Verdrag van Lissabon leidt tot het aanpassen van paradigma's in de EU-lobbying

01 Jul, 2013, 09:00 BST Van EUTOP international GmbH

BRUSSEL, BERLIJN en MÜNCHEN, July 1, 2013 /PRNewswire/ --


Succesvolle belangenbehartiging vereist procesvaardigheden

Door het verdrag van Lissabon zijn de kadervoorwaarden voor een succesvolle communicatie tussen economie en politiek doorslaggevend veranderd: de structuren van de Europese besluitvorming in de EU en haar lidstaten zijn ondertussen ook voor grote internationale bedrijven steeds ondoorzichtiger geworden. In de praktijk ontbreekt het bedrijven daarbij niet aan inhoudstechnologie, dus aan goede argumenten voor hun interne aangelegenheden. Er bestaat eerder een toenemende behoefte aan procesvaardigheden, dus aan uitgebreide kennis over de formele en informele besluitvormingsprocedure en aan effectieve mogelijkheden, om hieraan mee te werken.

Aldus Dr. Klemens Joos, bedrijfsleider van EUTOP International GmbH: "Vooral het verdrag van Lissabon vraagt naar het aanpassen van paradigma's op het gebied van belangenbehartiging: inhoud en argumenten zijn noodzakelijk. Hun communicatie is echter pas voldoende wanneer op het juiste moment op de juiste plaats aan de juiste persoon wordt gecommuniceerd, wat door de toenemende complexiteit van de procedures en de talrijke Europese beslissingsniveaus en die van de lidstaten tot een steeds grotere uitdaging wordt. Daarom zijn voor een effectieve politieke communicatie de procesvaardigheden net zo belangrijk als de inhoudstechnologie. Zonder procesvaardigheden is politieke belangenbehartiging niet succesvol".

In de praktijk komt dat tot uiting in het voorbeeld van de verstrekkende, door het verdrag van Lissabon geïnitieerde veranderingen in het Europese besluitvormingsproces. Zo prevaleerde bijvoorbeeld tot nu toe bij besluiten van de Raad het unanimiteitsprincipe. Het verdrag van Lissabon heeft nu op veel gebieden het meerderheidsprincipe opnieuw ingevoerd. Als het een bedrijf tot nu toe lukte, de vertegenwoordigers van de eigen lidstaat in de raad van zijn zaak te overtuigen, dan konden geen beslissingen tegen de eigen belangen worden genomen. Daarmee is het na Lissabon afgelopen - bij toepassing van het meerderheidsprincipe kunnen de stemmen van één of ook slechts enkele lidstaten zonder het bereiken van een blokkerende minderheid weinig nog uitrichten.

Soortgelijke effecten heeft de opwaardering van de medebeslissingsprocedure bij de reglementaire wetgevingsprocedure en dus bij het reguliere wetgevingsinstrument van de EU: daarmee verbonden dwingende betrokkenheid van het Europese parlement in praktisch alle voor bedrijven relevante legislatieve maatregelen van de EU is een puur nationale belangenbehartiging de facto tot mislukken gedoemd. Dit wordt versterkt omdat de werkzaamheden van het parlement zich in tegenstelling tot het lidstatenniveau niet op de uitvoering oriënteren. Voor elk verzoek moeten nieuwe, fractie- en lidstatenoverkoepelende coalities worden gesmeed. Er zijn geen regerings- en oppositiefracties.

Het principe van een Europese procesbenadering en de betekenis van de procesvaardigheden bij de belangenbehartiging heeft Dr. Klemens Joos al eind 1980-er jaren ingezien en met de oprichting van de EUTOP International GmbH in 1990 in de praktijk omgezet. Met zijn in 1997 gepubliceerde proefschrift ("Interessenvertretung deutscher Unternehmen bei den Institutionen der Europäischen Union" -Belangenbehartiging van Duitse bedrijven bij de instanties van de Europese Unie-, Faculteit voor bedrijfseconomie van de Ludwig-Maximilians-universiteit München) legde hij de wetenschappelijke basis voor het EUTOP-dienstverleningsmodel - dit op een tijdstip, waarop de EU slechts over 15 lidstaten beschikte en in de raad nog grotendeels het unanimiteitsprincipe gold en de medebeslissingsprocedure slechts bij weinig legislatieve dossiers werd ingezet. In zijn in 2010 gepubliceerde boek "Lobbying im neuen Europa - Erfolgreiche Interessenvertretung nach dem Vertrag von Lissabon" (Lobbyen in het nieuwe Europa - Succesvolle belangenbehartiging volgens het verdrag van Lissabon) verdiept Joos deze benadering, rekening houdend met de ingrijpende wijzigingen door het verdrag van Lissabon.

De door Joos ontwikkelde these voor procesvaardigheden wordt steeds meer ook door andere schrijvers overgenomen, zoals recentelijk bijv. door Daniel Guéguen, die in zijn publicatie "Reshaping European Lobbying" een verschil maakt tussen "technische componenten" (kennis over de maatgevende inhoud en argumenten) en "procescomponenten" (kennis over de besluitvormingsprocessen en -procedures) en beide componenten als van gelijkwaardige betekenis voor het succes van een belangenbehartigingstrategie indeelt (onderbouwd met procedurevoorbeelden).

Empirisch wordt Joos, en daarmee de dienstverleningsbenadering van EUTOP, door het intussen meer dan twintig jaar durende succesverhaal van het bedrijf bevestigd.

Perscontact:    

Bruno Seifert
Telefoon +49-(0)6133-5090880
Telefax +49-(0)6133-5099098
Mobiel +49-(0)171-33-22-434


BRON EUTOP international GmbH