Verklaring raad van commissarissen Koninklijke Ten Cate inzake onderzoek Openbaar Ministerie

13 Sep, 2007, 18:30 BST Van Koninklijke Ten Cate

ALMELO, Nederland, September 13 /PRNewswire/ -- De raad van commissarissen van Koninklijke Ten Cate heeft kennis genomen van het feit dat de heer ir. L. de Vries, huidig voorzitter van de raad van bestuur, wordt genoemd in een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie.

Zowel de raad van commissarissen als de vennootschap onthouden zich van inhoudelijk commentaar ten aanzien van dit onderzoek en het eventuele verdere verloop hiervan.

De raad van commissarissen hecht eraan zijn vertrouwen uit te spreken in de heer ir. L. de Vries als voorzitter van de raad van bestuur.

Raad van Commissarissen Koninklijke Ten Cate

BRON Koninklijke Ten Cate