Versterken concurrentiepositie door synergiemaatregelen

23 Jan, 2007, 10:15 GMT Van Equens

UTRECHT, The Netherlands, January 23 /PRNewswire/ --

- Equens verwerkt record aantal girale en toonbankbetalingen in 2006

In 2006 heeft Equens, een van de grootste pan-Europese full-service payment processors, een recordaantal betalingen afgehandeld. In 2006 werden in totaal bijna 7 miljard girale transacties verwerkt, een stijging van 6,3 procent ten opzichte de totale volumes van Interpay en Transaktionsinstitut in 2005. Op het gebied van cards acquiring werden in totaal 1,88 miljard geldopnames en toonbankbetalingen via Equens gerouteerd voor autorisatie. De voorgenomen harmonisatie van de Europese markt voor betalingsverkeer in 2008, de Single Euro Payments Area (SEPA), leidt nu al tot consolidatie en een sterk concurrerende Europese markt. Daarom verstevigt Equens haar positie door het realiseren van synergiemaatregelen als gevolg van de fusie, en door additioneel volume. Equens zal tot 2010 een kostenbesparing realiseren van circa 25 procent, waarbij de formatie met ongeveer 400 FTE zal worden teruggebracht. Daarnaast streeft Equens naar het verhogen van het aantal te verwerken transacties tot minimaal 10 miljard per jaar.

Het aantal door Equens verwerkte transacties in 2006 bedroeg bijna 7 miljard, ten opzichte van 6,5 miljard in 2005. Dit betekent dus een toename van circa 500 miljoen transacties transacties ten opzichte van 2005; een groeipercentage van 6,3 procent.

Op het gebied van toonbankbetalingen en geldopnames werden eveneens grote aantallen transacties verwerkt. In 2006 werden maar liefst 1,88 miljard betaalautomaat-transacties en geldopnames via Equens Nederland gerouteerd voor autorisatie. Hiervan werden 66,5 miljoen transacties verricht met internationale betaalproducten (Maestro en credit cards). In totaal betekent dit een toename van 7,4 % miljoen ten opzichte van 2005; toen lag het totale aantal betaal- en geldautomaattransacties op 1,75 miljard.

Internationale concurrentiepositie versterkt door sterke groei

Met deze volumegroei heeft Equens haar concurrentiepositie op de Europese betaalmarkt nog verder versterkt. Haar strategie is de komende jaren gericht op verdere volumegroei. Equens streeft naar verdere groei door haar huidige klanten te behouden, nieuwe klanten aan te trekken, autonome groei én door het aangaan van samenwerkingsverbanden. Deze volumegroei zal resulteren in aanzienlijke schaalvoordelen, waarmee Equens haar concurrentiepositie verder versterkt. Een volgende belangrijke voorwaarde om ook in de toekomst haar concurrentiepositie te kunnen handhaven en verbeteren is het verder terug dringen van de kosten. Op die manier kan Equens haar producten tegen zo laag mogelijke kosten aanbieden.

Equens neemt verantwoordelijkheid

De reductie van werkgelegenheid in Nederland en Duitsland vindt in beginsel plaats door het beperken van het aantal externe medewerkers, natuurlijk verloop en pensionering. Equens zal daarnaast in voorkomende gevallen bemiddelen voor haar medewerkers bij het vinden van een nieuwe baan, of het treffen van een vertrekregeling. Het verlies aan werkgelegenheid ligt in lijn met de lange termijn strategie van Equens om tot een van de grootste pan-Europese full service payment processors te blijven behoren. Zowel de vakbonden als de leden van de Ondernemingsraden in beide landen zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de plannen.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie: www.equens.com

Equens is de eerste echte pan-Europese full-service payment processors. Als een van de grootste en meest innovatieve partijen in Europa zijn wij marktleider op het gebied van toekomstvaste oplossingen voor de verwerking van girale en debit card betalingen. We bieden een zeer compleet en concurrerend dienstenpakket, dat we dankzij onze flexibele en klantgerichte aanpak naadloos kunnen aanpassen aan de eisen en wensen van onze klanten.

Bij Equens is het betalingsverkeer in goede handen. We bouwen voort op ruim 40 jaar ervaring en de uitstekende reputatie van onze oprichters: Interpay Nederland en het Duitse Transaktionsinstitut. Met een gezamenlijk jaarlijks volume van ongeveer 7 miljard transacties hebben we binnen de eurozone een marktaandeel van meer dan 10%. Dankzij onze huidige vooraanstaande positie zijn we de aangewezen payment processor binnen SEPA. Ons geïntegreerde, kostenefficiënte en schaalbare platform is op dit moment al volledig klaar voor SEPA. Klanten kunnen bij ons dan ook SEPA-services afnemen vanaf dag één. Bovendien bieden we hen uitgebreide ondersteuning om de overgang naar SEPA soepel te laten verlopen. Bij dat allesHet is duidelijk dat we samen met onze klanten een uitdagende toekomst tegemoet gaan.

BRON Equens