Verklaring van interim management: European Capital Limited rapporteert netto bedrijfsinkomen van 39 miljoen euro en netto inkomsten van 86 miljoen euro over eerste helft 2011

07 Sep, 2011, 03:19 BST Van European Capital Limited

ST. PETER PORT, Guernsey, September 7, 2011 /PRNewswire/ --

European Capital Limited ("European Capital" of het "bedrijf") heeft vandaag een tussentijdse verklaring van het management gepubliceerd waarin het over het eerste halfjaar eindigend op 30 juni 2011 een netto bedrijfsinkomen ("NBI") bekendmaakte van 39 miljoen euro. Netto inkomsten over het eerste halfjaar bedroegen 86 miljoen euro. De netto activa waarde (NAW) per 30 juni 2011 bedroeg 715 miljoen euro, een stijging van 14% of 86 miljoen euro ten opzichte van de NAW per 31 december 2010 van 629 miljoen euro.

SAMENVATTING FINANCIËLE GEGEVENS H1 2011

 • 39 miljoen euro aan netto bedrijfsinkomen
  • Inclusief 17 miljoen euro aan eenmalig inkomen in verband met de verwijdering van investeringen uit de niet-presterende status
 • 98 miljoen euro aan netto ongerealiseerde waardevermindering op investeringen
  • Een stijging van 102 miljoen euro ten opzichte van de eerste helft van 2010
 • 86 miljoen euro aan netto inkomsten
  • 26 miljoen euro verbetering ten opzichte van de eerste helft van 2010
  • 25% geannualiseerde rentabiliteit over eigen vermogen ("ROE")
 • 114 miljoen euro aan contante opbrengsten uit realisaties
 • 288 miljoen euro aan nieuwe uitgegeven senior obligaties
  • Bestaande schuld geherfinancierd zonder vereiste amortisatie tot 2022
 • 715 miljoen euro NAW
  • 86 miljoen euro, ofwel een stijging van 14% ten opzichte van Kw4 2010

"Onze boekwaarde steeg in het eerste halfjaar met 86 miljoen naar 715 miljoen euro, wat een geannualiseerd rendement op eigen vermogen opleverde van 25% voor het eerste halfjaar," aldus Malon Wilkus, voorzitter en Chief Executive Officer. "We hebben nu in zeven van de afgelopen acht kwartalen ongerealiseerde waardevermeerdering van onze investeringen meegemaakt. We denken dat de prestatie van de portefeuille zal blijven verbeteren indien de Europese economie uit blijft breiden. We zullen ons blijven richten op het verbeteren van onze balans, groeiende portefeuillebedrijven en het opzetten van hoogwaardige investeringsmogelijkheden."

WAARDEBEPALING VAN DE PORTEFEUILLE

Over het halfjaar afgesloten op 30 juni 2011 bedroeg de netto ongerealiseerde waardevermeerdering op investeringen in totaal 98 miljoen euro. De belangrijkst onderdelen van de netto ongerealiseerde waardevermeerdering waren:

 • 69 miljoen netto waardevermeerdering uit de eigen vermogensportfolio van European Capital als resultaat van verbeterde prestaties van de bedrijven in de portefeuille
 • 18 miljoen euro aan omkeringen van eerder ongerealiseerde waardeverminderingen geassocieerd met portefeuille-investeringen.

"Tijdens het halfjaar hebben we ons succes van 2010 voortgezet en bleven we onze balans versterken," aldus Ira Wagner, president. "We hebben onze activadekking verbeterd tot 267%. We blijven in het eerste halfjaar liquiditeit zien en richten ons op het maximaliseren van de waarde van onze investeringen om aandeelhouderswaarde te genereren."

LIQUIDITEIT EN PRESTATIES VAN PORTEFEUILLE

In het eerste halfjaar van 2011 bedroegen de contante opbrengsten uit realisaties van portefeuille-investeringen 114 miljoen euro. Het bedrijf besteedde in de eerste helft van het jaar 16 miljoen euro aan nieuwe investeringen ter ondersteuning van de huidige portefeuille. Het gewogen gemiddelde effectieve rentetarief over de schuldeninvesteringen van het bedrijf bedroeg 8,9% over het halfjaar.

