Vogelgriepvaccin van Intervet krijgt EU-registratie

11 Mei, 2007, 09:30 BST Van Intervet

BOXMEER, The Netherlands, May 11 /PRNewswire/ -- Intervet, één van 's werelds marktleiders in diergeneeskunde, heeft de goedkeuring gekregen voor het vogelgriepvaccin Nobilis(R) Influenza H7N1. Hierdoor beschikt Europa nu over een geregistreerd vaccin dat vogels beschermt tegen de H7-stam van aviaire influenza (vogelgriep). Vorig jaar heeft de Europese Commissie reeds de registratie verstrekt voor Nobilis(R) Influenza H5N2. Met deze tweede licentie bevestigt Intervet de vooraanstaande positie in AI-vaccins die vogels en eenden beschermen tegen de verschillende stammen van vogelgriep (waaronder H5N2, H5N6, H7N1, H7N7 en H9N2).

De CVMP (Committee for Medicinal Products for Veterinary use) heeft aangegeven dat de huidige bezorgdheid rondom vogelgriep zich met name richt op de H5-stam, maar dat het gevaar voor de H7-stam niet genegeerd kan worden. Wereldwijd zijn er in de laatste zeven jaar verschillende uitbraken van H7-virussen geweest. Nederland (2003) en Italië (1999-2000) hebben al uitbraken gemeld van virussen met de H7-stam. Net als bij H5N1 kan een veldvirus met de H7-stam overgaan op mensen, zoals in 2003 in Nederland gebleken is. De uitbraken brachten tevens met zich mee dat in Nederland 30 miljoen vogels moesten worden geruimd, en in Italië 13 miljoen vogels.

Paul van Aarle, bij Intervet verantwoordelijk voor producten voor overheidprogramma's ter bestrijding van veewetziekten: "Het is cruciaal om voorbereid te zijn op eventuele uitbraken van het H7-virus. Daarom heeft Intervet dit product ontwikkeld en een Europese licentie aangevraagd. Gelukkig deelt het CVMP/EMEA deze mening met ons. Ze hebben de versnelde procedure toegepast om dit vaccin te beoordelen. Dit is een goed voorbeeld van hoe de industrie en de overheid gezamenlijk hun verantwoordelijkheid voor een maatschappelijk probleem kunnen nemen."

Het vaccin beschermt tegen de verschillende vormen van het hoog pathogene H7-veldvirus. Het vaccineren van vogels met dit vaccin zou, als onderdeel van een bestrijdingsprogramma voor vogelgriep, de verdere verspreiding van het virus binnen de vogelpopulatie voorkomen. Door het virus onder controle te houden, wordt de kans op besmetting van de mens aanzienlijk verminderd.

Het vaccin bevat geïnactiveerd virus en moet geïnjecteerd worden om een volledige immuunrespons te krijgen. Intervet onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuw vaccin waarbij injectie niet nodig is, maar het vaccin aan grote aantallen dieren ineens kan worden toegediend.

Het is belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen geïnfecteerde en gevaccineerde dieren. De vogels die met H7N1 gevaccineerd zijn vormen een andere set antilichamen dan vogels die geïnfecteerd zijn met andere varianten van de H7-stam. Met een specifieke diagnostische test kunnen deze antilichamen worden onderkend.

Nobilis(R) Influenza wordt in een groeiend aantal landen succesvol gebruikt als onderdeel van een officieel bestrijdingsprogramma tegen vogelgriep. Daardoor heeft Intervet uitgebreide internationale ervaring in vogelgriepbestrijding. Intervet werkt samen met nationale overheden en internationale organisaties om te adviseren over de aanpak van een uitbraak en over vaccinatiepolitiek die erop gericht is het vogelgriepvirus onder controle te krijgen. Informatie over controlestrategieën is beschikbaar op: www.avian-influenza.com.

Noot voor de redactie:

Intervet, gevestigd in Boxmeer, is een business unit van Akzo Nobel. Intervet richt zich op onderzoek en ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van innovatieve veterinaire producten en behaalde over 2006 een omzet van EUR 1.125 miljoen.

Het productassortiment is bedoeld voor gebruik in landbouwhuisdieren, gezelschapsdieren, pluimvee en vissen en omvat vaccins, anti-infectiva, antiparasitica, endocriene producten en overige farmaceutische specialiteiten. Intervet heeft een wereldwijd distributienetwerk en op dit moment circa 5.300 medewerkers in dienst.

www.intervet.com

Akzo Nobel is een Fortune Global 500-onderneming met een notering aan zowel Euronext Amsterdam als NASDAQ. Wij zijn ook opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indexes en de FTSE4Good Index. Onze multiculturele organisatie met hoofdkantoor in Nederland voorziet afnemers over de hele wereld van coatings, chemische producten en producten voor humane en veterinaire farma. Met circa 62.000 medewerkers opereren wij in deze vier segmenten met werkmaatschappijen in meer dan 80 landen. De geconsolideerde omzet over 2006 bedroeg EUR 13,7 miljard. De financiële resultaten over het tweede kwartaal worden op 24 juli 2007 bekendgemaakt.

www.akzonobel.com

Voorbehoud(x)

Dit persbericht bevat informatie met betrekking tot belangrijke onderwerpen zoals Akzo Nobels groeistrategie, toekomstige financiële resultaten, marktposities, productontwikkeling, farmaceutische producten in de pijplijn en productgoedkeuringen. Dergelijke informatie dient met het nodige voorbehoud te worden beschouwd, waarbij men zich moet realiseren dat vele factoren de geprojecteerde en werkelijke resultaten kunnen doen afwijken. Zulke factoren zijn onder meer prijsfluctuaties, valutakoersschommelingen, voortgang bij de ontwikkeling van medicijnen, klinische tests en goedkeuring door de autoriteiten, ontwikkelingen in grondstofprijzen en personeelskosten, pensioenen, fysieke en milieurisico's, juridische aangelegenheden en wettelijke, fiscale en andere overheidsmaatregelen. Vermelde marktposities zijn gebaseerd op schattingen van het management en informatie afkomstig van externe specialisten. Voor een meer gedetailleerde toelichting van de risicofactoren met betrekking tot onze activiteiten zie ons 'Annual Report on Form 20-F', dat is gedeponeerd bij de Securities and Exchange Commission in de VS. Dit rapport kunt u bekijken via onze website www.akzonobel.com. Het Annual Report on Form 20-F over 2006 verschijnt aan het einde van het tweede kwartaal van 2007.

(x) - Conform de U.S. Private Securities Litigation Reform Act 1995.

BRON Intervet