Update Homburg Invest voor houders van corporate bonds en mortgage bonds

29 Sep, 2011, 18:55 BST Van Homburg Invest Inc.

MONTREAL, Quebec, September 29, 2011 /PRNewswire/ --

Homburg Invest Inc. (TSX: HII.A; HII.B; NYSE Euronext Amsterdam: HII) ("Homburg Invest" ofwel de "Onderneming") geeft vandaag aanvullende informatie en uitleg om houders van haar corporate bonds en mortgage bonds (samen de "Obligatiehouders") inzicht te geven in de procedure ingevolge de Canadese Companies Creditors Arrangements Act ("CCAA") die onder toezicht van de Canadese rechtbank gevoerd wordt en in hun rechten in deze procedure.

Jan Schöningh, Chief Executive Officer van Homburg Invest: "Wij begrijpen dat de procedure ingevolge de CCAA niet bij iedereen bekend is en willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle belanghebbenden toegang hebben tot alle relevante informatie en weten hoe zij aan antwoorden kunnen komen op de vragen die zij eventueel hebben. De inbreng en ondersteuning van de Obligatiehouders zal essentieel zijn voor het welslagen van de herstructurering van Homburg Invest."

In dit persbericht wordt informatie verstrekt over:

 • De mortgage bonds en corporate bonds series die worden beïnvloed door de CCAA procedure;
 • De CCAA procedure, waar aanvullende informatie over deze procedure verkregen kan worden, inclusief de contactgegevens van de Bewindvoerder;
 • Een online interactieve informatiesessie ('webcast') waarin Homburg Invest nadere gegevens zal verstrekken over de CCAA procedure en de gevolgen hiervan voor de houders van mortgage bonds en corporate bonds. Gegevens en data zullen binnenkort worden verstrekt;
 • Een update over de intrekking van de notering van de Onderneming aan de Toronto Stock Exchange (TSX), over de gesprekken met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de volgende stappen voor de Obligatiehouders.

Wie wordt er getroffen?

Deze informatie is in het bijzonder relevant voor de volgende Obligatiehouders:

 
  Mortgage Bonds
 
  Obligatieseries    Afloop     Rente
     HMB4    30 november 2011   7,50%
     HMB5    31 december 2011   7,50%
     HMB6    30 juni 2012     7,50%
     HMB7    30 juni 2012     7,25%
 
  Niet door activa gedekte Corporate Bonds
 
  Obligatieseries    Afloop     Rente
  HB8       31 mei 2013      7,00%
  HB9       31 oktober 2013    7,00%
  HB10      15 februari 2014   7,25%
  HB11      15 januari 2015    7,25%


Wat is de "CCAA"?

De Companies' Creditors Arrangement Act (CCAA) is een Canadese wet die bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren de mogelijkheid biedt hun zakelijke en financiële aangelegenheden te herstructureren terwijl zij hun activiteiten kunnen blijven voortzetten. Het belangrijkste doel van de CCAA procedure is te zorgen voor een succesvolle herstructurering die in het belang is van de crediteuren van Homburg Invest, inclusief de Obligatiehouders. Het is geen faillissementsprocedure.

De bescherming op last van de rechtbank binnen de CCAA procedure wordt vaak gebruikt door Canadese bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Het komt regelmatig voor dat ondernemingen die bescherming ingevolge de CCAA hebben aangevraagd uit deze procedure komen na een geslaagde herstructurering van hun activiteiten. De bescherming ingevolge de CCAA biedt Homburg Invest de tijd om een herstructureringsplan op te stellen met maximaal rendement voor de crediteuren, inclusief de grootste groep crediteuren: de Obligatiehouders.

De CCAA procedure wordt gevoerd onder toezicht van de Canadese Superior Court die een Bewindvoerder heeft aangesteld die toeziet op de procedure. Samson Bélair / Deloitte & Touche Inc. ("Deloitte & Touche") is de onafhankelijke, door de rechtbank aangestelde Bewindvoerder die toezicht houdt op de Homburg Invest procedure ingevolge de CCAA. De Bewindvoerder verstrekt een overzicht van de activiteiten van Homburg Invest en staat de Onderneming terzijde bij het opstellen van het herstructureringsplan. De Bewindvoerder brengt verslag uit over de voortgang van het herstructureringsplan van Homburg Invest aan de rechtbank en aan de credituren, waaronder de Obligatiehouders. Alle verzoeken aan en beschikkingen van de rechtbank, evenals een kopie van de verslagen aan de rechtbank en de contactgegevens van de Bewindvoerder worden door Deloitte & Touche op de volgende website geplaatst: http://www.deloitte.com/ca/homburg-invest.

Homburg Invest verwacht de CCAA procedure in de komende maanden af te ronden en kijkt uit naar het ontwikkelen van een herstructureringsplan met actieve steun van de Obligatiehouders of hun gekozen vertegenwoordigers.

Als er eenmaal een herstructureringsplan ligt, wordt dit ter goedkeuring aangeboden aan de Obligatiehouders. Krachtens de CCAA zijn de aandeelhouders niet gerechtigd om een stem uit te brengen m.b.t. het herstructureringsplan.