Per 30 juni 2011 waren leningen met kosten van 200 miljoen euro niet-presterend in vergelijking met 301 miljoen euro per 31 december 2011. Deze leningen per 30 juni 2011 hadden een reële waarde van 65 miljoen euro en bedragen 7,8% van de totale leningen op reële waarde.

"De kredietkwaliteit van onze portefeuille bleef dit halfjaar verbeteren," zei Juan Carlos Morales Cortes, directeur. "In juni 2011, hebben we de uitgave van onze nieuwste securitisatie afgerond wat bewijs is van de kredietwaardigheid van onze activa. Deze levert ons tevens flexibiliteit voor wat betreft het opzetten van nieuwe transacties. Dit is een belangrijke transactie aangezien het de eerste Europese securisatie is die voldoet aan de nieuwe regelgevende vereisten."

HERFINANCIERING SCHULD

In het tweede kwartaal van 2011 werd European Capital's geconsolideerde dochteronderneming ECAS 2011-1 lening B.V. ("ECAS 2011-1") verkocht en werd voor 288 miljoen aan AAA-rated gedekte obligaties met zwevende rente uitgegeven die gedekt werden door activa van andere European Capital geconsolideerde dochterondernemingen met een nominale waarde van 865 miljoen euro. De obligaties zijn beoordeeld door Standard & Poor's en voldoen aan de recente regulaties voor wat betreft securitisaties. De obligaties hebben een coupon betaling van Euribor plus 320 basispunten die semi jaarlijks betaalbaar en verlopen in 2024. De opbrengst van de verkoop werd gebruikt om twee bestaande schuldobligaties van geconsolideerde dochterondernemingen van European Capital te herfinancieren, inclusief een gedekte senior multivaluta lening op termijn en een uitgave van gedekte senior obligaties, en voor nieuwe investeringen.

"Deze herfinanciering levert European Capital zekerheid in zijn leningen," aldus Nathalie Faure Beaulieu, Managing Director. "Het levert ons ook liquiditeit om te investeren in nieuwe mogelijkheden. European Capital en aangesloten maatschappijen nemen investeringsmogelijkheden voor secundair aflosbare schulden in overweging die tussen 5 miljoen en 25 miljoen euro of Engelse pond liggen, en ook One Stop Buyouts® (one-stop overnames) tot 100 miljoen.

"Met kantoren in Parijs, Londen, vijf kantoren in de VS en een in Hongkong kunnen we bedrijven overwegen die financiële behoeften hebben over de hele wereld," voegde Tristan Parisot, managing director eraan toe. "We begrijpen de behoefte aan snelheid dus we hebben een van de grootste capaciteiten in de industrie en we kunnen senior schulden, secundair aflosbare schulden en eigen vermogen financieren."

  
  EUROPEAN CAPITAL LIMITED
  GECONSOLIDEERDE BALANS
  Per 30 juni 2011, 31 december 2010 en 30 juni 2010
  (in duizenden)
  
                        
                             H1      H2
                            2011     2010
                            ----     ----
  
                           (niet)     (niet
                         gecontroleerd) gecontroleerd)
  Activa
  Investeringen tegen reële waarde
  (respectievelijke kostenbasis van
  1.638.416 euro, 1.721.230 euro
  en 1.883.515 euro)                1.099.214  1.075.766
  Contanten en equivalenten              2.257    3.006
  Beperkte contanten                 69.653    21.380
  Te ontvangen rente                  7.848    5.282
  Overeengekomen derivaten tegen reële waarde     3.021    10.290
  Overig                        6.522    8.316
                             -----    -----
     Totale activa                1.188.515  1.124.040
                           =========  =========
  Passiva en vermogen aandeelhouders
  Schulden (te vervallen binnen een jaar,
  respectievelijk 1.704 euro, 224,742 euro
  en 163.008 euro)                  429.685   484.872
  Aan European Capital Financial Services
  (Guernsey) Limited                 1.818    1.351
  Overeengekomen derivaten tegen reële waarde      915    3.283
  Overig                       41.266    5.458
                            ------    -----
     Totale passiva                473.684   494.964
                            -------   -------
  Vermogen aandeelhouders:
    Aandelenkapitaal                224.475   224.475
    Ontgedistribueerd netto gerealiseerde winst 1.087.988  1.064.903
    Netto ongerealiseerde waardevermindering
    buitenlandse valuta              (133.373)   (98.147)
    Netto ongerealiseerde waardevermindering
    van investeringen               (464.259)  (562.155)
     Totaal vermogen aandeelhouders        714.831   629.076
                            -------   -------
     Totale passiva en vermogen aandeelhouders  1.188.515  1.124.040
                           =========  =========
    
