Verkennende gesprekken Friesland Foods en Campina over fusie

19 Dec, 2007, 13:51 GMT Van Campina Nederland Holding BV

ZALTBOMMEL, Nederland, December 19 /PRNewswire/ --

- Krachtenbundeling voor betere positie op de internationale zuivelmarkten

Friesland Foods en Campina starten een onderzoek of en op welke wijze een fusie van beide coöperaties en zuivelondernemingen kan bijdragen aan de realisatie van hun doelstellingen. Friesland Foods en Campina verwachten door een fusie hun internationale positie aanzienlijk te kunnen verstevigen en met consumentenproducten verder te groeien in Europa, Azië en Afrika en met ingrediënten wereldwijd. Versterking en de groei van de onderneming zijn in het belang van de melkveehouders (die samen eigenaar zullen zijn van Friesland Campina), afnemers, consumenten en medewerkers.

Als de fusie wordt gerealiseerd, ontstaat een in de wereld toonaangevende zuivelonderneming. De spreiding over productgroepen, geografische markten, de sterke merken en de internationale schaalgrootte in onderzoek, productie, marketing en verkoop zullen Friesland Campina tot een slagvaardiger onderneming maken. Een onderneming die efficiënt in zal kunnen spelen op de steeds snellere veranderingen in de markt.

Gezamenlijk realiseren Friesland Foods en Campina een omzet van rond de 8,3 miljard euro. Ze tellen samen circa 22.000 medewerkers en circa 17.000 aangesloten leden-melkveebedrijven in Nederland, Duitsland en België, die in totaal 8,7 miljard kilo melk leveren (cijfers op basis 2006).

Sterkere en slagvaardiger onderneming

Friesland Foods en Campina verwachten dat de nieuwe onderneming Friesland Campina beter kan anticiperen en slagvaardiger kan reageren op de steeds sneller veranderende marktomstandig-heden:

- verdergaande liberalisering / deregulering (EU/WTO);

- een sterk fluctuerende wereldmarkt voor zuivelproducten;

- de toenemende concurrentie, zowel regionaal als wereldwijd;

- de wereldwijd toenemende consumptie van zuivelproducten.

In geval van een fusie verwachten beide ondernemingen hun strategie te kunnen versnellen door als één onderneming in te zetten op:

- het sterker groeien in merken en concepten;

- schaalgrootte in productie, productontwikkeling en marketing en grotere flexibiliteit in melkverwerking;

- verdere versterking van markt- en merkposities in opkomende markten;

- het wereldwijd verder versterken van de zuivelingrediënten-activiteiten.

Structuur van de coöperatie

Uitgangspunt bij verdere verkenningen is dat de internationale onderneming Friesland Campina meerwaarde via onder meer de melkprijs zal moeten creëren voor de leden-melkveehouders en de mogelijkheid zonder belemmeringen qua melkvolume mee te groeien met de nieuwe onderneming. Vertrekpunt is dat er een nieuwe coöperatie ontstaat, onder de naam Zuivelcoöperatie Friesland Campina, waarin op het moment van de fusie alle huidige leden van Friesland Foods en Campina op dezelfde wijze deelnemen en gelijke rechten en plichten hebben, met stemrecht naar rato van de geleverde melk. In de verdere verkenningen zal gekeken worden naar regelingen inzake ledenzeggenschap, ledenfinanciering en melkprijssystematiek.

Proces

Raden van commissarissen, besturen, directies, de algemene vergadering van Friesland Foods en de ledenraad van Campina ondersteunen de gesprekken. Besturen en directies hebben een intentieverklaring ondertekend. Op basis hiervan zal onder meer een studie worden verricht naar strategie en synergie, de organisatiestructuur om de doelstellingen te realiseren, de governance, de vermogensstructuur en melkregelingen.

Het streven is medio 2008 de algemene vergadering van Friesland Foods en de ledenraad van Campina een fusieovereenkomst ter goedkeuring voor te leggen. Verwacht wordt in de tweede helft van 2008 de mogelijke fusie af te ronden.

Ondernemingsraden, vakorganisaties en autoriteiten zijn van de gesprekken op de hoogte gesteld.

Noot voor de redactie:

Over Royal Friesland Foods

Royal Friesland Foods is een internationaal opererende onderneming die natuurlijke, voedzame en hoogwaardige zuivelproducten, vruchtendranken en ingrediënten ontwikkelt, produceert en vermarkt. Smaak, gezondheid, gemak, betrouwbaarheid en vitaliteit voor de consument staan daarbij centraal. Met een breed assortiment is Friesland Foods vertegenwoordigd in meer dan 100 landen. Wereldwijd telt Friesland Foods 15.300 medewerkers. In 2006 bedroeg de omzet 4,7 miljard euro. De onderneming heeft een coöperatieve basis. De 9.700 leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie Friesland Foods zijn de eigenaren én de leveranciers van de melk. De belangrijkste merken zijn Dutch Lady, Frisian Flag, Foremost, Friesche Vlag, Milli,

NoyNoy, Peak, Bonnet, Rainbow, Completa, Debic, Frico, Friso, Pöttyös, Dots, Domo, Kievit, Appelsientje, Chocomel, Cécémel, CoolBest, DubbelFrisss, Extran en Fristi.

Internet: http://www.frieslandfoods.com

Over Campina

Campina is actief met consumentenzuivel in onder meer Europa en Azië en wereldwijd met ingrediënten voor professionele en industriële afnemers. Tegelijkertijd is de coöperatieve zuivelonderneming sinds vele generaties stevig verankerd in Nederland, Duitsland en België. De 8.000 melkveehouders die samen eigenaar zijn van Campina, zorgen dagelijks voor de beste melk, vol natuurlijke bouw- en beschermstoffen. Deze vormt de basis voor melk, zuiveldranken, yoghurts, desserts, kaas en boter, die consumenten herkennen aan de merken Campina, Betagen, Botergoud, Coast, Fruttis, Optimel/Optiwell, Milner, Valess, Vifit, Yazoo, Landliebe en Mona. Daarnaast is Campina, via DMV International, Creamy Creation en Nutrifeed, wereldwijd een toonaangevende aanbieder van ingrediënten voor de voedings- en farmaceutische industrie. Met hun passie voor zuivel realiseren de 6.300 medewerkers een omzet van ruim 3,6 miljard euro.

Internet: http://www.campina.com

BRON Campina Nederland Holding BV