Vaststelling dividend over 2005 en aandelensplitsing 1:4

04 Apr, 2006, 18:17 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Niederlande, April 4 /PRNewswire/ --

Dividend 2005

In de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv op 4 april 2006 is het dividend over het boekjaar 2005 vastgesteld op EUR 2,40 per gewoon aandeel van EUR 10,00 nominaal. Het dividend wordt naar keuze geheel in contanten beschikbaar gesteld dan wel, in een nog nader te bepalen verhouding, in gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve of desgewenst ten laste van de overige reserves. Op de uitkering in contanten zal 25% dividendbelasting worden ingehouden.

De notering ex-dividend zal op 6 april 2006 plaatsvinden.

Aandeelhouders wordt tot beurssluiting op 25 april 2006 de gelegenheid geboden hun keuze kenbaar te maken. De omwisselingsverhouding van het keuzedividend wordt direct daarna bekend gemaakt. De berekening vindt plaats aan de hand van de gemiddelde beurskoers van de laatste drie beursdagen van de keuzeperiode. De waarde van het dividend in aandelen zal bij vaststelling nagenoeg gelijk zijn aan het contante dividend.

Het dividend wordt vanaf 28 april 2006 betaalbaar gesteld.

Splitsing gewone aandelen

Tevens is in de aandeelhoudersvergadering besloten de statuten te wijzigen, zoals voorgesteld. Dit houdt onder meer in dat de gewone aandelen Koninklijke Ten Cate zodanig zullen worden gesplitst dat voor één (1) aandeel van nominaal EUR 10,- vier (4) nieuwe gewone aandelen, elk met een nominale waarde van EUR 2,50, wordt verkregen.

Euronext Amsterdam is verzocht de aandelen met ingang van 18 april 2006 op basis van de nieuwe nominale waarde van EUR 2,50 te noteren.

Koninklijke Ten Cate nv

www.tencate.com

Euronext: KTC

BRON Koninklijke Ten Cate