Verminderd seksueel verlangen bij vrouwen is terug te vinden in de anatomie van de hersenen

10 Dec, 2013, 13:14 GMT Van Emotional Brain BV

ALMERE, Nederland, December 10, 2013 /PRNewswire/ --

Het gespecialiseerde wetenschappelijk tijdschrift the Journal of Sexual Medicine heeft deze week online een artikel gepubliceerd over de verschillen in de neuroanatomie van de hersenen tussen vrouwen met een verminderd seksueel verlangen en vrouwen met een normaal seksueel verlangen. Dit onderzoek is uitgevoerd door de onderzoeksgroep van Emotional Brain, in samenwerking met onderzoekers van de UvA, de Universiteit Utrecht en San Diego Sexual Medicine. (Emotional Brain is het onderzoeksbedrijf dat Lybrido en Lybridos heeft ontwikkeld als medicatie voor vrouwen met Female Sexual Interest/Arousal Disorder.) Er was al bekend dat, vergeleken met een controlegroep, seksuele prikkels bij vrouwen met verminderd seksueel verlangen anders lijken te worden verwerkt, maar in deze studie zijn voor het eerst structurele verschillen in de hersenen gevonden. Enerzijds lijken vrouwen die lijden aan een verlaagd seksueel verlangen minder grijze stof (de kernen van zenuwcellen) in diverse locaties in de hersenschors te hebben. De hersengebieden waarin deze verschillen zijn gevonden, worden in verband gebracht met onder andere de waarneming van lichamelijke reacties en emotionele bewustwording. Anderzijds was de hoeveelheid witte stof (voornamelijk de uitlopers van zenuwcellen, betrokken bij de signaaloverdracht vanuit de cel) in deze groep juist groter in andere delen van het brein, zoals in de amygdala, die cruciaal is voor het herkennen van biologisch relevante prikkels. In de hierboven genoemde hersengebieden correleerde de hoeveelheid grijze stof met de mate van seksueel verlangen en opwinding, terwijl problemen met het orgasme correleerde met de hoeveelheid witte stof. Al kan uit deze studie niet worden afgeleid of de verschillen in neuronanatomie een oorzaak of juist een gevolg zijn van de seksuele problematiek, deze bevinding benadrukt het belang van verder onderzoek naar adequate medische en psychologische behandelingen. Aangezien de gevonden verschillen gerelateerd lijken te zijn aan specifieke klachten, kan dit een aanknopingspunt zijn voor het verder zoeken naar de individuele verschillen tussen vrouwen met seksuele problemen.

BRON Emotional Brain BV