                          H1 2011 versus
                            H2 2010
                          --------------   
                          euro   %    H1 2010
                          ----  ---    -------
  
                                    (Niet
                                gecontroleerd)
  Activa
  Investeringen tegen reële waarde
  (respectievelijke kostenbasis van 1.638.416
  euro, 1.721.230 euro en 1.883.515 euro)     23.448   2%  1.179.726
  Contanten en equivalenten             (749) -25%    1.766
  Beperkte contanten               48.273  226%   31.031
  Te ontvangen rente                2.566  49%    4.928
  Overeengekomen derivaten tegen reële waarde   (7.269) -71%    5.804
  Overig                     (1.794) -22%    9.730
                          ------ -----    -----
     Totale activa               64.475   6%  1.232.985
                          ======  ===  =========
  Passiva en vermogen aandeelhouders
  Schuld (te vervallen binnen een jaar,
  1.704 euro, 224.742 euro en 163.008 euro)   (55,187) -11%   631.986
  Aan European Capital Financial Services
  (Guernsey) Limited                 467  35%    2.385
  Overeengekomen derivaten tegen reële waarde   (2.368) -72%    6.068
  Overig                     35.808  656%    8.615
                          ------  ---    -----
     Totale passiva              (21.280)  -4%   649.054
                          -------  ---   -------
  Vermogen aandeelhouders:
    Aandelenkapitaal                 -   0%   224.475
    Ongedistribueerde netto gerealiseerde
    winst                    23.085   2%  1.085.026
    Netto ongerealiseerde waardevermindering
    buitenlandse valuta            (35.226) -36%   (68.770)
    Netto ongerealiseerde waardevermindering
    van investeringen              97.896  17%  (656.800)
     Totaal vermogen aandeelhouders       85.755  14%   583.931
                          ------  ---   -------
     Totale passiva en vermogen aandeelhouders 64.475   6%  1.232.985
                          ======  ===  =========
  
  


  
                           H1 2011 vs H1 2010
                           -------------------
                            euro     % 
                            ----     ---
  
  
  Activa
  Investeringen tegen reële waarde
  (respectievelijke kostenbasis van
  1.638.416 euro, 1.721.230 euro en 1.883.515 euro) (80.512)   -7%
  Contanten en equivalenten               491    28%
  Beperkte contanten                 38.622   124%
  Te ontvangen rente                  2.920    59%
  Overeengekomen derivaten tegen reële waarde     (2.783)   -48%
  Overig                       (3.208)   -33%
                            ------   ---
     Totale activa                 (44.470)   -4%
                            =======   ===
  Passiva en vermogen aandeelhouders
  Schulden (te vervallen binnen een jaar,
  respectievelijk 1.704 euro,
  224,742 euro en 163,008 euro)           (202.301)   -32%
  Aan European Capital Financial Services
  (Guernsey) Limited                  (567)   -24%
  Overeengekomen derivaten tegen reële waarde     (5.153)   -85%
  Overig                       32.651   379%
     Totale passiva                (175.370)   -27%
                            -------   ---
  Vermogen aandeelhouders:
    Aandelenkapitaal                   -    0%
    Ongedistribueerde netto gerealiseerde winst   2.962    0%
    Netto ongerealiseerde waardevermindering
    buitenlandse valuta              (64.603)   -94%
    Netto ongerealiseerde waardevermindering
    van investeringen               192.541    29%
     Totaal vermogen aandeelhouders        130.900    22%
                            -------   ---
     Totale passiva en vermogen aandeelhouders   (44.470)   -4%
                            =======   ===
  
  VGB = van geen belang
  -------------------


  
               EUROPEAN CAPITAL LIMITED
         GECONSOLIDEERDE VERSLAGGEVING VAN DE ACTIVITEITEN
          Zes maanden eindigend op 30 juni 2011 en 2010
                 (in duizenden)
                (Niet gecontroleerd)
  
  
  
                            Zes maanden eindigend
                               op 30 juni
                               -------
                               2011   2010
                               ----   ----
  
  BEDRIJFSINKOMEN:
  Rentebaten en dividend                 66.240  56.242
  Tarieven en andere inkomsten                508   464
                                ---   ---
       Totaal bedrijfsinkomsten            66.748  56.706
                              ------  ------
  OPERATIONELE UITGAVEN:
  Rente                          12.887  28.764
  Bestuurskosten                     10.980  9.212
  Algemeen en administratief                3.703  3.364
  Zakelijke herstructureringskosten              -  2.020
                                ---  -----
       Totale bedrijfskosten             27.570  43.360
                              ------  ------
  BEDRIJFSINKOMSTEN VOOR BELASTING            39.178  13.346
  Reservering voor inkomstenbelasting            (44)   (79)
                                ---   ---
  NETTO BEDRIJFSINKOMEN                  39.134  13.267
                              ------  ------
  
  Netto gerealiseerd (verlies) winst op investeringen
    Portefeuille bedrijfsinvesteringen         (23.858)  7.846
    Omzetting buitenlandse valuta            4.028  17.030
    Afgeleide overeenkomsten               3.781   (255)
                               -----   ---
       Totaal netto gerealiseerd (verlies) winst op 
       investeringen                (16.049) 24.621
                              -------  ------
  
  NETTO GEREALISEERDE WINST                23.085  37.888
                              ------  ------
  
  Netto ongerealiseerde waardevermeerdering
   (waardevermindering) investeringen
    Portefeuille bedrijfsinvesteringen         98.331  (4.039)
    Omzetting buitenlandse valuta            (35.226) 24.412
    Afgeleide overeenkomsten                (435)  1.148
                                ---  -----
       Totaal netto ongerealiseerde 
       waardevermeerdering investeringen       62.670  21.521
                              ------  ------
  
  
  NETTO VERMEERDERING IN NETTO ACTIVA UIT
   ACTIVITEITEN ("NETTO WINST")              85.755  59.409
                              ======  ======
  
    
                           Zes maanden eindigend
                               op 30 juni
                             2011 versus 2010
                             ----------------
                              euro    %
                              ----    ---
  
  BEDRIJFSINKOMEN:
  Rentebaten en dividend                 9.998   18%
  Tarieven en andere inkomsten               44    9%
       Totaal bedrijfsinkomsten           10.042   18%
                             ------   ---
  OPERATIONELE UITGAVEN:
  Rente                        (15.877)  -55%
  Bestuurskosten                     1.768   19%
  Algemeen en administratief                339   10%
  Zakelijke herstructureringskosten           (2.020)  -100%
                             ------  ----
       Totale bedrijfskosten           (15.790)  -36%
                             -------   ---
  BEDRIJFSINKOMSTEN VOOR BELASTING           25.832   194%
  Reservering voor winstbelasting              35   44%
                               ---   --
  NETTO BEDRIJFSINKOMEN                 25.867   195%
                             ------   ---
  
  Netto gerealiseerd (verlies) winst op investeringen
    Portefeuille bedrijfsinvesteringen        (31.704)  -404%
    Omzetting buitenlandse valuta          (13.002)  -76%
    Afgeleide overeenkomsten              4.036  1583%
                              -----  ----
       Totaal netto gerealiseerd (verlies)
       winst op investeringen           (40.670)  -165%
                             -------  ----
  
  NETTO GEREALISEERDE WINST (VERLIES)         (14.803)  -39%
                             -------   ---
  
  Netto ongerealiseerde waardevermeerdering
  (waardevermindering) investeringen
    Portefeuille bedrijfsinvesteringen        102.370  2535%
    Omzetting buitenlandse valuta          (59.638)  -244%
    Afgeleide overeenkomsten             (1.583)  -138%
                              -----  ----
       Totaal netto ongerealiseerde
       waardevermeerdering investeringen      41.149   191%
                             ------   ---
  
  
  NETTO VERMEERDERING IN NETTO ACTIVA UIT
   ACTIVITEITEN ("NETTO WINST")             26.346   44%
                             ======   ===
  
    
              EUROPEAN CAPITAL LIMITED
             OVERIGE FINANCIËLE INFORMATIE
  Zes maanden eindigend op 30 juni 2011, 31 december 2010 en 30 juni 2010
                (in duizenden)
    
  
  
                              H1 2011  H2 2010
                              -------  -------
                               euro   euro
  
   Nieuwe investeringen
      Achtergestelde schuld                -     -
      Converteerbare Bond               6.300     -
      Geprefereerde aandelen             10.053    555
      Gewone aandelen                   -   1.000
        Totaal                   16.353   1.555
                              ======   =====
  
      Extra financiering voor
      herkapitalisaties               16.353   1.555
        Totaal                   16.353   1.555
                              ======   =====
  
   Gerealiseerd:
      Hoofd voorbetalingen              75.824  90.888
      Betaling van verschuldigde rente
      en voor betaling in natura
      en het verschil tussen uitgifteprijs
      en nominale waarde               17.614  23.814
      Verkoop van investeringen eigen vermogen      -  17.138
      Verkoop van leningen              21.046   1.558
        Totaal                   114.484  133.398
                             =======  =======
  
   Waardevermeerdering, waardevermindering,
   winsten en verliezen:
      Bruto gerealiseerde winsten             -   7.677
      Bruto gerealiseerde verliezen         (23.858) (67.749)
                             -------  -------
        Netto (verliezen (winsten) portefeuille  (23.858) (60.072)
      Buitenlandse valuta               4.028   5.756
      Afgeleide overeenkomsten            3.781   (179)
                              -----   ----
        Netto gerealiseerde verliezen       (16.049) (54.495)
                             -------  -------
  
      Bruto ongerealiseerde waardevermeerdering van
      portefeuille-investeringen          133.965  95.928
      Bruto ongerealiseerde waardevermindering van
      portefeuille-investeringen          (53.870) (63.491)
        Omkeer van in eerdere periode ongerealiseerde
        (waardevermindering) waardevermeerdering na
        realisatie                 18.236  60.957
                              ------  ------
        Netto ongerealiseerde waardevermindering
        van portefeuille-investeringen       98.331  93.394
      Buitenlandse valuta              (35.226) (29.377)
      Afgeleide overeenkomsten             (435)  1.252
                               ----   -----
        Netto ongerealiseerde waardevermindering
        van investeringen              62.670  65.269
                              ------  ------
  
        Netto winsten, verliezen, 
        waardevermeerdering en Waardevermindering 46.621  10.774
                              ======  ======
  
   Overige financiële gegevens:
      Nettowaarde activa              714.831  629.076
      Financiële passiva              429.685  484.872
      Activadekking                   267%   230%
      Verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen    0,6 x   0,8 x
   Kredietkwaliteit:
      Gewogen gemiddelde effectieve rentevoet
      over schuldinvesteringen             8,9%   8,8%
      Niet presterende leningen tegen kosten    199.985  300.669
      Niet presterende leningen tegen reële waarde  65.190  77.180
      Niet presterende leningen tegen kosten als 
       percentage Van totale leningen         17,3%   23,8%
      Niet presterende leningen tegen reële waarde als
       percentage van totale leningen          7,8%   8,9%
   Rendement op eigen vermogen
      LTM netto rendement bedrijfsinkomen op gemiddeld
      eigen vermogen tegen kosten            5,8%   3,7%
      LTM gerealiseerde winst rendement op gemiddelde
       Eigen vermogen tegen kosten           0,2%   1,4%
      LTM winst op eigen vermogen           20,4%   18,0%
      Netto bedrijfsinkomen, huidige halfjaar
       Rendement op gemiddelde eigen vermogen tegen 
       kosten geannualiseerd              6,2%   5,4%
      Gerealiseerde winst huidige halfjaar, rendement
       op gemiddelde eigen vermogen tegen kosten 
       geannualiseerd                  3,6%   -3,2%
      Winstrendement over eigen vermogen 
       geannualiseerd                 25,2%   15,1%
  

  
  
  
                       H1 2011 versus     H1 2010
                         H2 2010
                         -------      -------
                       euro    %      euro
   
   Nieuwe investeringen
      Gedekte schulden           -    100%      867
      Converteerbare bond       6.300    100%       -
      Geprefereerde aandelen      9.498    VGB       -
      Gewone aandelen         (1.000)   -100%       2
        Totaal            14.798    VGB      869
                      ======    ===      ===
  
      Extra financiering voor 
       herkapitalisaties       14.798    VGB      869
        Totaal            14.798    VGB      869
                      ======    ===      ===
  
   Gerealiseerd:
      Voornaamste voorafbetalingen  (15.064)   -17%    101.234
      Betaling van verschuldigde rente 
       en dividenden en oorspronkelijke 
       uitgavenkorting        (6.200)   -26%    24.117
      Verkoop van investeringen eigen 
       vermogen           (17.138)   -100%    20.585
      Verkoop van leningen      19.488    VGB     3.660
        Totaal           (18.914)   -14%    149.596
                      =======    ===    =======
  
   Waardevermeerdering, waardevermindering,
   winsten en verliezen:
      Bruto gerealiseerde winsten     -     0%    11.575
      Bruto gerealiseerde verliezen  43.891    65%    (3.729)
                      ------    ---     ------
        Netto (verliezen) winsten 
        portefeuille         36.214    60%     7.846
      Buitenlandse valuta       (1.728)   -30%    17.030
      Afgeleide overeenkomsten     3.960    VGB      (255)
                       -----   ----      ---
        Netto gerealiseerde 
        verliezen          38.446    71%    24.621
                      ------    ---     ------
  
      Bruto ongerealiseerde 
       waardevermeerdering 
       portefeuille-investeringen   38.037    40%    52.273
      Bruto ongerealiseerde 
       waardevermindering van
       portefeuille-investeringen   9.621    15%    (48.847)
        Omkeer van in eerdere periode
        ongerealiseerd 
       (waardevermindering) 
        waardevermeerdering
        na realisatie        (42.721)   -70%    (7.465)
                      -------    ---     ------
        Netto ongerealiseerde 
        waardevermindering van
        portefeuille-investeringen  4.937     5%    (4.039)
      Buitenlandse valuta       (5.849)   -20%    24.412
      Afgeleide overeenkomsten    (1.687)   -135%     1.148
                      ------   -----     -----
        Netto ongerealiseerde 
        waardevermindering van
        investeringen        (2.599)    -4%    21.521
                      ------    ---     ------
  
        Netto winsten, verliezen, 
        waardevermeerdering
        en waardevermindering    35.847    333%    46.142
                      ======    ===     ======
  
   Overige financiële gegevens:
      Nettowaarde activa       85.755    14%    583.931
      Financiële passiva       (55.187)   -11%    631.986
      Dekking activa                       193%
      Verhouding schulden tot eigen 
       vermogen                          1,1 x
   Kredietkwaliteit:
      Gewogen gemiddelde effectieve 
       rente op schuldinvesteringen   0,2%    2%      6,6%
      Niet presterende leningen tegen 
       kosten            (100.684)   -33%    301.923
      Niet-presterende leningen tegen 
       reële waarde         (11.990)   -16%    48.599
      Niet presterende leningen tegen 
       kosten als percentage 
       van totale leningen                    21,2%
      Niet presterende leningen tegen 
       reële waarde als percentage 
       van totale leningen                    4,9%
   Rendement op eigen vermogen:
      LTM netto bedrijfsinkomen op eigen 
       vermogen tegen kosten                   2,7%
      LTM gerealiseerde winst op eigen 
       vermogen tegen kosten                   -2,5%
      LTM winst op eigen vermogen                10,2%
      Netto bedrijfsinkomen op gemiddelde 
       eigen vermogen tegen kosten geannualiseerd         2,0%
      Gerealiseerde winst op gemiddelde eigen vermogen
       Tegen kosten huidige halfjaar               5,8%
      Winstrendement op gemiddelde eigen vermogen 
       geannualiseerd                      21,2%
    
    
                             H1 2011 vs H1 2010
                             ------------------
                              euro    %
  
   Nieuwe investeringen
      Achtergestelde schulden             (867)   -100%
      Converteerbare bond              6.300    100%    
      Geprefereerde aandelen            10.053    100%
      Gewone aandelen                  (2)   -100%   
        Totaal                   15.484    VGB
                             ======    ===
  
      Extra financiering voor herkapitalisaties   15.484    VGB
        Totaal                   15.484    VGB
                             ======    ===
  
   Gerealiseerd:
      Belangrijkste3 voorafbetalingen       (25.410)   -25%
      Betaling van verschuldigde rente en
       Voor betaling in natura en het verschil
       tussen uitgifteprijs en nominale waarde   (6.503)   -27%
      Verkoop van investeringen eigen vermogen   (20.585)  -100%
  
      Verkoop van leningen              17.386   475%
        Totaal                   (35.112)   -23%
                             =======   ===
  
   Waardevermeerdering, waardevermindering, winsten en
   verliezen:
      Bruto gerealiseerde winsten          (11.575)  -100%
      Bruto gerealiseerde winsten          (20.129)  -540%
                             -------   ----
        Netto (verliezen) winsten portefeuille   (31.704)  -404%
      Buitenlandse valuta              (17.030)  -100%
      Afgeleide overeenkomsten            4.036   VGB
                              -----   ---
        Netto gerealiseerde winsten        (40.670)  -165%
                             -------   ----
  
      Bruto ongerealiseerde waardevermeerdering van
      portefeuille-investeringen           81.692   156%
      Bruto ongerealiseerde waardevermindering va
       portefeuille-investeringen          (5.023)   -10%
        Omkeer van in eerdere periode 
        ongerealiseerde (waardevermindering) 
        waardevermeerdering na realisatie     25.701   344%
                              ------   ---
        Netto ongerealiseerde waardevermindering van
        portefeuille-investeringen        102.370   VGB
      Buitenlandse valuta              (59.638)  -244%
      Afgeleide overeenkomsten            (1.583)  -138%
                              ------   ----   
       Netto ongerealiseerde waardevermindering 
       van investeringen               41.149   191%
                              ------   ---
                                
        Netto winsten, verliezen, waardevermeerdering
        en Waardevermindering             479    1%
                               ===   ===
  
   Overige financiële gegevens:
      Nettowaarde activa              130.900    22%
      Financiële passiva              (202.301)   32%
      Dekking activa
      Verhouding schulden tot eigen vermogen
   Kredietkwaliteit:
      Gewogen gemiddelde effectieve rentevoet
      op schuldinvesteringen              2,3%   36%
      Niet presterende leningen tegen kosten    (101.938)   -34%
      Niet presterende leningen tegen reële waarde  16.591    34%
      Niet presterende leningen tegen kosten als 
       percentage
       van totale leningen
      Niet presterende leningen tegen reële waarde als
       percentage van totale leningen
   Rendement op eigen vermogen:
      LTM netto bedrijfsinkomen, rentabiliteit op gemiddelde
       eigen vermogen tegen kosten
      LTM gerealiseerde winst rendement op gemiddelde
       eigen vermogen tegen kosten
      LTM winst rentabiliteit op eigen vermogen
      Netto bedrijfsinkomen, huidige halfjaar
       Rendement op gemiddelde eigen vermogen tegen kosten
       geannualiseerd
      Gerealiseerde winst huidige halfjaar, rendement
       op gemiddelde eigen vermogen tegen kosten geannualiseerd
      Winstrendabiliteit over eigen vermogen geannualiseerd
       Gemiddeld eigen vermogen geannualiseerd
  
   VGB = van geen belang
   NVT = Niet van toepassing
   -------------------


BELANGRIJKE BERICHTGEVINGEN

NAW

De waardebepalingen met betrekking op de bedrijven in de portefeuille van European Capital die worden genoemd in dit bericht, of waarnaar verwezen wordt, zijn in goed vertrouwen vastgelegd door het bestuur van European Capital, zoals dat in het verleden werd gedaan en met het doel om de van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen betreffende berichtgeving na te leven.

