Update Ballast Nedam

31 Dec, 2014, 06:30 GMT Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, December 31, 2014 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam heeft de verkoop van de activiteiten van Ballast Nedam Offshore aan Van Oord afgerond en meldt de volgende ontwikkeling.

Enkele binnenlandse en buitenlandse partijen hebben Ballast Nedam benaderd om de mogelijkheden van een fusie of overname te verkennen. Ballast Nedam neemt serieuze strategische opties altijd in overweging in het belang van zijn aandeelhouders en zijn andere stakeholders en zal hierover mededelingen doen als dat vereist of aangewezen is.

Verkoop activiteiten Ballast Nedam Offshore aan Van Oord afgerond 

De onlangs aangekondigde verkoop van de activiteiten van Ballast Nedam Offshore aan Van Oord is afgerond. Zoals overeengekomen bestaat de transactie uit de verkoop van activa van Ballast Nedam Offshore, de staf van de EPCI-diensten (EPCI: ontwerp, inkoop, bouw en installatie), het Heavy Lift Vessel Svanen en het in uitvoering zijnde project Westermeerwind. Deze transactie heeft geen gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen. De transactie betekent een significante boekwinst voor Ballast Nedam over 2014.

Zoals eerder aangegeven verwacht Ballast Nedam over geheel 2014 een negatief operationeel resultaat van € 35 miljoen tot € 45 miljoen en een sterk verbeterde solvabiliteit van circa 10 procent (halfjaar: 4%).

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam