Vermogensbeheer Pensioenfonds Productschappen naar Mn Services.

27 Mei, 2009, 15:44 BST Van Mn Services N.V.

RIJSWIJK, Nederland, May 27 /PRNewswire/ -- Het Pensioenfonds Productschappen heeft Mn Services geselecteerd als fiduciair vermogensbeheerder voor haar pensioenvermogen van EUR 365 miljoen. Mn Services treedt hierbij op als strategisch adviseur op het gebied van het balans- en beleggingsbeleid en is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van het vermogensbeheer van het Pensioenfonds Productschappen.

Nico Dijkhuizen, secretaris van het bestuur van het Pensioenfonds Productschappen:

"Met als doelstelling continuïteit van het vermogensbeheer en professionalisering van een goed gespreide beleggingsportefeuille, heeft het Pensioenfonds Productschappen bij het zoeken naar een vermogensbeheerder voor een gedegen selectietraject gekozen. Op basis van bedrijfscultuur, de kwalitatief goede werkwijze en de jarenlange ervaring als fiduciair manager hebben we onze keuze laten vallen op Mn Services".

In 2008 werd Mn Services ook al geselecteerd als vermogensbeheerder voor het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche (EUR 155 mln.), het pensioenfonds van Unisys (EUR 280 mln.), het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij (EUR 3,2 mrd) en de pensioenfondsen van SCA (EUR 360 mln). Daarnaast besloten de pensioenfondsen PME (2008) en Koopvaardij (2009) naast het vermogensbeheer ook hun pensioenadministratie per begin 2010 onder bij Mn Services. Sinds begin 2007 groeide het belegde vermogen van Mn Services van EUR 35 miljard naar EUR 56 miljard.

"Wij zijn er bijzonder trots op dat het Pensioenfonds Productschappen Mn Services heeft geselecteerd als fiduciair beheerder van het vermogen. Deze nieuwe opdracht betekent een continuering van het succes van Mn Services. Juist in deze turbulente omstandigheden heeft professioneel fiduciair management grote toegevoegde waarde voor het verbeteren van de balanspositie van pensioenfondsen. Met onze ruime ervaring in de Nederlandse markt heeft Mn Services een unieke positie verworven die maakt dat wij voor fondsen als Pensioenfonds Productschappen de juiste partner zijn.", aldus Philip Jan Looijen, director fiduciary management bij Mn Services.

Over het pensioenfonds Productschappen

Het Pensioenfonds Productschappen is opgericht in 1948 voor werknemers van de productschappen. Hiertoe behoren de productschappen Akkerbouw, Diervoeder, Dranken, Granen, Zaden en Peulvruchten, Margarine, Vetten en Oliën, Tuinbouw, Vee, Vlees en Eieren (PVE), Vis, Wijn en Zuivel. Het fonds telt ruim 3000 (ex)deelnemers.

Over Mn Services

Mn Services is in de Nederlandse pensioenwereld actief als vermogensbeheerder en als pensioenuitvoerder voor institutionele opdrachtgevers. De organisatie beheert een vermogen van ruim EUR 56 miljard (2009) voor 1,7 miljoen (ex) deelnemers van diverse pensioenfondsen en voert de pensioenadministratie uit voor meer dan 1,2 miljoen mensen en zo'n 35.000 werkgevers. Hiermee is het bedrijf één van de grootste uitvoerders van vermogensbeheer en pensioenadministratie in Nederland.

BRON Mn Services N.V.