Op de toekomstgerichte uitspraken

Dit document bevat mogelijk "vooruitziende verklaringen." Deze vooruitziende verklaringen brengen van nature risico's en onzekerheden met zich mee omdat zij verband houden met toekomstige gebeurtenissen en omstandigheden.Veel van deze risico's en onzekerheden houden verband met factoren die buiten de controle van European Capital liggen of die anderszins niet precies kunnen worden ingeschat. Deze factoren omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot: onzekerheden die te maken hebben met het tijdstip van de afronding van transacties, fluctuaties in rente, beschikbaarheid van transacties, veranderingen in regionale, nationale, of internationale economische omstandigheden, of veranderingen in de omstandigheden van de markt waarin European Capital heeft geïnvesteerd. Werkelijke resultaten kunnen daarom wezenlijk verschillen van de resultaten vermeld of gesuggereerd in de vooruitziende uitspraken.

De prestaties zoals hierboven aangegeven zijn een afspiegeling van de prestaties van European Capital uit het verleden. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor het voor toekomstig resultaat en waarschijnlijk zal het rendement op investering en de waarde van een investering in European Capital onderhevig zijn aan fluctuaties. Daarnaast is het huidige resultaat van European Capital wellicht lager of hoger dan het bovengenoemde resultaat.

Voorbereiding

Deze tussentijdse verklaring van het bestuursorgaan is opgetekend om verdere transparante informatie te leveren over European Capital en is niet bedoeld voor andere doeleinden. Bepaalde financiële informatie in deze tussentijdse verklaring van het bestuursorgaan is gebaseerd op een ongecontroleerd verslag over de bedrijfsvoering. Niets in dit document is bedoeld als of moet beschouwd worden als winstprognose.

OVER EUROPEAN CAPITAL

European Capital is een investeringsmaatschappij voor pan-Europees aandelenvermogen, mezzanine- en senior-schuldinvesteringen met een werkkapitaal van ongeveer 1,1 miljard euro. European Capital is is een volledig dochterbedrijf van American Capital, ltd ("American Capital").  Het beheer is in handen van European Capital Financial Services (Guernsey) Limited ("ECFSG" of "de Investment Manager"), een volledig zelfstandige dochteronderneming van American Capital. De Investment Manager heeft kantoren in Londen en Parijs. Per 30 juni 2011 had de Investment Manager 5 investeringsteams met 18 investeringsprofessionals en 27 ondersteunend personeel. European Capital en aangesloten maatschappijen nemen investeringsmogelijkheden voor mezzanine schulden in overweging die liggen tussen de 5 miljoen en 25 miljoen euro of Engelse pond en ook One-Stop Buyouts(R) (one-stop overnames) tot 100 miljoen. Zie voor meer informatie: http://www.EuropeanCapital.com.

OVER AMERICAN CAPITAL

American Capital is een beursgenoteerde private aandelenfirma en een internationaal vermogensbeheerder. Zowel rechtstreeks alsook via vermogensbeheer investeert, beheert en waarborgt American Capital beleggingen in particuliere aandelenvermogen in de middenmarkt, financieringen met vreemd vermogen, onroerend goed, en gestructureerde producten. American Capital werd opgericht in 1986 en heeft nu 52 miljard dollar aan activa onder beheer en is momenteel uitgegroeid tot acht kantoren in de Verenigde Staten, Europa en Azië. American Capital en aangesloten maatschappijen nemen investeringen in overweging die liggen tussen de 10 miljoen en 300 miljoen dollar. Zie voor meer informatie: http://www.AmericanCapital.com.

Contact:
European Capital Financial Services Limited
+44-207-539-7000
Ira Wagner, president
Juan Carlos Morales Cortes, directeur
Richard Smith, financieel directeur

 


BRON European Capital Limited