Update ten aanzien van het voorgenomen bod door Renaissance Infrastructure B.V. op Ballast Nedam N.V.

19 Aug, 2015, 06:30 BST Van Ballast Nedam and RC RONESANS INSAAT TAAHHUT A.S. ("Renaissance Construction")

ANKARA, Turkije and NIEUWEGEIN, Nederland, August 19, 2015 /PRNewswire/ --


Dit is een gezamenlijk persbericht van Ballast Nedam N.V. ("Ballast Nedam") en Renaissance Infrastructure B.V. (de "Bieder"), een indirect gehouden dochtermaatschappij van RC RÖNESANS İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. ("Renaissance Construction"), ingevolge artikel 4 lid 1 en artikel 7 lid 1 sub a van het Besluit openbare biedingen Wft ("Bob") in verband met het voorgenomen openbaar bod door Renaissance Construction op alle uitgegeven en uitstaande certificaten in het kapitaal van Ballast Nedam (de "Certificaten"). Deze mededeling en de daaraan gerelateerde documentatie bevatten geen aanbod, of een uitnodiging voor een aanbod, om aandelen Ballast Nedam te kopen of hier op in te schrijven. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een biedingsbericht (het "Biedingsbericht"). Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd of gedistribueerd in of naar Canada en de Verenigde Staten van Amerika. 

Verwezen wordt naar het gezamenlijke persbericht van Renaissance Construction en Ballast Nedam van 22 juli 2015 in verband met het voorgenomen openbaar bod door Renaissance Construction op alle uitgegeven en uitstaande certificaten in het kapitaal van Ballast Nedam van EUR 1,55 (inclusief dividend) in contanten per geplaatst en uitstaand Certificaat, onderworpen aan gebruikelijke voorwaarden (het "Bod").

Status update ten aanzien van het voorgenomen Bod  

Artikel 7 lid 1 sub a Bob vereist een openbare mededeling binnen vier weken na de aankondiging van een voorgenomen openbaar bod om een status update te geven. De Bieder en Ballast Nedam bevestigen hierbij dat zij goede voortgang maken ten aanzien van de voorbereidingen van het Bod en dat de Bieder een verzoek tot beoordeling en goedkeuring van het Biedingsbericht bij de Autoriteit Financiële Markten heeft ingediend. De Bieder zal een openbare mededeling doen over de algemene verkrijgbaarstelling van het Biedingsbericht en de start van de aanbiedingstermijn. De publicatie van het Biedingsbericht zal naar verwachting uiterlijk op 1 oktober 2015 plaatsvinden.

*** 

Restricties 

Deze mededeling is uitsluitend voor informatieve doeleinden bedoeld en houdt geen aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten of beleggingsadvies in en kwalificeert niet als beleggingsadvies of een uitnodiging tot het aangaan van een beleggingsactiviteit. Deze mededeling houdt geen aanbod in tot verkoop of uitgifte of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop of verwerving van effecten van Ballast Nedam in enige jurisdictie.

Toekomstgerichte verklaringen 

Dit persbericht kan "toekomstgerichte verklaringen" en uitingen die verband houden met ontwikkelingen, zoals "voorzien" en "verwacht" bevatten. Hoewel Renaissance Construction en Ballast Nedam erop vertrouwen dat de veronderstellingen waarop toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd redelijk zijn, kunnen zij geen garanties geven dat deze veronderstellingen correct zullen blijken te zijn.


Renaissance Construction noch Ballast Nedam, noch hun adviseurs accepteren enige verantwoordelijkheid ten aanzien van enige financiële informatie opgenomen in dit persbericht met betrekking tot de onderneming, activiteiten, resultaten, financiële conditie van de ander, dan wel hun respectievelijke groepen.

  

Over Ballast Nedam 

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Ballast Nedam werkt ook aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. (http://www.ballast-nedam.nl)

Over Renaissance Construction 

Renaissance Construction is een toonaangevende internationale aannemer die actief is op het gebied van bouw, zware industrie en energie, fabricage- en chemische fabrieken, transport en maatschappelijke infrastructuur. Met meer dan 30.000 werknemers en bedrijvigheid in 20 landen bekleedt Renaissance Construction de 53ste plaats op de lijst van ''Engineering News Record (ENR)'s largest international contractor companies in 2014''. De thuismarkten zijn Rusland en Turkije, met significante projecten in Turkmenistan, de GOS-regio, het Midden-Oosten, Zwitserland en Duitsland. Overige groepswerkzaamheden van Renaissance Construction Group bestaan uit investeringen in commercieel vastgoed in Turkije en Rusland, concessies in de gezondheidszorg en investeringen in energieopwekking met een totale waarde van meer dan USD 5 miljard. (http://www.ronesans.com)

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie. 


PRN NLD

BRON Ballast Nedam and RC RONESANS INSAAT TAAHHUT A.S. ("Renaissance Construction")