Op 12 september heeft Homburg Invest een website gelanceerd met aanvullende informatie over de CCAA procedure. Zoals al eerder aangekondigd is het adres van deze nieuwe website: http://www.homburginvestinformatie.nl (Nederlandstalig) of http://www.homburginvestinformation.ca (Engelstalig). Er is ook een gratis informatielijn opengesteld die ingezetenen in Nederland kunnen bellen voor aanvullende informatie over de CCAA procedure. Het nummer van deze gratis informatielijn is: 0800 023 0323.

Informatiesessie - WEBCAST

Homburg Invest zal een online informatiesessie organiseren om nadere gegevens te verstrekken over de CCAA procedure en de gevolgen hiervan voor de houders van mortgage bonds en corporate bonds. De deelnemers aan deze webcast zullen hun vragen schriftelijk kunnen voorleggen aan de leden van het panel, waaronder Jan Schöningh, Chief Executive Officer van Homburg Invest, de advocaat van de Onderneming en een vertegenwoordiger van Deloitte & Touche (de door de rechtbank aangestelde Bewindvoerder). Nadere gegevens over de informatiesessie zullen bekend worden gemaakt zodra de data hiervoor vaststaan.

In de tussentijd nodigt Homburg Invest geïnteresseerde deelnemers uit hun vragen in te dienen voorafgaand aan de webcast sessie. Dit kan op http://www.homburginvestinformatie.nl onder het tabblad 'Webcast'.

Vragen die niet online beantwoord worden zullen in de dagen na de webcast per e-mail beantwoord worden. De webcast zal worden opgenomen en na de live uitzending beschikbaar worden gesteld op de informatiewebsite.

Intrekking van de notering van de effecten van de Onderneming aan de TSX

Homburg Invest is ook op de hoogte gesteld dat het Continued Listings Committee van de Toronto Stock Exchange ("TSX") besloten heeft om de notering van de effecten van de Onderneming bij het sluiten van de markt op 20 oktober 2011 in te trekken. De intrekking van de notering is opgelegd omdat de Onderneming niet voldoet aan de voorwaarden voor een notering aan de TSX in verband met de insolventieprocedure en de financiële toestand van de Onderneming, zoals gebruikelijk is in de context van een CCAA aanvraag. De handel in de effecten van de Onderneming aan de TSX is momenteel opgeschort en zal opgeschort blijven totdat de notering ervan is ingetrokken. Na het intrekken van de notering blijft de Onderneming toch een 'reporting issuer' in Canada die zich zal moeten houden aan de doorlopende publicatieplicht van naamloze vennootschappen.

Besprekingen met de AFM

Zoals al eerder aangekondigd heeft Homburg Invest bezwaar aangetekend tegen het voornemen van de Autoriteit Financiële Markten om de vergunning van Homburg Invest als beleggingsmaatschappij in te trekken. Homburg Invest heeft nu het formele, schriftelijke verzoek ingediend bij de AFM om het voornemen tot intrekking van de vergunning van Homburg Invest te heroverwegen. Homburg Invest heeft benadrukt dat het behoud van de vergunning Homburg Invest in staat zal stellen om zoveel mogelijk alternatieven voor crediteuren, waaronder Obligatiehouders, in overweging te nemen als onderdeel van het herstructureringsproces. Het behoud van de vergunning is belangrijk omdat Homburg Invest hierdoor nieuwe aandelen in Nederland uit kan geven als onderdeel van het herstructureringsproces. De Bewindvoerder steunt de initiatieven van Homburg Invest in verband hiermee.

Volgende stappen voor Obligatiehouders

Gezien hun betekenis in het herstructureringsproces, moedigt Homburg Invest Obligatiehouders aan om deel te nemen aan de online informatiesessie, schriftelijke vragen in te dienen en de gerechtelijke stukken en andere relevante informatie op de website van de Bewindvoerder te raadplegen. Obligatiehouders die rechtstreeks informatie wensen te ontvangen over de online informatiesessie of anderszins een inbreng willen leveren aan het herstructureringsproceskunnen contact opnemen met de Onderneming door op de informatiewebsite van Homburg Invest http://www.homburginvestinformatie.nl op "Stel uw vraag" te klikken en het Contactformulier in te vullen.

Homburg Invest verheugt zich op de samenwerking met de Obligatiehouders om tot een herstructureringsplan te komen dat voor hen bevredigend is en waaraan zij hun steun kunnen geven.

Over Homburg Invest.

Homburg Invest Inc. bezit en ontwikkelt een gespreide portefeuille van hoogwaardig commercieel vastgoed, waaronder kantoren, winkels, industriële objecten en ontwikkelingsvastgoed in Europa en de Verenigde Staten, en heeft een belang in Canmarc Real Estate Investment Trust.

Pers:

 

Canada
Caroline Martel
NATIONAL Public Relations
+1(514)843-2313
cmartel@national.ca

Nederland
Heleen Jansen
Cohn & Wolfe
Tel +31(0)20-6768666
heleen.jansen@cohnwolfe.nl


BRON Homburg Invest Inc.