Verizon Business-rapport over inbreuken op de gegevensbeveiliging brengt branchespecifieke problemen in kaart

02 Okt, 2008, 06:01 BST Van Verizon Business

BASKING RIDGE, New Jersey, October 2 /PRNewswire/ --

- Aanvullende analyse voor baanbrekend, vier jaar durend onderzoek wijst op de noodzaak van gerichte beveiligingsstrategieën

Bedrijven zouden hun beveiligingsstrategieën nader moeten herzien in de wetenschap dat de problemen op dit gebied per branche sterk verschillen, en dat een passepartout-aanpak maar zelden resultaat sorteert. Dit zijn de belangrijkste bevindingen van een aanvullende analyse van gegevenslekken die vandaag door Verizon Business werd gepubliceerd.

Het laatste onderzoek is gebaseerd op het Verizon Business Data Breach Investigations Report voor 2008 dat afgelopen juni werd gepubliceerd. Dit baanbrekende rapport biedt een analyse van inbreuken op de gegevensbeveiliging die over een periode van vier jaar optraden en was gebaseerd op meer dan 500 forensische studies waarbij 230 miljoen cases waren gemoeid. Het onderzoek ging daarnaast in op drie van de vijf grootste gegevenslekken die ooit zijn gerapporteerd.

Voor de aanvullende analyse maakten de beveiligingsexperts van Verizon Business gebruik van de oorspronkelijke gegevens van het eerste onderzoek om een zeldzaam overzicht te bieden van de verschillen en overeenkomsten met betrekking tot aanvalspogingen in vier belangrijke branches: de financiële dienstverlening, de ICT-sector, de detailhandel en de voedings- en drankindustrie. De vier onderzochte categorieën boden voldoende informatie om als steekproeven te dienen voor een onafhankelijke gegevensanalyse.

"Het aanvullende rapport biedt nader inzicht in de aard van inbreuken op de gegevensbeveiliging en laat zien dat een goede beveiliging zich niet leent voor een simpele standaardaanpak", aldus dr. Peter Tippett, de vicepresident Research en Intelligence van Verizon Business Security Solutions. "Om op proactieve wijze aanvallen te voorkomen is een begrip nodig van hetgeen er precies gebeurt wanneer er een inbreuk op de gegevensbeveiliging optreedt. Met deze gerichtere analyse hopen we de vragen te kunnen beantwoorden van bedrijven overal ter wereld die naast hun gegevens ook hun bedrijfsimago willen beschermen".

  
     De belangrijkste bevindingen voor de verschillende branches

  De belangrijkste bevindingen, onderverdeeld per verticale markt, zijn
  onder meer:

  Financiële dienstverlening

  - Voor financiële dienstverleners vormen inbreuken op de
   gegevensbeveiliging door interne medewerkers het grootste risico. In 
   het geval van de overige onderzochte branches zijn dit juist de 
   partners.

  - Tegen financiële instellingen wordt een combinatie van
   verschillende typen aanvallen ingezet. Oplichting en misbruik vormen
   daarbij de meest gebruikte methoden.

  - De aanvallen vinden doorgaans over een langere periode
   verspreid plaats en zijn in de meeste gevallen geavanceerder van aard.
   Het kan weken duren voordat dergelijke inbreuken worden bemerkt, hoewel
   financiële instellingen vaak sneller van hun fouten op het gebied van
   gegevensbescherming leren dan andere typen organisaties.

  - Binnen de financiële dienstverlening bleek sprake te zijn van
   een beter besef van de informatieactiva in vergelijking met andere
   branches. Er was beduidend minder sprake van inbreuken waarbij 
   onbekende systemen, gegevens, verbindingen en rechten of het verlies 
   daarvan een rol speelden.

  ICT

  - Het beeld voor ICT-dienstverleners ziet er complex uit. Meer dan in
   welke andere branche dan ook vormden fouten een belangrijke factor en 
   was er sprake van relatief geavanceerde aanvallen. Hoewel men aan zou 
   nemen dat ICT-bedrijven verstand van technologie hebben, bleken high 
   tech ondernemingen moeite te hebben om overzicht te houden op hun 
   informatieactiva en systeemconfiguraties.

  - Kwaadwillende insiders vormen een groot probleem binnen deze branche.
   Vormen van misbruik door interne medewerkers, zoals het gebruik van
   bedrijfsbronnen of rechten of een combinatie daarvan voor onbevoegde
   doeleinden kwamen aanzienlijk vaker voor binnen ICT-bedrijven. 
   Dergelijk gedrag is bij uitstek moeilijk te controleren binnen een 
   cultuur waar werknemers vaak een hoge mate van toegang tot een groot 
   aantal systemen hebben.

