Voedselveiligheid: Een Absolute Prioriteit voor de G-20 Top

31 Maa, 2009, 09:00 BST Van momagri

PARIJS, March 31 /PRNewswire/ -- Het is duidelijk dat de afronding van de Doha-ronde tijdens de op handen zijnde G20-top van 2 april zal worden gepresenteerd als de beste maatregel om protectionisme af te weren.

Echter, volgens de laatste simulaties van het momagri-model zal niet-gereguleerde liberalisatie in de landbouw in de komende 15 jaar leiden tot de volgende scenario's:

  
  - Een drastische daling van de inkomens van agrariërs in de armste landen 
   (een daling van 60 procent),

  - Een aanhoudende verslechtering in de importerende ontwikkelingslanden 
   (zoals China en India: een daling van 30 tot 40 procent),

  - Een dalende tendens in ontwikkelde landen (met verliezen van 30 procent 
   verspreid over meerdere jaren),

  - Terwijl alleen opkomende exportlanden, zoals Brazilië, er ongeschonden 
   uit zullen komen.

(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20081013/324331 )

Wat zullen de resultaten zijn? Een verschuiving van het wereldwijde evenwicht die zich voornamelijk vertaalt in de verarming -of zelfs verdwijning - van landbouweconomieën in landen met de grootste bevolkingsgroei. In Europa en de VS zouden tevens massale ontslagen vallen in de landbouw- en veehouderijsector waardoor de voedselveiligheid in Europa op de helling komt te staan.

De grote winnaars? Investeringsfondsen die miljoenen hectaren grond aankopen, voornamelijk in Afrika, omdat ze ten volle profijt zullen trekken uit de lagere tariefgrenzen.

Durven we de wereldwijde landbouwsector bloot te stellen aan het risico dat zij in de toekomst hetzelfde lot ondergaat als de financiële markten?

Zonder de implementatie van wereldwijde regulering ter voorkoming van de destabiliserende -of zelfs vernietigende- gevolgen van prijsschommelingen zal een WTO-overeenkomst voor de landbouwsector resulteren in een voedselcrisis die nog veel gevaarlijker zal zijn dan de huidige financiële crisis. Regeringen zouden dan hun toevlucht moeten zoeken tot protectionistische maatregelen om hun hoogste prioriteit veilig te stellen: voedselveiligheid voor hun inwoners. De Doha-ronde zou dan zelfs kunnen eindigen als de ontluisteringsronde in plaats van de ontwikkelingsronde.

Wat is de juiste aanpak van dit "voorspelbare catastrofale scenario", wat zich verder ontwikkelt met de dreiging van mogelijke conflicten over toegang tot energie- en waterbronnen? Om dit te voorkomen is onontkoombaar om een mondiaal landbouwbeleid te lanceren:

- Om de doelstelling van voedselveiligheid te stimuleren binnen een gereguleerde markt, ofwel de zoektocht naar collectieve voedselsolvabiliteit;

- Door voedselveiligheid wereldwijd aan te merken als één van de speerpunten van de G-20 Top, net als de financiële marktregulering of het economisch herstel;

- Op de korte termijn door middel van verwerping van de publieke invloed van elke politieke uitspraak omtrent een Doha-akkoord over de landbouwsector, een akkoord dat uitsluitend dient om het vertrouwen te herstellen in een onderwerp dat de afgelopen zeven jaar de ene collaps na de andere te verwerken heeft gekregen!

Het opnieuw vaststellen van de doelstellingen van de Doha-ronde en het akkoord niet inzetten als een symbool voor het gevecht tegen protectionisme is daarmee een hoofdaangelegenheid voor de G-20 Top.

Over momagri

Momagri is een in Parijs gevestigde denktank die een frisse kijk op landbouw promoot, en is opgericht door haar voorzitter Pierre Pagesse, tevens Voorzitter van de Franse Groupe Limagrain. De organisatie telt afgevaardigden van landbouwbedrijven en functionarissen uit de zorgverlening onder haar leden, en daarnaast uit de sector economische ontwikkeling, strategie en defensie. Het is erop gericht de regulering van landbouwmarkten te ondersteunen middels nieuwe evaluatiegereedschappen (zoals economische modellen en indicatoren) en middels nieuwe voorstellen voor een internationaal landbouw- en voedselbeleid dat zijn oorsprong vindt in gratis handelbeginselen.

http://www.momagri.org

BRON momagri