Veertig procent van de werkgevers in Nederland is van plan fulltime werknemers aan te nemen in het derde kwartaal volgens een werkgelegenheidsprognose van JobbingMall.nl.

11 Aug, 2008, 07:30 BST Van JobbingMall.nl

AMSTERDAM, Nederland, August 11 /PRNewswire/ --

  
  Belangrijkste bevindingen:

  -- Veertig procent van de Nederlandse werkgevers is van plan in het derde
    kwartaal werknemers aan te nemen.

  -- Meer dan de helft (55 procent) van de werkgevers in Nederland zegt
    vacatures te hebben waarvoor geen gekwalificeerde kandidaten kunnen
    worden gevonden.

  -- Driekwart van de werkgevers verwacht dat de salarissen in het derde
    kwartaal zullen stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

  -- Zeventien procent van de werkgevers geeft aan minder personeel aan te
    nemen vanwege de economie.

  -- Drie belangrijke trends voor KW3: werkgevers houden werknemers die
    onderpresteren vooralsnog aan; werkgevers gebruiken een zwakkere markt
    om hun personeel te versterken; meer werknemers zoeken actief en
    passief een nieuwe baan.

De banenprognose halverwege het jaar van JobbingMall.nl, een toonaangevende onlinevacaturesite in Nederland, geeft aan dat werkgevers in Nederland, ondanks een zwakkere wereldeconomie, nog steeds intensief proberen om nieuw, hooggekwalificeerd talent te vinden. Het onderzoek met de titel "Q3 2008 Job Forecast" vond plaats van 5 tot en met 23 juni 2008 en werd door Harris Interactive(R) uitgevoerd onder recruitmentmanagers, HR-professionals en werknemers in Nederland.

Veertig procent van de werkgevers in Nederland is van plan fulltime werknemers in vaste dienst te nemen in het derde kwartaal. Dit is iets minder dan in het tweede kwartaal (43 procent). Terwijl veel Europese werkgevers vanwege de economie significant minder personeel aannemen, geeft slechts 17 procent van de Nederlandse werkgevers aan dit jaar een minder actief wervingsbeleid te voeren dan in 2007 vanwege onzekerheden omtrent de economie. Twintig procent van de werkgevers verwacht dat de economie in de tweede helft van 2008 zal verbeteren, waardoor er ruimte komt voor nieuwe bedrijfsinitiatieven en uitbreiding van het personeel. Eenderde (33 procent) verwacht een verbetering in de eerste helft van 2009, terwijl 14 procent het aannemelijker acht dat de economie in de tweede helft van 2009 gaat aantrekken.

"Terwijl de economische onzekerheid ertoe leidt dat veel Europese werkgevers voorzichtiger zijn geworden wat betreft het aannemen van personeel, blijven de vooruitzichten voor de werkgelegenheid in Nederland er positief uitzien." zei Wouter Goede, Managing Director bij JobbingMall.nl. "Meer dan de helft van de Nederlandse werkgevers zegt zelfs vacatures te hebben waarvoor geen gekwalificeerde kandidaten kunnen worden gevonden. Het wervingsklimaat zal in de tweede helft van het jaar concurrerend blijven en veel werkgevers zullen profiteren van een zwakkere markt om zeer vakkundige werknemers te vinden en de kwaliteit van hun personeel te verhogen."

WERVING IN KW2 2008 EN KW3 2008

Drieënveertig procent van de werkgevers geeft aan dat in hun organisatie het aantal fulltime werknemers in vaste dienst in het tweede kwartaal is toegenomen. Eénenvijftig procent meldt geen verandering in het personeelsbestand van april tot en met juni, terwijl 4 procent een afname in personeel meldt. Twee procent weet het niet zeker.

Vooruitkijkend naar het derde kwartaal is 40 procent van de werkgevers van plan in die periode meer fulltime werknemers in vaste dienst aan te nemen. Tegelijkertijd verwacht 5 procent een afname in personeel, terwijl 50 procent geen verandering in personeel verwacht. Vijf procent weet het niet zeker. Vierendertig procent van de werkgevers is van plan tijdelijk personeel in dienst te nemen in de tweede helft van het jaar.

Salarissen

Vijfenzeventig procent van de recruitmentmanagers verwacht in het derde kwartaal een stijging in salarissen voor fulltime werknemers in vaste dienst te kunnen bieden. Eénenvijftig procent verwacht een gemiddelde stijging tussen 1 en 3 procent, 21 procent verwacht een gemiddelde stijging van 4 tot 10 procent en 2 procent verwacht dat de salarissen met 11 procent of meer zullen toenemen. Vijftien procent geeft aan niet van plan te zijn veranderingen aan te brengen in het salarisniveau, 1 procent is van plan de salarissen te verlagen en 9 procent weet het niet zeker.

