Verenigde Arabische Emiraten krijgen hoofdkantoor van international bureau voor duurzame energie

30 Jun, 2009, 20:09 BST Van United Arab Emirates

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten, June 30 /PRNewswire/ --

- Masdar City in Abu Dhabi, de eerste CO2-neutrale, afvalvrije stad ter wereld, wordt de vestigingsplaats van het hoofdkantoor van IRENA

Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, is gekozen als vestigingsplaats voor het secretariaat van het International Renewable Energy Agency (IRENA), het internationale bureau voor duurzame energie. Dit is de eerste keer dat een internationale organisatie kiest voor een plaats in het Midden-Oosten als vestigingsplaats voor haar hoofdkantoor. Het IRENA zal worden gevestigd in Masdar City in Abu Dhabi, de eerste CO2-neutrale, afvalvrije stad ter wereld, die volledig door duurzame energie wordt gevoed.

Bij het binnenhalen van de locatie voor het IRENA hadden de Verenigde Arabische Emiraten te maken met hevige concurrentie uit Duitsland, Oostenrijk en Denemarken - allemaal landen die een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzame energie. Sinds de oprichting van IRENA in januari waren de landen die zich kandidaat hadden gesteld verwikkeld in een hevige concurrentieslag. Het vermogen van de Verenigde Arabische Emiraten om te dienen als brug tussen de ontwikkelde en ontwikkelingslanden, de allure van de eerste CO2-neutrale stad ter wereld en een royale toezegging van financiële en politieke steun gaven echter de doorslag voor een aanzienlijk deel van de lidstaten van de organisatie.

"Deze toewijzing heeft grote betekenis voor de Verenigde Arabische Emiraten. Bovendien getuigt de toewijzing van de kracht van de relaties die we in de loop van onze campagne hebben opgebouwd. Het was voor ons van groot belang IRENA een waardevol plan te bieden dat het bureau zal helpen bij het verwezenlijken van haar doelstellingen, door zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden aan te spreken," aldus Zijne Hoogheid Sjeik Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Arabische Emiraten. "De Verenigde Arabische Emiraten zullen streven naar nauwe samenwerking met elk van de andere lidstaten en het voldoen aan de directe behoeften van IRENA om een succesvolle lancering te waarborgen," vervolgt de minister van Buitenlandse Zaken.

De kandidatuur van de Verenigde Arabische Emiraten voor het binnenhalen van het hoofdkantoor van IRENA is de eerste keer dat het land een dergelijk ambitieuze inspanning op het internationale podium heeft ondernomen. "Dit is een enorm leerzame ervaring geweest en heeft onze banden met de andere IRENA-leden versterkt. Hierdoor zullen we in staat zijn gezamenlijk de voordelen van duurzame energie op alle continenten verder te realiseren," aldus Dr. Sultan Al Jaber, Chief Executive Officer van Masdar en een van de belangrijkste architecten achter kandidatuur van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij voegde eraan toe dat de inspanningen van de Verenigde Arabische Emiraten om landen die nog geen lid waren aan te moedigen zich bij IRENA aan te sluiten niet alleen de kandidatuur van de Verenigde Arabische Emiraten had versterkt, maar ook de organisatie zelf. De organisatie groeide van 75 lidstaten op het moment van oprichting in januari tot meer dan 130 landen op dit moment.

Als teken van de toewijding tot IRENA hebben de Verenigde Arabische Emiraten aangeboden het bureau te ondersteunen met een toelage van $136 miljoen over een periode van zes jaar. Daarnaast zal het land voor onbepaalde tijd alle operationele kosten voor rekening nemen. Bovendien heeft het Abu Dhabi Fund for Development een speciaal fonds opgericht van maximaal US $50 miljoen per jaar ten behoeve van het verstrekken van leningen ter ondersteuning van projecten op het gebied van duurzame energie in ontwikkelingslanden.

De kandidatuur van de Verenigde Arabische Emiraten genoot brede internationale ondersteuning door belangrijke personen, zoals Ban Ki Moon, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Tony Blair, voormalig premier van het Verenigd Koninkrijk en Dr. Rajendra K Pachauri, Nobelprijswinnaar en voorzitter van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPPC).

Over Masdar City

Masdar City is de het meest ambitieuze duurzame ontwikkelingsproject ter wereld op dit moment. Het wordt de eerste CO2-neutrale, afvalvrije stad ter wereld, volledig gevoed door duurzame energiebronnen. Masdar City maakt deel uit van het Masdar Initiatief van Abu Dhabi, een veelzijdige investering in de ontwikkeling en commercialisering van innovatieve technologieën ten behoeve van duurzame energie en duurzame vormgeving.

Over het International Renewable Energy Agency (IRENA)

Het IRENA werd opgericht in januari 2009 en bestaat uit 77 lidstaten, zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. De doelstelling van het IRENA is een drijvende kracht te zijn achter de bevordering van een snelle overgang naar de wijdverspreide en duurzame inzet van duurzame energie op wereldwijde schaal. Als mondiale pleitbezorger voor duurzame energie zal het IRENA praktische adviezen en ondersteuning gaan bieden aan zowel geïndustrialiseerde als ontwikkelingslanden en hen helpen bij het verbeteren van hun regulerende structuren en bouwcapaciteit. Het bureau zal toegang bieden tot alle relevante informatie, met inbegrip van betrouwbare gegevens over het potentieel van duurzame energie, aanbevolen werkwijzen, effectieve financiële mechanismen en geavanceerde technologische expertise.

BRON United Arab Emirates