Van Leeuwen Buizen Groep presenteert recordresultaat over 2006

25 Apr, 2007, 12:06 BST Van Van Leeuwen Buizen Groep

ZWIJNDRECHT, Nederland, April 25 /PRNewswire/ --

- omzet en winst belangrijk gestegen

- hoge marktvraag, stabiele prijzen

- voortgaande groei in 2007

De Van Leeuwen Buizen Groep heeft in 2006 een nettowinst behaald van EUR 40,3 miljoen, bijna 15% meer dan in het recordjaar 2005 (2005: EUR 35,3 miljoen). Het afgelopen jaar werd afgesloten met een 12% hogere omzet van EUR 619 miljoen (2005: EUR 552 miljoen). In vrijwel alle marktsegmenten en geografische gebieden waren de ontwikkelingen positief. De Van Leeuwen Buizen Groep continueerde haar beleid van uitbreiding van het commerciële netwerk en investering in logistieke efficiency. Dankzij de effectieve en professionele organisatie kon de onderneming profiteren van de groei in zowel de traditionele regio's Europa, Azië en het Midden-Oosten als van kansen in opkomende markten zoals China en Centraal-Europa. Grote vraag naar buisproducten deed zich vooral voor in de energiemarkten olie en gas.

Het bedrijfsresultaat is in 2006 uitgekomen op EUR 53,8 miljoen (2005: EUR 36,8 miljoen). Door de sterk verhoogde belastingdruk van EUR 15,2 miljoen (2005: EUR 1,8 miljoen), is de nettowinst minder toegenomen dan het bedrijfsresultaat. De rentelasten zijn met

EUR 0,4 miljoen afgenomen tot EUR 1,3 miljoen. Door toename van activiteiten stegen zowel het werkkapitaal als de voorraden. De solvabiliteit daalde tot 42,0% (2005: 46,2%), wat nog steeds een comfortabele ratio is. De sterke balanspositie geeft voldoende ruimte om de voorziene groei te financieren.

De marktontwikkelingen waren voor de Van Leeuwen Buizen Groep in 2006 vrijwel zonder uitzondering positief: hoge marktvraag en stabiele prijzen. De groei buiten Europa, vooral in Azië en het Midden-Oosten, heeft zich doorgezet dankzij het hoge investeringsniveau voor zowel productie als verwerking van olie en gas. Daarnaast herstelde de markt voor constructieproducten zich na een zwakker 2005. Voor precisie- en mechanische producten groeide vooral het volume in de automotive en de machinebouw. Een andere positieve factor was het in het algemeen stabiele prijsniveau in combinatie met vaak lange levertijden. De Van Leeuwen Buizen Groep kon hierdoor haar sterke voorraadpositie en haar goede relatie met de belangrijkste leveranciers optimaal benutten.

De economische opleving in Duitsland was de katalysator voor het herstel van de divisie Constructie, waardoor het volume toenam en de prijzen zich in de loop van het jaar herstelden. Ondanks zware concurrentie zijn vooral de verkopen uit voorraad toegenomen. De divisie Precisie realiseerde een forse volumegroei, voornamelijk in de sector 'mechanical engineering'. Onder meer door het aanbieden van een breder producten- en dienstenpakket heeft de Van Leeuwen Buizen Groep de omzet bij zowel bestaande als nieuwe klanten kunnen uitbreiden. De markt voor roestvaststalen producten werd voor een groot deel beheerst door de explosie in de nikkelprijzen. Desondanks is het verkoopvolume van de divisie Stainless gezond gestegen. De divisie Procesindustrie had wederom een uitstekend jaar. Dankzij de sterke voorraad kon de Van Leeuwen Buizen Groep goed inspelen op tekorten in de internationale markten.

Ook dit jaar heeft de sterkste groei buiten Europa plaatsgevonden. In Azië zijn de marktomstandigheden gunstig en heeft de Van Leeuwen Buizen Groep een recordomzet en -winst behaald. In Indonesië is een eigen kantoor geopend. De joint venture in China is formeel van start gegaan en heeft de eerste grote order geboekt. De groei in het Midden-Oosten lijkt steeds meer te versnellen en de Van Leeuwen Buizen Groep heeft hier goed op kunnen inspelen met haar kantoren in Abu Dhabi en Dubai. Ook In Canada was het wederom een goed jaar, al zijn de activiteiten in het vierde kwartaal wat teruggelopen als gevolg van dalende olie- en vooral gasprijzen.

Organisatieontwikkelingen

In 2006 heeft de Van Leeuwen Buizen Groep gestaag verder gewerkt aan groei door te investeren in het commerciële netwerk, acquisities en samenwerkingsverbanden, gesteund door een efficiënte logistieke infrastructuur, nieuwe IT-systemen en doelmatige bedrijfsvoering. In 2006 zijn onder meer de logistieke faciliteiten in Nederland (Beesd) en Frankrijk (Meyzieu) uitgebreid. Voor het lopende jaar zijn uitbreidingen gepland in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Singapore, Canada, Australië en Qatar. Hiernaast lopen diverse projecten om de efficiency in de magazijnen te verbeteren en de transportstromen te optimaliseren. Ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen zijn en worden nieuwe ERP-systemen geïmplementeerd in China, België, Nederland (Deventer) en Singapore, terwijl in andere organisaties continu verbeteringen worden gerealiseerd. Een voorraadbeheerprogramma zal dit jaar wereldwijd worden uitgerold. Daarnaast heeft de Van Leeuwen Buizen Groep veel tijd en aandacht besteed aan de contacten met de traditionele huisleveranciers, en is de onderneming actief in het ontwikkelen van nieuwe leveranciersrelaties in opkomende regio's als China, India en Oost-Europa. Veel aandacht is weer besteed aan risicobeheersing, rapportage en interne controle.

Vooruitzichten

De ervaringen van de laatste jaren nopen tot bescheidenheid bij het doen van voorspellingen. Als de huidige gunstige marktomstandigheden doorzetten zal het resultaat wederom bevredigend zijn. De Van Leeuwen Buizen Groep voorziet verdere groei van de organisatie en het marktbereik. Onverwachte politieke en macro-economische ontwikkelingen, vooral met negatieve gevolgen voor de olieprijs, zijn niet uit te sluiten. De effecten op het resultaat kunnen heftig zijn. Op basis van deze gegevens verwacht de onderneming in 2007 verdere groei en een alleszins bevredigend resultaat.

Van Leeuwen Buizen Groep

De Van Leeuwen Buizen Groep is een internationaal opererende handelsonderneming in stalen buizen, buiscomponenten en afsluiters. Het bedrijf is in vrijwel alle industriële sectoren actief. De basis van het bedrijf is gelegd in 1924. Momenteel telt de Groep

31 vestigingen verspreid over Europa, Azië, het Midden-Oosten, Australië en Canada.

www.vanleeuwen.nl

BRON Van Leeuwen Buizen Groep