Verkoop activiteiten Ballast Nedam Offshore aan Van Oord

28 Nov, 2014, 06:30 GMT Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, November 28, 2014 /PRNewswire/ --

 

  • Overeenstemming over verkoop van de activiteiten van Ballast Nedam Offshore
  • Sterke toename solvabiliteit tot circa 10%
  • Verwacht operationeel verlies van € 35 miljoen - € 45 miljoen voor geheel 2014

Ballast Nedam heeft overeenstemming bereikt over de onlangs aangekondigde verkoop van de activiteiten van Ballast Nedam Offshore. Na zorgvuldige beoordeling van de indicatieve biedingen heeft Ballast Nedam overeenstemming bereikt over de verkoop met Van Oord. Deze overeenkomst bevat gebruikelijke opschortende voorwaarden zoals het verkrijgen van toestemming van mededingingsautoriteiten. De transactie bestaat uit de verkoop van activa van Ballast Nedam Offshore, de staf van de EPCI-diensten (EPCI: ontwerp, inkoop, bouw en installatie), het Heavy Lift Vessel Svanen en het in uitvoering zijnde project Westermeerwind.

De transactie betekent een significante boekwinst voor Ballast Nedam en zal naar verwachting op korte termijn worden afgerond. Deze verkoop is een uitbreiding op het programma van desinvesteringen, dat Ballast Nedam in februari heeft aangekondigd ter versterking van de financiële positie. Met de verkoop van de activiteiten van Ballast Nedam Offshore komt voorlopig een einde aan het desinvesteringsprogramma.

Ballast Nedam heeft 2014 gekenmerkt als een zwaar jaar en eerder geen concrete verwachting gegeven. Op dit moment verwacht Ballast Nedam over geheel 2014 een negatief operationeel resultaat van € 35 miljoen tot € 45 miljoen en een sterk verbeterde solvabiliteit van circa 10 procent (halfjaar 2013: 4%). Deze verwachting is inclusief de significante boekwinst als gevolg van de verkoop van activa van Ballast Nedam Offshore. Het negatieve operationele resultaat voor geheel 2014 wordt met name veroorzaakt door de eerder dit jaar aangekondigde verliezen op het project A15 Maasvlakte - Vaanplein en verder tegenvallende projectresultaten bij de divisie Infrastructuur.


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

Dit bericht bevat enkele op de toekomst gerichte verklaringen, die gebaseerd zijn op de huidige verwachtingen en prognoses van de Vennootschap op de datum van dit bericht. Naar hun aard houden toekomstgerichte verklaringen verband met bekende en onbekende risico's, onzekerheden, vooronderstellingen en andere factoren omdat dergelijke verklaringen betrekking hebben op gebeurtenissen en afhankelijk zijn van omstandigheden die in de toekomst plaatsvinden binnen of buiten de invloedsfeer van de Vennootschap. Deze factoren kunnen ertoe leiden dat daadwerkelijke resultaten, prestaties en ontwikkelingen materieel verschillen van de genoemde of geïmpliceerde vooruitzichten van de in dit bericht opgenomen op de toekomst gerichte verklaringen.

PRN - NLD


BRON Ballast Nedam