Ontslagen

Zestien procent van de recruitmentmanagers geeft aan dat er op hun locatie personeel werd ontslagen in het tweede kwartaal. Bij 82 procent kwamen geen ontslagen voor in het tweede kwartaal en 3 procent weet het niet zeker. Tien procent verwacht ontslagen op hun locatie in het derde kwartaal, terwijl 72 procent geen verandering verwacht. Tien procent weet het niet zeker.

  
  DRIE TRENDS VOOR DE TWEEDE HELFT VAN 2008

  1) Werkgevers houden werknemers die onderpresteren aan.

    Vijfenvijftig procent van de werkgevers geeft aan momenteel vacatures
    te hebben waarvoor geen gekwalificeerde kandidaten kunnen worden
    gevonden. Éénenveertig procent van de werkgevers geeft toe werknemers
    aan te houden die normaal gesproken niet zouden worden aangehouden
    vanwege een tekort aan beschikbaar talent.

  2) Werkgevers gebruiken de zwakkere banenmarkt om hun personeelsbestand
    te versterken.

    Sommige werkgevers profiteren van een minder actieve rekruteringsmarkt
    om hun eigen talententeam te versterken. Dertig procent van de
    recruitmentmanagers geeft aan deze periode te gebruiken om minder goed
    presterend personeel te vervangen door nieuw, beter presterend talent.

  3) Meer werknemers gaan actief en passief op zoek naar een nieuwe baan.

    Twaalf procent van de werknemers geeft aan bang te zijn voor ontslagen
    binnen hun bedrijf. De behoefte aan betere mogelijkheden en
    stabiliteit voor de lange termijn kan de stimulans zijn voor het
    zoeken naar een nieuwe baan. Twaalf procent van de werknemers geeft
    aan actief naar een nieuwe baan te zoeken. Elf procent geeft aan naar
    alle waarschijnlijkheid de huidige baan op te zeggen in de komende zes
    maanden en 17 procent in het komende jaar. Volgens vierentwintig
    procent van de werknemers duurde het twee maanden of langer om hun
    huidige baan te vinden; volgens 12 procent duurde het meer dan zes
    maanden.

    Van de werknemers die niet actief naar een nieuwe baan zoeken, zegt 81
    procent wel open te staan voor een nieuwe baan als de gelegenheid zich
    zou voordoen.

"Het werkgelegenheidsklimaat zal concurrerend blijven zolang werkgevers hoog gekwalificeerd talent proberen te vinden." zegt Goede. "Nu de werkgelegenheidsvooruitzichten positief zijn voor werknemers, kan de algemene economische onzekerheid meer werknemers die over het algemeen tevreden zijn met hun baan, ertoe aan zetten om passief naar een nieuwe baan te zoeken. Werknemers zoeken naar mogelijkheden die stabiliteit, carrièregroei en een meer concurrerend salaris bieden."

Onderzoeksmethode Dit onderzoek is tussen 5 juni en 23 juni 2008 in opdracht van JobbingMall.nl online in Nederland uitgevoerd door Harris Interactive onder 229 recruitmentmanagers en HR-professionals (fulltime in dienst, niet als eigen baas, met minimaal een belangrijke stem in wervingsbesluiten) en 431 Nederlandse werknemers (fulltime in dienst, niet als eigen baas) in de leeftijdscategorie 18 en ouder (voor sommige vragen zijn de percentages gebaseerd op een subset van Nederlandse werkgevers of werknemers, afhankelijk van hun antwoorden op bepaalde vragen). Met een zuivere kanssteekproef van 229 en 431 kan met 95% waarschijnlijkheid worden gezegd dat op de totale resultaten een steekproefafwijking van respectievelijk +/- 6,48 procentpunt en +/- 4,72 procentpunt van toepassing is. De steekproefafwijking voor gegevens van substeekproeven ligt hoger en is onderhevig aan variaties.

JobbingMall.nl

JobbingMall.nl is opgericht in 1997 en is een van de eerste carrièresites van Nederland. De afgelopen 10 jaar heeft JobbingMall.nl zich ontwikkeld tot een multi-loopbaanplatform met zowel algemene als gespecialiseerde carrièresites en een netwerk van partnersites. In de loop der jaren is JobbingMall.nl uitgegroeid tot een van de toonaangevende carrièresites met een rijk aanbod aan digitale communicatieproducten waarmee de zakelijke gemeenschap in Nederland eenvoudig nieuwe werknemers kan aantrekken. Ga voor meer informatie over JobbingMall.nl naar www.jobbingMall.nl.

  
  Contactpersoon voor de media:

  Wouter Goede
  Managing Director
  +31-207084974
  Wouter.Goede@jobbingmall.nl

Website: http://www.JobbingMall.nl

BRON JobbingMall.nl