenomen en werd alle kapitaal weggenomen.

Alleen een eerlijk mens geeft toe dat hij er naast zit. UCM en UCAM zaten fout in 2007. Behalve investeringen in contanten of kortdurende investeringen in vast inkomen, waren alle investeringen fout. Door deze onjuiste verhalen te drukken zorgt de New York Post voor nog meer problemen met het vertrouwen in de markt en in deze belangrijke congressen. Dezelfde soort roekeloze verslaggeving heeft tot op zekere hoogte ook tot de val van andere financiële firma's zoals Lehman Brothers geleid en heeft voor nog meer druk op de wereldwijde financiële markt gezorgd.

UCM bestaat in februari 2009 10 jaar. Voor die gelegenheid vertellen wij onze klanten en bevriende handelaars wellicht: "Wees zelf toerekenbaar voor je investeringen en houd je hoofd rechtop en blijf betrokken bij je baan en je markt. Geef niet op."

John Devaney

Algemeen directeur, United Capital Markets, Inc., United Capital Asset Management LLC

Website: http://www.unitedcapital.com

BRON United Capital Markets, Inc.