Update over Europese octrooien

23 Mei, 2014, 14:41 BST Van Benitec Biopharma Limited

-- Uitkomst van hoorzitting EOB

-- Benitec verkrijgt licentie van Galapagos NV voor RNAi in Europa

Den HAAG, Nederland, 23 mei 2014 /PRNewswire/ -- Benitec Biopharma Limited (ASX: BLT) maakt bekend dat, na een hoorzitting voor een panel van drie Onderzoekers, het Europees Octrooibureau (EOB) een bezwaar tegen een van de Europese 'Graham'-octrooien gericht op genetische constructen voor RNA-interferentie gegrond heeft verklaard. Deze beslissing heeft geen enkel gevolg voor andere Graham-octrooien in andere jurisdicties of de andere octrooifamilies die de eigendom zijn van Benitec of die Bentitec in licentie heeft.

Tegelijkertijd maakt Benitec bekend dat het bedrijf een licentieovereenkomst heeft afgesloten met het Belgische Galapagos NV voor het gebruik van het afgegeven Europese octrooi 1 444 346 voor menselijke therapeutische en diagnostische middelen van het bedrijf. De licentie geeft Benitec niet-exclusieve rechten op het gebruik van dat octrooi voor de verdere ontwikkeling van de op ddRNAi gebaseerde pijplijn van Benitec in Europa.

Het EP-octrooi 1555317 van CSIRO in de 'Graham'-familie, in exclusieve licentie gegeven aan Benitec voor menselijke therapeutische middelen en toegekend op 28 september 2011, zou in 2019 vervallen. In juni 2012 is bezwaar aangetekend tegen het octrooi door BASF en een partij die bekend stond als 'Strawman Limited' en die nu geïdentificeerd is als Galapagos NV. Deze beslissing kwam ondanks het oorspronkelijk positieve oordeel van het panel dat is afgegeven voorafgaand aan de hoorzitting en de conclusies die tijdens de hoorzitting zijn gepresenteerd door de juridische adviseurs van CSIRO. De beslissing werd genomen op basis van de voorlopige conclusie dat één kenmerk van de claim niet duidelijk en eenduidig was omschreven in deze specifieke octrooispecificatie. De nieuwheid en inventiviteit van de claims werden niet beoordeeld. Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend.

Dr. Peter French, CEO van Benitec, die samen met vertegenwoordigers van CSIRO (de eigenaren van de Graham-octrooifamilie) aanwezig was bij de hoorzitting van het Europese Octrooibureau, verklaarde: "We zijn natuurlijk teleurgesteld door deze beslissing, maar we blijven erop vertrouwen dat die minimale gevolgen zal hebben voor de commerciële activiteiten en R&D-programma's van Benitec. Een aantal van onze andere Europese aanvragen is in behandeling en hebben ook betrekking op het RNAi-octrooibezit dat we in licentie hebben van CSIRO en daar gaan we mee door. Bovendien hebben we verschillende andere toegekende octrooien en aanvragen van octrooien voor de specifieke therapeutische indicaties van Benitec en daar komt nu nog eens het Galapagos-octrooi voor RNAi in Europa bij."

De andere octrooien van Benitec hebben met succes voldaan aan alle vereisten qua octrooibaarheid in elk van de landen waar die nu zijn toegekend. Het Amerikaanse octrooi dat overeenkomt met het Europese octrooi dat het onderwerp was van de vandaag bekend gemaakte beslissing, onderging een uitermate rigoureuze heronderzoeksprocedure waarin alle bezwaren in beroep ongeldig werden verklaard en de claims in wezen alsnog werden erkend. Het Graham-octrooi in Groot-Brittannië is ook in stand gebleven tijdens een poging tot revocatie. De beslissing van het EOB over dit specifieke octrooi is dus niet consistent met het grootse deel van de rest van de wereld.

Benitec en CSIRO overwegen op dit moment op welke gronden beroep kan worden aangetekend tegen deze beslissing.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de onderstaande personen of de website van het bedrijf bezoeken op www.benitec.com.

Bedrijf

Investeerdersrelaties

Carl Stubbings
Chief Business Officer
Tel: +61 (2) 9555 6986
E-mail: cstubbings@benitec.com

Jane Lowe
Buchan Consulting
Tel: +61 (2) 9237 2807
E-mail: jlowe@buchanwe.com.au

Over Benitec Biopharma Limited:
Benitec Biopharma Limited is een op de ASX genoteerd biotechnologiebedrijf (ASX-code: BLT) gevestigd in Sydney, Australië. Het bedrijf heeft een pijplijn van eigen en in partnerschap ontwikkelde therapeutische programma's op basis van de gepatenteerde 'gene-silencing'-technologie, ddRNAi. Benitec werkt aan de ontwikkeling van behandelingen voor chronische en levensbedreigende menselijke aandoeningen, zoals Hepatitis C, Hepatitis B, natte leeftijdsgebonden maculaire degeneratie, kankergerelateerde pijn, medicijnresistente longkanker en oculofaryngeale musculaire dystrofie op basis van deze technologie. Daarnaast heeft Benitec ddRNAi-technologie in licentie gegeven aan andere biofarmaceutische bedrijven die voortgang boeken in hun programma's richting de kliniek voor toepassingen waaronder HIV/AIDS, retinitis pigmentosa en de ziekte van Huntington. Voor meer informatie over Benitec bezoekt u de website van het bedrijf op www.benitec.com.

BRON Benitec Biopharma LimitedGerelateerde links

http://www.benitec.com