United Steelworkers dient klacht in bij U.S. State Department over overtreding van OESO-Richtlijnen door het Nederlandse bedrijf Gamma Holding

07 Feb, 2006, 14:20 GMT Van USW

PITTSBURGH, February 7 /PRNewswire/ -- De vakbond United Steelworkers (USW) heeft bij de U.S. State Department een klacht ingediend over de overtredingen van de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) door het Nederlandse bedrijf Gamma Holding.

De USW vindt dat Gamma Holding de Richtlijnen heeft overtreden omdat het geprobeerd heeft de plaatselijke vakbond te vernietigen en omdat het geweigerd heeft de werknemers die lid zijn van de vakbond onmiddellijk opnieuw tewerk te stellen na een wettige staking in juli 2005 in Star City, Arkansas, tegen National Wire Fabric (NWF), een volledige dochteronderneming van Gamma Holding.

Volgens de klacht betekenen de acties van Gamma "een doodsvonnis voor de loopbaan van deze werknemers, voor de economie van de gemeente waar ze wonen, en voor de vrije en onbeperkte uitoefening van hun rechten om bij een vakbond aan te sluiten, om mee te doen aan collectieve onderhandelingen, en indien nodig, om mee te doen aan wettige vakbondsacties om het standpunt van hun vakbond in collectieve onderhandelingen te steunen."

De Richtlijnen zijn niet-bindende beginselen en normen voor verantwoord ondernemen, waaronder industriële relaties, door multinationale ondernemingen die overeengekomen zijn door 30 OESO-lidstaten en negen niet-lidstaten.

De U.S. State Department treedt op als het "nationale contactpunt" om te helpen bemiddelen bij geschillen in de VS die ontstaan wanneer bedrijven met een hoofdkantoor in een ander land de Richtlijnen overtreden.

Gamma houdt de definitieve schikking van het arbeidsgeschil tegen door erop aan te dringen dat de vervangende werknemers in de fabriek blijven werken terwijl de vakbondsleden op een voorkeurslijst worden gezet en enkel zullen worden opgeroepen als er openstaande betrekkingen zijn. De USW denkt dat Gamma de meeste vakbondsleden niet opnieuw zal oproepen zodat de vakbond zijn meerderheidspositie en het wettelijke recht om arbeiders te vertegenwoordigen na één jaar zal verliezen. De USW is ook van mening dat de productkwaliteit hieronder geleden heeft en dat de productieniveaus drastisch verminderd zijn sinds het begin van de staking.

USW Local 1671 heeft op 23 juli 2005 gestaakt nadat het management van NWF tijdens contractonderhandelingen had voorgesteld om de jarenlang gevestigde rechten te schrappen en ze te vervangen door discriminerende arbeidsregels. Arbeiders zijn van mening dat als men werknemers op plaatsen zet waar ze geen ervaring hebben, dat kan leiden tot een onveilige werkomgeving.

Gamma Holding, met hoofdkantoor in Helmond, Nederland, produceert en verkoopt producten met textiel als basis in meer dan 36 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Helmond, Nederland. De Star City fabriek van het bedrijf in Arkansas produceert schermen die voornamelijk gebruikt worden in de papierindustrie en geproduceerd worden via een weefproces.

De USW, de grootste industriële vakbond in Noord-Amerika, werkt nauw samen met FNV Bondgenoten, de grootste industriële vakbond in Nederland; met de International Textile, Garment and Leather Workers' Federation, die 216 vakbonden in 106 landen telt met een gecombineerd lidmaatschap van meer dan 10 miljoen; en met de Trade Union Advisory Committee voor de OESO in een poging om het geschil op een snelle en eerlijke manier op te lossen.

BRON USW