Verbeterd investeringsklimaat voor farmaceutische R&D zal bijdragen aan de aanpak van Europese vraagstukken over gezondheid en economie

14 Sep, 2015, 15:38 BST Van Janssen

BRUSSEL, September 14, 2015 /PRNewswire/ --

Vervolgonderzoek bevestigt de groeiende economische en maatschappelijke waarde van investeringen in de R&D in de gezondheidssector. Dit kan alleen gehandhaafd worden door effectieve samenwerking en de juiste beloningsmechanismen  

Ondanks de duizelingwekkende stijging van Europese uitgaven in de gezondheidszorg in de afgelopen decennia, stagneert de financiering van R&D in deze sector in Europa, volgens onderzoek dat is gepubliceerd door Deloitte in opdracht van Janssen.

Een nieuw onderzoek, Investing in European health R&D │ A pathway to sustained innovation and stronger economies (Investeren in de Europese gezondheids-R&D │ Een weg naar duurzame innovatie en sterkere economieën), onderzoekt de redenen achter de stijgende kosten van de gezondheidszorg in Europa en de bijbehorende stagnatie in R&D-investeringen, ondanks tientallen jaren van sterke groei.  

Het rapport belicht een aantal belangrijke bevindingen:

  • De uitgaven voor de gezondheidszorg zullen naar schatting stijgen van 13% naar 18% van het Europese BBP in 2030.
  • Europese R&D-uitgaven in de gezondheidszorg bedragen iets meer dan de helft van die in de Verenigde Staten.
  • De private sector in Europa is goed voor tweederde van de investeringen in R&D, terwijl een derde afkomstig is van nationale- of EU-publieke middelen.
  • Hoewel de R&D voor de nationale publieke volksgezondheid in de EU aanzienlijk is gestegen in de afgelopen tien jaar, is het groeitempo sinds 2009 vertraagd en in 2012 zelfs gestagneerd. Tussen 2010 en 2012 liet van alle grotere Europese economieën alleen Denemarken groei zien (17%).

"Dit rapport zou overheden en het bedrijfsleven wakker moeten schudden", zei Beatrice Tardieu, Senior Director bij het Health Policy Center van Janssen.  "De gevolgen van inactiviteit zijn duidelijk en vereisen een vastberaden gezamenlijke aanpak om R&D-strategieën te verbeteren en te prioriteren."

Het rapport stelt dat investeringen in R&D een fundamentele rol spelen in de verbetering van patiëntenzorg en economische groei in Europa. Dergelijke investeringen spelen ook een fundamentele rol bij het het reageren op de uitgavenstijging in de gezondheidszorg, door potentieel de belasting van de reeds belaste infrastructuur, zoals ziekenhuizen, te verminderen.

Daarnaast is het transformeren van de Europese economie tot een kenniseconomie ook een van de doelstellingen van de Europese Commissie voor 2020. De gezondheidszorg speelt als zodanig een cruciale rol in de toekomst van de Europese economie.

In de afgelopen jaren is er enige vooruitgang geboekt om deze uitdagingen aan te pakken, zoals het aannemen van een EU-verordening betreffende klinischonderzoek, een toename van het aantal fusies, licentie-overeenkomsten en overname van biotech bedrijven door grote biofarmaceutische bedrijven. Dit heeft licht geworpen op andere aspecten die een positieve invloed kunnen hebben op R&D in de gezondheidszorg, en vooral de noodzaak om innovatievere samenwerkingsverbanden tussen de betrokkenen in de gezondheidszorg te bevorderen.

Bijvoorbeeld het creëren van platforms voor gegevensuitwisseling, die gebruik maken van de grote hoeveelheid aan medische gegevens die gegenereerd worden binnen de Europese gezondheidsinstellingen. Dit kan helpen om het onderzoek te stroomlijnen dat binnen de academische wereld, overheidsorganisaties en bedrijven voor farmaceutische/medische apparatuur plaatsvindt. Hoewel er zulke initiatieven zijn opgestart en momenteel gefinancierd worden (bijvoorbeeld via het kaderprogramma van de EU), dient het bewustzijn over het potentieel van dergelijke samenwerkende gegevensuitwisselingssystemen binnen de gezondheidszorg te worden vergroot.

Ondanks recente vooruitgang versterken wettelijke obstakels in de particuliere sector de terugloop in R&D-investeringen verder. Een dringende herziening van de Europese aanpak van R&D-investeringen in de gezondheidszorg is daarom nodig om verdere innovaties te ondersteunen die het menselijk leven verbeteren." Overheden moeten nieuwe technologieën op een transparante manier belonen door middel van een passend vergoedingssysteem. Dit zorgt voor een snelle en brede toegang tot de markt, in lijn met het Europese goedkeuringsproces," voegt Dr. Omer Saka toe. Hij is de hoofdauteur van het rapport, partner bij Deloitte Financial Advisory en geeft leiding aan de Life Sciences & Healthcare Practice binnen Deloitte België.

Over Janssen Health Policy Centre  

Het Janssen Health Policy Centre bestaat om de samenwerking met publieke en private partners in de gezondheidszorg te vergroten om perspectieven uit te dagen en samen te werken om de ernstigste gezondheidsproblemen aan te pakken, waarmee de samenleving geconfronteerd wordt,.  Door nauwe samenwerking en allianties met andere spelers in de industrie, de academische wereld en volksgezondheidsorganisaties te bevorderen, verkennen onze Janssen-experts manieren om breder en efficiënter samen te werken om te komen tot een betere uitkomst voor patiënten. Raadpleeg voor meer informatie: http://www.janssen-emea.com/hpc/health-welcome

Over Janssen   

Janssen Pharmaceutical Companies van Johnson & Johnson is toegewijd aan het aanpakken en oplossen van de meest belangrijke onvervulde medische behoeften van onze tijd, zoals op het gebied van oncologie (bijv. multipel myeloom en prostaatkanker), immunologie (bijv. psoriasis), neurowetenschappen (bijv. schizofrenie, dementie en pijn), infectieziekten (bijv. HIV/AIDS, hepatitis C en tuberculose) en cardiovasculaire en metabolische ziekten (bijv. diabetes). Gedreven door onze toewijding aan patiënten ontwikkelen we duurzame, geïntegreerde oplossingen voor de gezondheidszorg door nauw samen te werken met betrokkenen uit de gezondheidszorg, op basis van partnerschappen van vertrouwen en transparantie. Meer informatie is te vinden op http://www.janssen-emea.com. Volg ons op http://www.twitter.com/janssenEMEA voor ons laatste nieuws.

Contactgegevens
Eliane Lauwers
Associate Director Communication & Public Affairs
Janssen-Cilag B.V.
E-mail: elauwers@its.jnj.com
Tel. : +31135837373

BRON Janssen