Verklaring van Daniel H. Mudd, President en CEO

14 Jul, 2008, 12:30 BST Van Fannie Mae

WASHINGTON, July 14 /PRNewswire/ --

Fannie Mae (NYSE: FNM) stelt de aankondigingen vandaag op prijs evenals de verklaringen van steun voor de GSEs als bedrijven die het eigendom zijn van aandeelhouders en die een rol van kritiek belang spelen in het Amerikaanse systeem van het financieren van huisvesting in de Verenigde Staten. Wij zijn dankbaar voor het leiderschap van Minister van Financiën Paulson en Voorzitter Bernanke. Wij verheugen ons op de samenwerking met het Ministerie van Financiën, OFHEO en het Congress om de nieuwe wetsvoorstellen snel aangenomen te krijgen evenals de belangrijke initiatieven waaraan gewerkt wordt om huiseigenaren te helpen en die zullen helpen de huizenmarkt weer te stabiliseren. Wij hebben nog steeds meer dan genoeg kapitaalreserves en hebben nog steeds toegang tot liquiditeit van de kapitaalmarkten. Gezien de beroering in de markt, zal het hebben van mogelijkheden voor toegang tot voorlopige bronnen van liquiditeit indien nodig, helpen het algemeen vertrouwen in de markt te versterken. Wij zullen ons aandeel blijven leveren om liquiditeit, stabiliteit en betaalbaarheid te bieden aan de woningmarkt, nu en in de toekomst.

Deze verklaring bevat vooruitblikkende verklaringen. Dat zijn verklaringen over zaken die niet historische feiten zijn. Hoewel Fannie Mae gelooft dat de verwachtingen uiteengezet in deze verklaringen op redelijke gronden gebaseerd zijn, kunnen de toekomstige handelingen en zijn werkelijke prestaties in belangrijke mate verschillen van wat wordt aangegeven in de vooruitblikkende verklaringen in deze verklaring. Factoren die kunnen veroorzaken dat de feitelijke resultaten in belangrijke mate anders kunnen zijn, zijn onder meer de resultaten van activiteiten gedurende de rest van 2008 van het bedrijf; veranderingen in boekhoudkundige principes of praktijken, waaronder veranderingen in de regels met betrekking tot gekwalificeerde entiteiten voor speciale doelen; het verkrijgen van een waardebepaling voor zijn posten voor uitgesteld belastingkrediet; voortdurende verzwakking van zijn bezittingen; veranderingen in het vertrouwen van investeerders in het bedrijf; het effect van voorgestelde en in behandeling zijnde wetgeving. Extra factoren die kunnen veroorzaken dat de feitelijke resultaten in belangrijke mate verschillen van deze verklaringen worden gedetailleerd uiteengezet in het kwartaalrapport van Fannie Mae op Formulier 10-Q voor het eerste kwartaal van 2008 en zijn jaarverslag op Formulier 10-K voor het jaar dat op 31 december 2007 eindigde, dat in beide gevallen de "Risicofactoren" sectie bevat en ook de rapporten van het bedrijf op Formulier 8-K. Deze periodieke en actuele rapporten evenals andere formulieren die Fannie Mae heeft ingediend bij de SEC, zijn ook te verkrijgen via de website van het bedrijf op www.fanniemae.com/ir/sec/.

  
  Web site: http://www.fanniemae.com
       http://www.fanniemae.com/ir/sec/

BRON Fannie Mae