Value gain Mixfund tussentijdse verklaring 2e halfjaar 2009

13 Nov, 2009, 08:43 GMT Van Value gain Mixfund

ECHTELD, The Netherlands, November 13 /PRNewswire/ -- Het fonds heeft na 1 juli 2009 geen transacties uitgevoerd. De financiële middelen zijn als korte termijn gelden beschikbaar zodat desgewenst op mogelijkheden kan worden gereageerd.

Begin augustus is een dispuut met een voormalige huurder over de afrekening van servicekosten geschikt. De kosten die met de schikking gemoeid waren zijn in overeenstemming met de voorziening die hiervoor in de balans per ultimo 2008 was opgenomen.

Medio september is overeenstemming bereikt met een koper van een van de panden die eigendom geweest zijn van het fonds over de afwikkeling van een ten gunste van het fonds gestelde bankgarantie. Deze afwikkeling resulteert in een bijzondere bate voor het fonds.

De verwachting is dat het 2e halfjaar 2009 door het fonds zal worden afsloten met een positief exploitatie resultaat waardoor de financiële positie van het fonds licht zal verbeteren en de waarde per participatie een zeer bescheiden toename zal laten zien.

PRN NLD

BRON Value gain Mixfund