  - De ICT-branche heeft aanzienlijk te kampen met aanvallen door hackers.
   Bedrijven binnen deze branche hebben de basisconfiguratie voor hun 
   systemen en toepassingen een stuk beter onder de knie dan ondernemingen 
   in andere sectoren. Dit dwingt aanvallers ertoe om gebruik te maken van 
   kwetsbaarheden om zich toegang tot systemen te verschaffen. In veel 
   gevallen ontbreekt het binnen de ICT-sector aan een consistente en 
   uitgebreide aanpak op het gebied van patchbeheer.

  - Aanvallen op internettoepassingen vormen de meest populaire methode
   onder indringers. Daarnaast is er binnen de ICT-branche sprake van een 
   hoger percentage inbraakpogingen die het op intellectueel eigendom 
   gemunt hebben.

  Detailhandel

  - De detailhandel vertegenwoordigt het overgrote deel van alle
   onderzochte inbreuken op de gegevensbeveiliging.

  - Veel aanvallers maken gebruik van speciale verbindingen voor toegang op
   afstand. Internettoepassingen vormen eveneens een gewild doelwit. 
   Aanvallen op draadloze netwerken groeien in aantal. Binnen de 
   detailhandel is dit aantal hoger dan in welke andere branche dan ook.

  - Simpele aanvallen komen het meest voor, hoewel een fors aantal van de
   complexere aanvallen tegen detailhandellocaties was gericht.

  - Voor het detecteren van inbreuken op de gegevensbeveiliging is de
   detailhandel sterk afhankelijk van externe partijen. Hoewel aanvallen 
   sneller worden gedetecteerd dan binnen de voedingsmiddelen- en 
   drankindustrie, loopt de detailhandel wat dit betreft achter bij de 
   financiële dienstverlening en ICT-branche.

  - Over het algemeen hebben aanvallen op ondernemingen binnen de
   detailhandel een opportunistisch karakter. Aanvallers proberen op 
   snelle wijze belangrijke informatie te ontfutselen voor frauduleuze 
   doeleinden.

  Voedingsmiddelen- en drankindustrie

  - Binnen deze branche zijn de meeste aanvallen afkomstig van
   buiten. Voor deze aanvallen maken kwaadwillenden echter gebruik van de
   vertrouwde verbindingen op afstand van partners om zich toegang te
   verschaffen tot online bewaarplaatsen voor creditcardgegevens.

  - Deze aanvallen maken gebruik van ondeugdelijke
   beveiligingsconfiguraties in plaats van kwetsbaarheden in bepaalde
   toepassingen of software. Ze worden op snelle wijze uitgevoerd en 
   worden gekenmerkt door een hoge mate van herhaalbaarheid.

  - Cybercriminelen maakten vaak gebruik van kassasystemen voor
   het beramen van additionele aanvallen en het verspreide van malware
   (kwaadaardige software) binnen ketens in de voedingsmiddelen- en
   drankindustrie.

  - Het kost bedrijven in deze branche aanzienlijk veel tijd om
   lering uit inbreuken op de gegevensbeveiliging te trekken. Wanneer
   aanvallen worden gedetecteerd, wordt dit vrijwel altijd door een 
   externe partij gedaan.

Tippett: "Dit rapport toont duidelijk aan dat het niet gaat om slimme of complexe beveiligingsmaatregelen. In werkelijkheid komt het aan op het treffen van basismaatregelen, van de planning en implementatie tot het bewaken van de gegevens".

Het aanvullende rapport van Verizon Business kunt u raadplegen op: http://www.verizonbusiness.com/resources/security/databreachsuppwp.pdf.

Een volledig exemplaar van het 2008 Data Breach Investigations Report is beschikbaar op: http://www.verizonbusiness.com/resources/security/databreachreport.pdf.

Voor een weblog over dit rapport kunt u terecht op http://securityblog.verizonbusiness.com/.

Over Verizon Business

Verizon Business, een onderdeel van Verizon Communications (NYSE: VZ), beheert 's werelds meest gebruikte publieke IP netwerk en gebruikt haar wereldwijde netwerk mogelijkheden om grote ondernemingen en overheidsinstellingen te voorzien van een ongeëvenaarde combinatie van beveiliging, betrouwbaarheid en snelheid. Het bedrijf integreert geavanceerde IP communicatie en information technology (IT) producten en diensten. Hiermee levert het bedrijf toonaangevende oplossingen aan ondernemingen inclusief managed services, security, mobility, collaboration en professional services. Deze oplossingen stimuleren innovatie en maken het klanten mogelijk om beter zaken te doen. Voor meer informatie, raadpleeg www.verizonbusiness.com

Dit betreft een niet-officiële vertaling. Voor de officiële tekst verwijzen wij graag naar ons originele Engelstalige bericht.

  
  Website: http://www.verizonbusiness.com
       http://securityblog.verizonbusiness.com 
   http://www.verizonbusiness.com/resources/security/databreachsuppwp.pdf
   http://www.verizonbusiness.com/resources/security/databreachreport.pdf

BRON Verizon Business