Verklaring Microsoft betreffende brief Carl Icahn

08 Jul, 2008, 04:02 BST Van Microsoft Corp.

REDMOND, Washington, July 8 /PRNewswire/ --

Microsoft Corp. gaf vandaag de volgende verklaring:

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20000822/MSFTLOGO)

We hebben de afgelopen week de gelegenheid gehad om met Carl Icahn de vooruitzichten omtrent een mogelijke overeenkomst tussen Microsoft en Yahoo! te bespreken.

Ondanks het werk dat hieraan is besteed sinds 31 januari van dit jaar evenals aan het begin van het vorige jaar, zijn we er tot op heden nog niet in geslaagd om op tijd een overeenkomst te bereiken met het huidige management en de huidige Raad van Bestuur van Yahoo!. We zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet gaat lukken. Maar we bevestigen dat Microsoft na de aandeelhoudersverkiezing wel geïnteresseerd om met een nieuw bestuur te spreken over een grote transactie met Yahoo!, waarbij valt te denken aan de aanschaf van de "Search"-functie met grote financiële garanties of, als alternatief, het hele bedrijf te kopen.

Zoals meneer Icahn vandaag in zijn verklaring aangeeft, is het nog te voorbarig om al belangrijke details, zoals de prijs of andere voorwaarden van een mogelijke transactie, te bespreken. Wij respecteren het recht dat de aandeelhouders van Yahoo! hebben om de toekomst van hun bedrijf te bepalen en we zijn niet van plan om, vooruitlopend op de aandeelhoudersvergadering van Yahoo!, de discussie over deze zaak voort te zetten.

Zoals we hebben uiteengezet op 12 juni, toen Yahoo! een overeenkomst met Google bekendmaakte, zijn we ervan overtuigd dat ons voorstel om de zoekfunctie te kopen en tot een samenwerkingsverband te komen meer waarde voor de aandeelhouders van Yahoo! en de markt in zijn geheel zou hebben betekend. We hebben ons standpunt niet veranderd, ondanks dat we verdere stappen blijven ondernemen om onze eigen online zoek- en advertentiediensten uit te breiden. Daarom zien wij graag meneer Icahns interesse in het voortzetten van deze en andere discussies.

Alhoewel er geen sprake kan zijn van enige zekerheid met betrekking tot een toekomstige transactie, zijn we bereid om direct na de aandeelhoudersvergadering van Yahoo! de dialoog aan te gaan met een eventueel nieuw bestuur.

Over Microsoft

Microsoft (NASDAQ: MSFT), dat is opgericht in 1975, is de wereldleider in software, diensten en oplossingen die mensen en bedrijven hun volledige potentieel helpen realiseren.

Verklaringen in dit bericht die "vooruitziende verklaringen" zijn, zijn gebaseerd op huidige verwachtingen en aannames die onderhavig zijn aan risico's en onzekerheden. Daadwerkelijke resultaten zouden wezenlijk kunnen verschillen door een aantal factoren, waaronder de factoren zoals beschreven in het jaarverslag van Microsoft op formulier 10-K en in de kwartaalverslagen op formulier 10-Q, waarvan exemplaren kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met de Investor Relations-afdeling van Microsoft Corporation op nummer +1-800-285-7772 of via de website van Microsoft Corporation http://www.microsoft.com/msft.

Alle informatie in dit bericht dateert van 7 juli 2008. Microsoft Corporation neemt geen verplichting op zich om vooruitziende verklaringen aan te passen om de verklaring overeen te laten komen met daadwerkelijke resultaten of veranderingen in de verwachtingen van het bedrijf.

Website: http://www.microsoft.com

BRON Microsoft Corp.